Diskuse k článku

Praha chce zpět vrácený židovský majetek

Hlavní město se u soudu domáhá zrušení smlouvy, na jejímž základě darovalo v roce 1998 původně arizovaný dům synovi zesnulé majitelky.

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času

S. Adamová

Re: Česká pozice informuje,

Dobrý den pane Schneider,"

zvu Vás na své náklady do kavárny, kterou si vyberete, ale zaručuji Vám, že Vám nebude chutnat. "Kampaň " zcela jistě nespustili nájemníci! Nájemníci toliko upozorňují na podvod, a to od roku 1998! Zato příspěvek pana Tomáše Jelínka (výkonný ředitel PR agentury) je součástí profesionální kampaně za diskreditaci osob, které si "dovolily" upozornit na skutečnost, že pan Ing. Pavel Fuchs vymámil z obce, potažmo hl.m.Prahy dům podvodem! A to ne ledajakým, nýbrž

pěkně promyšleným! K darování by nikdy nedošlo, kdyby Ing. Pavel Fuch nebyl podvedl obec vylhanými příběhem...

BTW, slyšel jste někdy o rozporu s dobrými mravy?

0/0
29.5.2014 14:41

S. Adamová

AUTORE TOMÁŠI JELÍNKU STÁLE ČEKÁME

Pane Tomáši Jelínku, když napíšete článek - prokazatelně PR - prokazatelně prošpikovaný informacemi, které jsou vzdáleny skutečnosti, pak byste měl mít tu čest i diskutovat! Znovu Vás vyzýváme k diskuzi a seznámení se s pravým stavem věci - NEJDE O VRÁCENÝ ŽIDOVSKÝ MAJETEK - JDE O PODVODEM VYLÁKANÝ "MAJETEK". PROČ TO DĚLENÍ NA "ŽIDOVSKÝ" A "NEŽIDOVSKÝ"?? Majetek vylákaný podvodem je majetek vylákaný podvodem - a basta :(

Očekáváme kontakt z Vaší strany....

Mgr. Soňa Adamová

Bc. Radka Machová

vedlejší účastníci sporu o určení vlastnictví (tedy osoby věci znalé)

0/0
28.5.2014 11:09

S. Adamová

PANE JELÍNKU STÁLE ČEKÁME ŽE SE OZVETE!

Vážený pane Jelínku, stále čekáme, že se ozvete! Velmi vážně zvažuji, že Vás budu žalovat za publikování lží, které bohužel na stránkách Židovské obce v Praze či na stránkách "eretz" žijí nyní vlastním životem! Očekáváme, že budete také publikovat pravdivý příběh o Ing. Pavlu Fuchsovi, který podvedl "dárce" tvrzeními, které "dárce", hl.m.Praha, neprověřoval, neboť se spoléhal na informace z městské části. Ta však "vystačila" s podvodnými tvrzeními podvodného restituenta Ing. Pavla Fuchse,  že jeho  76 letá matka, vdova s podlomeným zdravím, v roce 1961 darovala předmětný dům státu, nemohouce čelit dále "tlaku oficielních orgánů"! Pravdivé je jen uvedení roku 1961, kdy 53 letá matka Ing. Pavla Fuchse postoupila z vlastní vůle dům na stát, když ho předtím dvakrát státu nabízela, aby zbavila tohoto břímě svého manžela, Ing. Františka Fuchse, předsedu Rady židovských náboženských obcí a od roku 1948! člena KSČ!!!

Prosíme, pište pravdu! Za celé 4 roky, kdy Ing. Pavel Fuchs s advokátkou dům z obce "mámil",

0/0
27.5.2014 15:37

S. Adamová

PANE JELÍNKU PSÁT TO UMÍTE, DISKUTOVAT NE?

