Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Jak diskutovat?

Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Redakce nemůže ovlivnit jejich obsah. Vyhrazuje si však právo je odstraňovat. Jejich délka může být maximálně 2000 znaků, delší budou zkráceny. Nepřijatelné jsou zejména urážky, vulgarismy, rasismus a neplacená reklama.


  • Příspěvků: 45
  • Poslední: 28.4.2014 17:21
  • Řadit dle: vláken
  • času vložení
...

Pokud má duchovní vývoj člověka mít nějaký smysl, nemůže za nás tento náš vývoj nikdo udělat. Je svůdná, podbízivá a lidské pohodlnosti příjemná představa, že za nás někdo něco udělá z lásky k nám. A my přitom nemusíme nic.

Vážená Betulázo, souhlasím s Vámi, jsem ale přesvědčen, že

církev a její aktivity by měly dělat jakéhosi průvodce, nebo ukazatele našim duchovním vývojem. A to midost u ŘKC chybí. Nevím v čem jsem porouchán, ale myšlenky msgr. Halíka mě zatím vůbec neoslovily. Bližší jsou mi myšlenky msgr. Václava Malého ale u něho se mi zdá ,že nechce schazovat svými názory své šéfy msgr. Duku a msgr. Vlka.

I víra je dědictví po předcích.

Každý máme jiné předky a my současníci, si po nich neseme ve svých genech důležité dědictví. Moji předkové před sto lety z církve nevystoupili a protože všichni poctivě pracovali a bídou rozhodně netrpěli, církev dokonce podporovali. Zanechali pro nás kromě dědictví víry i zřetelné stopy na některých církevních stavbách. Mezi svými předky mám řadu významných osobností: vynikající finančníky, průmyslníky, politiky, mezinárodně uznávaného vědce, válečné hrdiny a dokonce i krásné ženy - jedna z těch současných, sbírá medaile na mezinárodních přehlídkách krásy a vydává i vlastní módní časopis. Na svoje předky jsme celá rodina hrdí a kromě genů, které jsme po nich zdědili nás jejich životy inspirují k tomu, abychom se jim snažili vyrovnat. Víru si uchováváme jako součast dědictví a co si o církvích myslí ateisté, je nám naprosto lhostejné.

Pokud je Vám lhostejné co si

Pokud je Vám lhostejné co si ostatní o Vás myslí, stává se s Vás uzavřená sekta, a to ani já církvi nepřeji.Naopak vadí mi, že nepřišla životospásná inovace, protože i mne se to týká. Dle mého má být cílem každé církve rozvoj společnosti v ní věřící. Vzhledem k natalitě křesťanské společnosti to vypadá, že svojí úlohu nenaplňuje.PS Spojování víry Vašich předků s pracovitostí je samozřejmě nonsens. On i ten komunismus považoval pracovitost za základní lidskou hodnotu.

Vážení diskutéři, Vaše diskuze se mi zdá úplně impotentní.

Nezlobte se na mě , ale pro Český národ není vůbec důležité jak zní který odstavec bible v originále , ale co církev pro tento národ dělá. A já musím bohužel konstatovat, že rok od roku méně. Napsal jsem dopis na Pražské arcibiskupství a nikdo se neobtěžoval mi odepsat. Napsal jsem dopis msgr. Malému ten mi odepsal a souhlasil, že činnost cirkve vůči našemu lidu je kapka v moři. Takže Vaše vysoké diskuze mi připomínají diskuze učených teologů na počátku 16. století kdy křesťanská Evropa se tak dlouho hádala kolik andělů se vejde na špičku jehly, až Turci dobyli Cařihrad. Asi dopadneme obdobně.

Církve jsou v určité isolaci.

Máte pravdu v tom, že křesťanské církve se u nás dostaly do určité izolace. Po čtyřiceti létech masivní komunistické ateizace u nás zbyly z aktivních věřících pouhé ostrůvky farních společenství. Mě osobně to úplně stačí a ani ve snu by mě nenapadlo, abych ateisty přesvědčoval o víře. Jejich názory mě dnes už v podstatě vůbec nezajímají. Pokud se týče veřejnosti, tak církve dělají dle mého názoru dost pro bezdomovce, staré lidí v domovech důchodců a provozují i kvalitní hospice. Mezi církevními a státními zařízeními je totiž velký rozdíl. Řádové sestry berou služby starým a nemocným lidem jako svoje hlavní a výlučné poslání, na rozdíl od sester zdravotních, které berou svoji službu jako povolání, kterému se věnují „na půl úvazku“ protože mají vedle něho i jiné zájmy, například vlastní rodinu. Na církevní zařízení tohoto druhu, jsou dlouhé pořadníky. Po navrácení církevního majetku nepochybně otevřou církve i nová kvalitní zařízení.

