Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Jak diskutovat?

Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Redakce nemůže ovlivnit jejich obsah. Vyhrazuje si však právo je odstraňovat. Jejich délka může být maximálně 2000 znaků, delší budou zkráceny. Nepřijatelné jsou zejména urážky, vulgarismy, rasismus a neplacená reklama.


  • Příspěvků: 25
  • Poslední: 17.11.2018 13:28
  • Řadit dle: vláken
  • času vložení
Měl faraon svobodnou vůli?

A když ten židovský bůžek poručil podříznout a usmažit Izáka, chtěl, aby otec udělal dobrý čin, nebo zlý?

mě by zajímalo

u těch křesťanů, co mluví o tom, že ten jejich židovský pastevecký bůžek dal lidem svobodnou vůli a kteří mluví o ZLU a DOBRU - od kdy má člověk tu svobodnou vůli? Jako primát, Měl pračlověk Janeček svobodnou vůli? Proč musel Ježíš Kristus zemřít za hříchy všech? Jak k tomu přijdou Eskymáci kolem roku 33 n.l. ? Jak Indiáni v Amazonii? Jak Japonci? jsou tam stejné hříchy, jako ty křesťanské?

Možná mi to někdo vysvětlí.

A kdo se do toho božího domu vlastně vejde, celá příroda, nebo je jen pro lidi?

Věřit musíme v to, co zjevně neexistuje.

Věříte, že existuje Miloš Zeman? Nesmysl, že?

Nepochopení

Bůh se zjevuje skrze vnitřní zážitek člověka, nikoli skrze vnější pozorování. Neexistenci Boha nelze přece dokazovat tím, že nezabraňuje zlu, které člověk koná. To je velký omyl, který je patrný i z níže uvedených příspěvků. Bůh stvořil člověka k obrazu svému a dal mu svobodnou vůli. Nejen jako jednotlivci, ale jako pokolení, druhu. To, že člověk páchá zlo, je cesta evoluce k uvědomění si podstaty bytí na platformě univerzální energie, ti. lásky. Bez zla by nebylo dobro, bez strachu by nebylo lásky stejně tak jako bez tmy není světlo. Je to záměr, má smysl, abychom poznali dobro zkrze zlo. Byla nám dána možnost se vyvinout v rozumnou a inteligentní civilizaci. Pokud ji zahodíme, zanikneme v Apokalypse. Je to neuprosný vesmírný zákon, který jsme zatím nepochopili. Nejsme jediný druh ve Vesmíru, který Bůh stvořil a který buď přetrval nebo zanikl. Evoluce, které Bůh nastavil počáteční parametry, a kterou můžeme pozorovat např. u živočišných druhů zde na Zemi, tedy pouze v malinkém nepatrn

Re: Nepochopení

nepatrném měřítku. Kvalita přetrvává, nekvalita zaniká.

Co vlastně užitečného umíte, synku?

Tedy kromě mlácení prázdné slámy....

Jsem lékař

A teď se pochlubit vy, co kromě primitivní arogance ještě ovládáte..

Ako sa dá

popierať niečo, čo neexistuje?

Re: Ako sa dá

Bůh je láska. Chcete tvrdit, že láska neexistuje? To byste ani nebyl člověk.

Re: Ako sa dá

Z čeho vyplývá, že bůh je láska? Všechno v historii lidstva svědčí o tom, že mu buď na lidech nezáleží nebo neexistuje.

Re: Ako sa dá

Viz níže. Když si vezmete všechno, zjistíte naopak, že Bůh udělal všechno, aby ukázal, že mu na lidech záleží. Ale upozorňuji, že na všech lidech, nejen na těch, které máte rád i vy.

Re: Ako sa dá

A jak mu záleželo na milionech nevinných povražděných v genocidách a holocaustu?

Re: Ako sa dá

Vyprávějte to králíčkovi, kterého stáhnul pan kandidát na presidenta.

I v titulku

budete psát Bůh s velkým B. Opakuji, nejen v článku, ale i v titulku.

Velebníčkovi utíkají ovečky?

Tak jsem si vzpomněl na náboženskou debatu u feldkuráta Katze...."Zastupuji někoho, kdo neexistuje, a hraju sám úlohu boží. Jestli nechci někomu odpustit hříchy, tak mu je neodpustím, i kdyby mne prosil na kolenou. Ostatně posledních by se našlo sakramentsky málo." S tím souvisí i jeho otázka na jiném místě, zda se kůň může dostat do nebe.

No a nakonec si vzpomínám na výrok jednoho rabína, který prohlásil, že žádný bůh není, když viděl tábor smrti v Osvětimi.

Tím chci říci, že pokud se někteří lidé potřebují bát nějakého boha, aby se chovali ke svým bližním slušně, tak je to s nimi špatné.

Výkřiky o odtažení kostela jsou samozřejmě hloupost, už jen proto, že se jedná o soukromý majetek a každý si může věřit v co chce, ale s bohem, jeho existencí a posmrtným soudem to má málo společného.