Pane Tomáši Jelínku, psát nepravdy, to umíte, ale ozvat se nám (Mgr. Adamové a Bc. Machové), to už je Vám zatěžko?, přestože jsem Vám ve Vaší domovní schránce zanechala výzvu a kontakt na sebe?? Z Vašeho jednostranného příspěvku je jasné, že jak Vy, tak podle našich informací i někteří další členové Židovské obce v Praze se snaží "zaretušovat" čistokrevný podvod falešného restituenta z let 1995-1998 horečnatě před soudním jednáním (10.7.2014) umělým "vylepšením" popisu situace. Věc je však tak jednoznačně podložena dokumenty, že nějaké pokusy učinit z dokonaného podvodu záležitost "židovské" otázky, či "vráceného židovského majetku", navíc osobě, která má nulový morální kredit, neobstojí. Nulový morální kredit má Ing. Pavel Fuchs nejen pro to, že LHAL o tom, že má restituční nárok, že LHAL o svých rodinných poměrech, LHAL o tom, že mu zemřel otec (mj. aktivní člen KSČ!), jako obdarovaný převzal dům a ten od roku 1998 chátrá. Nájemníci jsou od tohoto roku dodnes předmětem šikany, za kterou by

0/0
27.5.2014 7:52

S. Adamová

PANE TOMÁŠI JELÍNKU OZVĚTE SE NÁM

Pane Jelínku, je zřejmé, že Váš článek trpí jednostrannými informacemi a z tohoto důvodu nejenže mate čtenáře, ale zároveň je vysoce NEOBJEKTIVNÍ. Sice bydlíme kousek od sebe, ale přesto Vás touto cestou vyzývám (předpokládám, že jako každý řádný autor si po čase kontrolujete odezvu na Váš článek), abyste se nám ozval. Zejména z toho důvodu, že jestli chcete "strhnout" na stranu falešného restituenta veřejnost, pak prosím, objektivními informacemi! Není slušné a poctivé, uvádět informace, pro které je synonymum LEŽ!

Na slyšenou/viděnou

Mgr. Soňa Adamová

Bc. Radka Machová

vedlejší účastníci ve sporu sp.zn. 4 C 458/2008, Obv.soud pro Prahu 7

PS: pro pořádek poznamenávám, že snaha Ing. Fuchse "získat" dům nese všechny znaky PODVODNÉHO jednání. K tomuto závěru nedocházíme jen my, je obsažen v materiálu hlavního města Prahy.

0/0
19.5.2014 17:23

S. Adamová

JAK TO JE VE SKUTEČNOSTI A POZVÁNKA

Dobrý den,

v případě článku se jedná toliko o PR - kdo se chcete dozvědět více, jste srdečně vítáni na soudním jednání, které

je veřejnosti přístupné a koná se na Obvodním soudu pro Prahu 7 dne 10. 7. 2014 v 9.00 hodin v místnosti č.dv. 309 ve III.p. soudu - Ovocný trh 14, Praha 1!

V kostce - "restituent" se nepřihlásil o svůj majetek v roce 1991!! Právní zástupkyně až v roce 1995!! v poslední den lhůty podala jménem "restituenta" výzvu k vydání nemovitosti a ve stejný den! žalobu na OSP7. Tvrdila, že "restituent" splňuje podmínky nálezu ÚS, který ale svědčil jen těm, co měli již v roce 1991 STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČR!, avšak neměly v ČR trvalý pobyt. "Restituent" tvrdil, že tuto podmínku splňuje, ač občanství obdržel až v říjnu 1995. Mj. "restituent", jehož otec byl členem KSČ, tvrdil v žalobě, že jeho matka ve věku 73 let (bylo jí ve skutečnosti 51 let) darovala (ve skutečnosti na opakovanou žádost na finanční výbor ONV postoupila za protihodnotu) dům jako vdova (ve skutečnosti její manžel žil a to ještě celých 15 let!) "pod tlakem oficielních orgánů"