Nadutost a pokrytectví

Nadutost a pokrytectví církevní hirearchie již před 100 léty vedla mé předky k tomu aby z katolické církve vystoupili. Vy si ty řádové sestry, kterých si nesmírně vážím berete jako rukojmí. Zrovna tak si ale vážím cvilních zdravotních sestřiček, které se starají navíc i o to abychom jednou nevymřeli.Od roku 1989 stále jen slyším církev mluvit o majetku, né o tom jak získat srdce lidí. Další promarněná příležitost.PS. S církví je to jako s každým výrobkem jednou morálně zastará.

Když budu mít možnost si přečíst Vaše chytrosti, přestanu

mít potřebu psát svoje pitomosti.

Kdepak,

nenechal byste si ujít ani pak jedinou příležitost. :)

Když nic nenapíšete ,

musím pokračovat.

Nikdo z Vás blázna nedělá. Věřte si čemu chcete.

Z Halíka jsem zodpovědně prostudoval "Stromu zbývá naděje"Nejvíce tam citoval Nietscheho, pak třeba Žižeka, Bibli alecitoval minimálně. Takže dále ho beru s velkou rezervou.V Nestle-Alandově Novum Testamentum Graece jsou zapra-covány všechny staré rukopisy i různočtení. Ty však neměnísmysl textu a jejich výskyt jen dokládá, že novozákonnítexty jsou věrné (o hebrejských ani nemluvě.)

Náboženským fanatikům se vyhýbám.

Vy osobně berete Tomáše Halíka s rezervou, zatím co teologicky vzdělaní lidé u nás i v zahraničí ho berou s respektem a nešetří uznáním. Svědčí o tom kromě jiného i Cena za nejlepší teologickou knihu Evropy, kterou obdržel v roce 2011, anebo letošní Templetonova cena. Tomáš Halík je vzácným příkladem teologa, se kterým může o teologických otázkách hovořit i naprostý laik a při tom dochází k vzájemnému porozumění. Narozdíl od náboženských fanatiků, kteří jsou dle mého názoru stejně nepříjemní a svým způsobem nebezpeční, jako militantní ateisté. Jako příklad mohu uvést vyznavače tzv. „Sola scriptura“, kteří berou všechno co je napsáno v Bibli doslovně bez ohledu na to, že tato kniha je zatížena mnoha chybami vzniklými před tisíci léty z překladů a opisování starých a často i nečitelných textů.

Souhlasím pouze s tím, že p. Halík působí sympaticky

To, že si nějaké skupiny lidí navzájem udělují tituly aocenění, mne nechává zcela chladným.Ale poctivou vědeckou práci (jako každou jinou)oceňuji: http://www.nestle-aland.comA vírou po předcích se ani nechlubte (kdyby jste byl třebaafgánec, byl byste muslimem?). Kvalitní víra musí vycházetz osobního poznání.

Nedělejme ze sebe blázny.

Dohadovat se o přesném či nepřesném překladu jednotlivých slov, které údajně pronesl Ježíš Kristus před dvěma tisíci léty, je dle mého názoru nesmysl. Je dobré si uvědomit, že Nový zákon byl sepsán jako svědectví o víře a ne jako historická zpráva, přitom novozákonní spisy nejsou k dispozici v originálním zápisu. Všechny dnešní překlady pocházejí z pozdějších řeckých rukopisů, které si z části i protiřečí. Jako nejstarší rukopis je k dispozici jenom zlomek textu z počátku 2. století. Nejstarší jsou některé Pavlovy epištoly, které byly zřejmě sepsány mezi léty 50-60 po Kr. Synoptická evangelia (Mt, Mk, Lk) se datují mezi roky 60-80, zbylé epištoly a janovské spisy včetně Zjevení Janova asi nedlouho před rokem 100. nanejvýš krátce po roku 100. Mezi léty 110-130 se vytváří soubor novozákonních spisů tím, že si jednotlivé křesťanské sbory posílají a vyměňují to, co dosud měly a čeho užívaly.

Hezký článek.

Mám pocit, že se nám v ČR formuje nový Tomáš Halík, tentokrát pro změnu v sukních :-).A to je dobře protože jeden Tomáš Halík je na desetimilionovou populaci hodně málo.

Vidím, že mám čtení

na celý víkend.

Neměl jsem na mysli jen

Neměl jsem na mysli jen současnou komunistickokapitalistickou Čínu, ale i původní Říši středu. Její civilizační cesta je podstatně delší než ta křesťanská, kterou někteří považují za pupek světa.http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_%C4%8C%C3%ADny

V dynastii Čou bychom byli třeba nevolníky.