Re: Velebníčkovi utíkají ovečky?

Vážený pane Zimo. Text, který Vás dovedl k chybnému kázání O hlouposti, rozhodně v ničem nepřipomíná výkřik. A propos, "nějaký bůh" je chybnou formulací, špatným pochopením toho, k čemu se pokoušíte zaujmout postoj (údajně rozumový. Legrační paradox, že?). Základní knihy všech náboženství upozorňují, že B.h je někým a něčím, co nelze tak snadno, konkrétně, zobrazit, a proto je chybou se o to pokoušet: rozumný poslechne imperativ: "Nedělej to!"

Hezký víkend! )

Re: Velebníčkovi utíkají ovečky?

Myslím, že problém s pochopením máte spíše vy. Výkřikem jsem mínil ten nápis "Die Kirche aus dem Dorf lassen".

A formulací "nějaký bůh" byla právě myšlena ona neexistující bytost zmiňovaná v náboženstvích, která se nazývá různými jmény a proto (dle pravidel české gramatiky) bylo použito neurčité zájmeno "nějaký". O zobrazení zde skutečně nešlo.

Re: Velebníčkovi utíkají ovečky?

Námitku k výkřiku beru.

"Nějaký" již vyjadřuje před-definovanost. Tu Vaši. Vám samotnému nejasnou.

Re: Velebníčkovi utíkají ovečky?

a mají VŠECHNA náboženství základní knihu? Nejlepší knihu mají mormoni- nemusíte luštit příměry a jinotaje...a pak scientologové :-D

Re: Velebníčkovi utíkají ovečky?

V těch táborech smrti Bůh nebyl jen v srdcích těch tyranů, protože jej z odtud vyhnali. Bůh se k nikomu nenutí násilím, to si od samého začátku zakázal. Dejte si pozor, ať se v něčem těm tyranům nezačnte podobat.

Re: Velebníčkovi utíkají ovečky?

Tato vaše replika vzbuzuje hned několik otázek.

1. Pokud teoreticky připustíme, že bůh existuje, avšak nebyl v srdci tyranů, tak jim zjevně nechyběl a nic si z něho právem nedělali. Mnoho z nich nebylo nikdy potrestáno a dožili v klidu (např. Dr. Josef Mengele).

2. Pokud teoretický bůh nepotrestal takové tyrany, proč vůbec dopustil tak strašnou smrt milionů nevinných lidí? Určitě se v ničem neprovinili více než ti tyrani.

3. Z předchozího plyne závěr, že buď teoretickému bohu na lidech nezáleží a nebo neexistuje. V obou případech se pak nemá cenu jím zabývat, bát se ho, případně mu nějak sloužit.

Re: Velebníčkovi utíkají ovečky?

Opakuji: Bůh si zakázal násilím vstupovat do lidských srdcí, protože by je tím obral o jejich svobodu. Třeba o svobodu se rozhodnout, že jim Bůh nechybí. Svoboda je ten největší dar, který každý člověk má, proto mu ji Bůh zachovává radikálně, za všech okolností, tedy i za cenu, že ji člověk zneužije a že na tom to světě skutečná spravedlnost nebude existovat. Proto dopouští, ale neopouští.

Tyto otázky řeší starozákonní kniha Job, doporučuji se s ní aspoň rámcově seznámit. Job, poté, co přišel o všechno, říká: "Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal, budiž jméno Páně pochváleno." Chápe, že všechno, co má, i vlastní život, je Božím darem a Bůh si jej může kdykoliv zase vzít a nemusí se z toho člověku nijak zodpovídat.

Konečná odpověď na otázky spravedlnosti je možná jedině prizmatem vykoupení, zmrtvýchvstání, zničení smrti a perspektivy věčného života, za který se nám božský Vykupitel osobně zaručil. Dospět k tomuto přijetí může být obtížné, ale časem člověk pochopí, že jakákoliv jiná cesta je čiré z

Re: Velebníčkovi utíkají ovečky?

Takže z toho vyplývá, že snaha o pozemskou spravedlnost nemá smysl? Že všechno, co vnímáme jako krutost a nespravedlnost je jen jakási boží libovůle o které nelze pochybovat? Asi si neuvědomujete, že jste právě podal další silný argument o neexistenci boha.

Re: Velebníčkovi utíkají ovečky?

Boží libovůli by to bylo, kdyby Bůh člověku vládl. Toho se však vzdal na samém počátku ve prospěch procesu, který je přítomen i v této diskusi, ale mnohým uniká:" Předložil jsem Ti dobré i zlé" - to je vlastně splněním člověčí nejvlastnější ambice v ráji. A ty se rozhodni s tím, že neseš odpovědnost za činy plynoucí z Tvého rozhodnutí.

Jak by Bůh vládl člověku, který jeho vládu odmítl ? technicky by to šlo, ale nezůstal by integrální.