0/0
19.5.2014 12:37
Foto

Martins

Absurdní argumentace hl. m. Prahy
Díky za doplnění. Argumentace Prahy je absurdní.To, že město vědělo, že pan Fuchs nesplňuje podmínky pro restituce a dům mu darovalo nemůže být argumentem proti platnosti smlouvy, ba právě naopak! Pokud by město nevědělo o tom, že pan F. je bez šance na restituci a dům darovalo, mohlo by nyní možná argumentovat tím, že bylo v omylu a dům darovalo proto, že bylo přesvědčeno, že stejně by ho muselo v restituci vydat.Město nicméně samo uvádí, že vědělo, že pan F. by s restitucí neuspěl a při plné vědomosti tohoto mu dům darovalo. Jedná se tedy o standardní darovací smlouvu. Motivace k darování není z hlediska platnosti podstatná, nicméně i kdyby byla, tak by vše bylo zcela v pořádku - město vědělo o tom, že pan F. nemá šanci dům získat cestou restituce a při vědomí nespravedlnosti, která se rodině F. v minulosti stala, se rozhodlo učinit gesto a vlastnictví se vzdát ve prospěch pana F. Město to udělat nemuselo, ale pokud to udělalo, nic proti tomu právně namítat nelze (samozřejmě pokud vše řádně schválilo zastupitelstvo, resp. zastupitelstva, což ale v tomto případě splněno být mělo). Doufám jen, že pan F. je řádně právně zastoupen advokátem a až uspěje, bude žádat od města veškeré náklady tohoto zbytečného a zcela hloupého soudního řízení.
0/0
24.4.2014 10:54
Foto

Tomas J

Argumenty Prahy
Praha podala žalobu o určení vlastnictví k nemovitostem. Advokát JUDr. Jiří Brož argumentuje tím, že žalobce zjistil skutečnosti, které svědčí o neplatnosti darovací smlouvy. Darování považuje za obcházení zákona o mimosoudních rehabilitacích, protože dům byl darován z morálních důvodů zastupitelstvem s vědomím toho, že pan Fuch nevyhověl zákonu termínem získání českého občanství. Tvrdí, že Fuchs neměl na restituci nárok.
0/0
23.4.2014 15:17
Foto

Martins

Velmi zajímavý článek
Celkem by mě zajímalo, o jaké argumenty se opírá ona žaloba. Mohl by to autor doplnit, třeba zde v diskusi?Předpokládám, že se nemůže jednat o žalobu o "zrušení smlouvy", protože na té není naléhavý právní zájem a tedy by automaticky směřovala k zamítnutí.Praha by se z formálního hlediska musela buď 1) domáhat vrácení daru s tím, že jsou splněny podmínky pro vrácení daru (ale to si jaksi neumím představit jaké - viz § 630 ObčZ 1964 "Dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy", resp. § 2072 aktuálního ObčZ "Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.")anebo2) určení, že Praha je vlastníkem s tím, že vlastníkem nikdy nepřestala být protože darovací smlouva je od počátku absolutně neplatná (ovšem je záhadou, z jakého důvodu, pokud byla řádně projednána a schválena zastupitelstvy)popřípadě3) určení, že Praha je vlastníkem s tím, že darovací smlouva zanikla následně z důvodu odstoupení Prahy od smlouvy (ovšem z jakého důvodu by k onomu odstoupení mělo dojít?), popř. došlo ke splnění rozvazovací podmínky ve smlouvě (ona tam nějaká taková podmínka byla?)...
0/0
17.4.2014 21:57
Foto

Křivan

Ano můj vůdče, ach ti Rusové,
Ano můj vůdče, ach ti Rusové, zase jsi na ně vyzrál!
0/0
16.4.2014 21:46
Foto

Cermans

Pane Schneidře, nenapsal jsem to ve zlém. Po Vašem vzoru
si stále vice dávám pozor abych nepsal ad hominem. Jistého Dezidéra Klaina dej mu pánbu věčné nebe/Kolára/ který už ve 40 bojoval ve Francii, a pak u Dunkerque jsem měl souseda na chatě a moc jsem si s ním rozuměl i když i oni byli jen lidé z masa a kostí. Nikdo jiný než soud nemůže rozhodnout. Souhlasím s Vaším hodnocením situace. Mě se ale jako největší svinstvo na tom jeví, že se do toho zase tahá ta "strašná" ideologie.
0/0
16.4.2014 13:40
Foto