Že civilizace vznikli cca 4000 let dříve bych nepopíral. Zesumersko-kaldejské pocházel Abram - praotec Hebreůa tedy i Ježíšův. Ale i pro ně platí (ach ten fundamenta-lismus):"Bůh ...bude spravedlivě soudit svět skrze muže,kterého k tomu určil." Sk 17,31Na závěr posílám na osvěženíhttp://cs.wikiquote.org/wiki/Clive_Staples_Lewis

Odpověď Joystickovi: asi jste použil ekumenickou Bibli

ta byla přeložena za totality a liberálními teology (viz. prof. Pokorný). Protojsme v protestantských sborech používali ještě Bibli kralickou, případněslovenský Roháčikův překlad. Oboje krásný, ale náročný jazyk. Nyní jižjsou nové překlady: Nová bible kralická nebo Studijní překlad KMS. V obouje zmíněný verš podle originálu stejně jako řada dalších.Zcela přesně přeložit nejde, na to je velký jazykový a kontextový rozdíl. Jsoupřeklady doslovnější a liberálnější, které mohou být pro někoho na úvodvhodné. Já si tenkrát pořídil řecký text Nového zákona (Nestle-Aland) sbohatým poznámkovým aparátem. Těch tehdejších 100 Kč bylo nejlepšíinvesticí mého života.

Číňané se bez Vašeho Pána

Číňané se bez Vašeho Pána obešli.

Tentokrát jste mne zklamal.

Slabý argument. Čína se stalasoučasnou velmocí, protožepřejala myšlenkové dědictvíkřesťanského západu: odbožštěnípřírody - tedy debarbarizace.

Co je podle Vás debarbarizace???

Proč tisíce " vysoce vzdělaných" Pražáků moří ve svých panelových i jiných příbytcích svoje kočičky, pejsky , papoušky, ale i želvy , krokodýli, pavouky a nevím co ještě. Utrácí za ně u veterinářů tisíce / když mají dát 100 kč v nemocnici tak jdou stávkovat/, proč??? Protože ve svých "zdegenerovaných " myslích "debarbarizují" přírodu? Do kostela se jim moc chodit nechce, proč??? Radši se klaní přírodě!!!!

Zvířátka jsou prima - nechme je stranou.

Jen k té spoustě mesiášů. Vaši úvahu oceňuji. Vtip je v tomže mezi těmi falešnými může být jeden pravý. A nechalnám svobodu si vybrat.

Ano může, kouzlo života je v tom, že nikdo neví který to je

a všichni věří, že je to ten kterého si vybrali oni.

Proč u nás falšujeme Ježíšovy výroky?

Díky za upřesnění, že i řecký originál má stejný význam jako většina překladů do světových jazyků.

Již odpočat, odpovídám výše

v tomto čase.

V cizích jazycích zní Ježíšův výrok ještě radikálněji

Bylo by zajímavé zjistit, proč jsme v češtině "změkčili" Ježíšův výrok, že nikdo nemůže být jeho učedníkem, pokud neznenávidí své rodiče, ženu, děti, sourozence a vlastní život. Lukáš 14:26: "If anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters--yes, even their own life--such a person cannot be my disciple." (Nová mezinárodní verze bible v angličitně) “ If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple." (Standardní anglická a americká verze bible) " If any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple." (King James Bible) "Si quelqu'un vient a moi, et s'il ne hait pas son pere, sa mere, sa femme, ses enfants, ses freres, et ses soeurs, et meme a sa propre vie, il ne peut etre mon disciple." (platná franc. bible) " Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo." (španělská bible) " So jemand zu mir kommt und haßt nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein." (německá Lutheránská bible) " ???? ??? ???????? ?? ??? ? ?? ???????????? ???? ?????? ? ??????, ? ???? ? ?????, ? ??????? ? ??????, ? ?????? ? ????? ????? ?????, ??? ?? ????? ???? ???? ????????;" (ruská bible) " Většina cizojazyčných verzí bible obsahuje slovo nenávidět: hate (angl), hassen (německy), aborrecer (španělsky), hair (francouzsky), voznenavidět (doslova znenávidět) v ruštině. V češtině to máme jinak: Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem" (česká verze Nového Zákona)

V řeckém originále "misein" opravdu znamená i nenávidět

a "sám sebe" je doslova "svou duši" (psyché). Na druhou stranu Ježíš řekl,že máme milovat své bližní i nepřátele a potvrdil starozákonní : cti otcesvého i matku svou. Jde tedy o paradox o nastavení priorit.

Napsal bych více o českých překladech, ale po 10 hodinách

práce teď nejsem schopen. To jen na vysvětlení, že nejsem profesionální flanďák.

Islamistovo hlavno.

Každý islamista páchne na sto honů urputnou, sběsilou potřebou potlačit vše, co by mohlo jakkoli narušit jeho nenasytnost.Sežere vše na co při svých dobyvačných cestách narazí.Nejraději by, abychom vzývali i jeho exkrementy.Jemu voní.