Pavlína Štorková jako Richard, vévoda z Gloucesteru, a v pozadí Matěj Anděl v roli vévody z Buckinghamu.