Maďarská společnost je rozdělená stejně jako celá Evropa

Nejžalostnější místní společnosti světa se velmi rychle množí, zatímco Evropa vykazuje úbytek obyvatel. To může po určitém čase odstartovat nebezpečné „vyrovnání“, přesun až několika stovek milionů lidí, což by mělo nedozírné následky.

László Bogár 25.11.2017

Buďte vítáni, milí migranti, a Erdogan ať táhne, hlásá sticker v centru Budapešti foto: Foto István LékoČeská pozice

Buďte vítáni, milí migranti, a Erdogan ať táhne, hlásá sticker v centru...

Buďte vítáni, milí migranti, a Erdogan ať táhne, hlásá sticker v centru Budapešti. V té samé Budapešti, ve které sídlí vláda, jež je jedinou v Evropě, která se nejen rozhodně zasazuje o zastavení přílivu migrantů, ale rozhodnými opatřeními se jej pokouší i naplnit. To všechno svědčí mimo jiné o tom, že dnešní Evropa je dějištěm čím dál nebezpečnější duchovní občanské války a lze pouze doufat, že celá věc nepřeroste ve skutečnou vnitřní válku.

Migrace z Asie a Afriky do Evropy probíhala sice i v uplynulých desetiletích, ovšem za poslední rok, dva dramaticky narostla. Bezprostřední příčinou tohoto nárůstu jsou hned čtyři země, jež byly až dosud součástí zóny, která migrační proud do Evropy spíše zastavovala. V uplynulých několika letech se však tyto země staly dějišti permanentních občanských válek, což nejen znemožňuje, aby nadále plnily roli záchytné zóny, ale naopak se samy staly oblastmi, ze kterých migrace v masivní míře vychází.

Těmito zeměmi jsou Afghánistán, Irák, Sýrie a Libye a dnes je takřka nemožné předpovědět, jaký bude jejich osud. Jen těžko lze pochybovat, že pásmo, ve kterém se tyto země nacházejí, je nepředstavitelně riskantní oblastí těch nejnebezpečnějších „tektonických“ zlomů globálního mocenského systému.

Vědomá strategie

Turecko je v tomto regionu jedním z nejdůležitějších, klíčových států, a proto je možné, ba dokonce třeba posuzovat tureckého prezidenta mnohostranně, nicméně nelze pochybovat, že by v jeho situaci nikdo nedokázal dělat jen bezchybná rozhodnutí. Celý tento region je ve skutečnosti již několik tisíciletí dějištěm neustálých vážných konfliktů, neboť je místem „zrodu“ prvních velkých civilizací v historii lidstva. O jeho vlastnictví, anebo alespoň kontrolu probíhaly nepřetržitě střety mezi světovými mocnosti a podle všeho je tomu tak také dnes.

To, že nasměrování migrace do Evropy vzniklo jako vědomá strategie, dává tušit, že se ji určitá globální mocenská uskupení vědomě snaží používat jako zbraň v zájmu destabilizace Evropy

Sílící migrace je výsledkem tohoto čím dál divočeji vířícího globálního silového pole, bohužel je tu však nejspíš ještě cosi jiného. To, že nasměrování migrace do Evropy vzniklo jako vědomá strategie, dává tušit, že se ji určitá globální mocenská uskupení vědomě snaží používat jako zbraň v zájmu destabilizace Evropy.

Migrace je tedy „inscenována“, přinejmenším uměle rozněcována. Společně s tím, jak je toto vše v globálních i evropských lokálních médiích „tabuizováno“ a každý, kdo o tom hovoří, je obviňován z šíření konspiračních teorií a/nebo podněcování nenávisti, je udržována stále ostřejší duchovní a jazyková občanská válka.

Demografická bomba

Projevem toho je i sticker na našem snímku. Demonstruje, že maďarská společnost je rozdělená stejně jako celá Evropa. Příčinou tohoto rozdělení je, že elementy, které mají v této věci rozhodující význam, nelze nazvat pravým jménem. To platí o čím dál evidentnějších faktech nezodpovědně rozněcovaných lokálních občanských válek i vědomě organizovaného přílivu migrantů.

Nejhlubší jádro problému v dominujících médiích „neexistuje“. Tím přitom není nic jiného než demografická bomba, která hrozí explozí celému světu.

Nejhlubší jádro problému přitom v dominujících médiích „neexistuje“. Tím přitom není nic jiného než demografická bomba, která hrozí explozí celému světu. Totiž to, že ty nejžalostnější místní společnosti světa se v Asii, a především v Africe nadále neskutečnou rychlostí množí, zatímco Evropa se svým nesrovnatelně vyšším materiálním blahobytem vykazuje čím dál rychlejší úbytek obyvatel.

To vše může po určitém čase, a jak se zdá, tento čas právě nadešel, odstartovat neuvěřitelně nebezpečné „vyrovnání“, přesun až několika stovek milionů lidí najednou, což by mělo nedozírné následky. Autoři nálepky by si tudíž měli uvědomit, že se tu nejde o pouhá gesta solidarity a vstřícnosti, ale o mnohem komplikovanější a nebezpečnější souvislosti, jejichž ignorování povede k apokalypse.