J37a52n 31S43c45h11n70e93i62d78e38r 3654678896216

Česká pozice informuje,
ale rozhodně nechce motivovat různé debatéry k neférovým příspěvkům ad hominem. Jelínkova minulost se vám může nelíbit, nebo i líbit - ale prosímpěkně, co to má společného s popisovaným případem?Tady jde jednoduše o to, že obec velkoryse zmírnila tvrdost zákona v jednom konkrétním případě, a vrátila majitelům jejich dům.Ale nájemníci, kteří "ucítili krev", tedy možnost, aby uchvátili (zprivatizovali) cizí majetek, aby si urvali z toho, co bylo ukradeno Židům, teď spustili kampaň, aby dar byl zrušen.Prosímpěkně, je společnost, která ruší dary, civilizovaná?Tady vyplouvají na povrch nejnižší lidské pudy, a má to hodně blbé konotace. Jak říká současný majitel, bylo by to potřetí, co jim byl dům ukraden. Současný režim by se tak zařadil do moc pěkné řady: za nacisty a bolševiky.Ještě nevíte, proč Česká pozice zveřejnila tento článek? A že je úplně a totálně šmafúúú, kdo ten článek napsal?
0/0
16.4.2014 12:56
Foto

Cermans

Prosím kdo tomu rozumíte, přeložte to mě, méně chápavému.
Děkuji vřele!
0/0
14.4.2014 18:24
Foto

Kiebitz

Má-li se jinému komunistovi kolaborujícímu s Ruskem vylepšiti PR
Jistě že po rusech sto let tráva neroste, zda jsou zrovna komunisty nebo fašisty je fuk. Podobně po jejich kolaborantech co navíc tím jim dodávali kuráž, aby ještě snadněji vraždili a zisky vyvolených rostly, zda pozicemi, nebo potom privatizací, nebo tunelováním dotací, je také fuk. Stále jsou hanební a ani milion miliard na kontě a osvobozující rozsudky i v Tramtárii to nevylepší. Jiná věc je chlapská omluva a náprava škody, ne snídat za tisíce a důchodcům házet dvoustovky jako psovi pod stůl. Kdo prošel šoa, je omluven, není v lidských silách, to ustát a přežít integrálně, leda cadik. Viz potraty židovských matek, a to už dětí počatých po osvobození, kdy jiná část odděleného národa zakládala naopak velké rodiny. Nejsem lepší, Orwel mne poučil, že i já prosazuji "nedělejte to mně, ale druhému". Snad se to posune k dalšímu vymazání charakteru, a je substitučně prožíváno jak naděje, perspektiva, záchrana. Pokud to někdo má jinak, klobouk dolů, ale dokud si orwelovský nenechá trhat obličej hladovým potkanem, je pro mne publicista. Znám i na Obci řadu komunistů, co vykonali i dobré, např. mi napsali jmenovací dekret, ač si mohli spočítat, co jim to vynese. Mladému muži do očí lhát nechtěli, dekret má muzeum v kopii, já v originále. Majetku rozumí soud, studuje na to desetiletí, měl by si poradit. Já rozumím bolševickým a nacistickým bastardům, vím, co se od nich dá čekat a jak na ně. třeba že mi můžou nechat vypálit barák (už jednou ho bourali, major StB Ševčík, mne tehdy varoval včas), nebo vypálit i kilometr kolem. to jsou jejich pravidla a já s nimi počítám.
0/0
14.4.2014 17:21
Foto

Cermans

Opravdu, ale opravdu nevím, co tímto článkem ČP sleduje?
Nejsem znalý abych mohl posoudit tento řípad. Byl bych, ale velmi opatrný. Pracovitost vyvoleného národa o které jsem se mohl v praxi u svých známých přesvědčit, často v čase konverguje k daleko "lidštějším" vlastnostem. O panu Jelínkovi jsem slyšel před 10 lety, už jsem si to nepamatoval, ale ten google to je chlapík. Přečtěte si: http://www.zvedavec.org/pohledy/2004/12/1050-puc-v-prazske-zidovske-obci.htm
0/0
14.4.2014 7:24