Ceska Pozice

Celé lidstvo volá po alternativě

Celý svět, a zejména Západ, kráčí k rozkladu a chaosu. V hluboké krizi není pouze Německo ani Evropa, ale celá západní modernita To, že osvětlíme, čemu řekneme ne, nepomůže definovat čemu, a především jak řekneme ano! A to je patová situace, která situaci Evropy činí posr…ně nebezpečnou!

László Bogár 9.6.2018

Volnost, rovnost, posr…né AfD na stickeru v Drážďanech. foto: Foto István LékoČeská pozice

Volnost, rovnost, posr…né AfD na stickeru v Drážďanech.

Úvodní věta německé hymny zní: „Deutschland, Deutschland über alles“ čili „Německo nade vše“, ovšem v současnosti se můžeme často setkávat i s ironickým opakem: „Deutschland, Deutschland unter alles“, čili zdá se, že Německo propadává pod jakoukoliv existující úroveň. Co je však jisté, v poválečné historii Německa ještě nikdy nedošlo k tomu, k čemu docházelo v uplynulých měsících.

Tři politické strany, které měly v uplynulých desetiletích rozhodující vliv (SPD, respektive CDU-CSU), utrpěly v německých parlamentních volbách koncem září roku 2017 nejtěžší porážku ve své historii.

A právě proto se zdálo téměř nemožné sestavit stabilní vládu z tělesných pozůstatků tradičních stran přeměněných v hromadu trosek, byť se jim to nakonec půl roku po volbách podařilo.

Tektonické změny

Souběžně s tím vznikla za neuvěřitelně krátkou dobu, a dá se říct z „ničeho“, třetí síla, a ve východním Německu dokonce síla druhá, strana pod názvem Alternative für Deutschland (Alternativa pro Německo), která – jak už naznačuje i její název – nabízí zcela odlišný model pro celé poválečné uspořádání Německa vyznačující se tradiční stranickou strukturou.

Rozhořčení, které se skrývá za „vzkazem“ graffiti, nasvědčuje tomu, že zde v Evropě skutečně můžeme být svědky a zároveň i trpiteli tektonických změn ve společnosti

Obscénní přeměnou trojhesla francouzské revoluce (Liberté, Égalité, Fckafdé – Volnost, rovnost, posr…né AfD) se však autor nálepky dost jednoznačně domnívá, že AfD nenabízí alternativu jednoduše pouze pro Německo, nýbrž se snaží zlikvidovat celou logiku uspořádání bytí, která více než dvě století determinovala Evropu západní modernity čili Evropu osvícenství.

Rozhořčení, které se skrývá za „vzkazem“ graffiti, nasvědčuje tomu, že zde v Evropě skutečně můžeme být svědky a zároveň i trpiteli tektonických změn ve společnosti. Jenže zatímco satirický román Candide od Voltaira odmítal jménem osvícenství nesnesitelnou životní filozofii, podle níž tehdejší svět – „ancien régime“ – je ze všech existujících světů to nejlepší, AfD a stále více evropských radikálních stran se domnívá, že v současnosti právě liberální demokracie, sama sebe považující za dědičku osvícenství, prohlašuje se stále zoufalejší vehemencí, že představuje to nejlepší ze všech možných světů.

Čili v hluboké krizi se nenachází pouze Německo, dokonce se v ní nenachází jen Evropa, nýbrž celá západní modernita, která se jako životní filozofie a praxe na ní založená stala rozhodující nejen na našem kontinentě, ale na celém světě – vlivem jeho násilného přetváření obrazu Západu. Čili celé lidstvo volá po „alternativě“.

V říši snů

Podrážděné a vznětlivé odmítání ze strany autora graffiti nasvědčuje tomu, že tento předpoklad nesdílejí všichni, ba naopak. Je a zejména bude stále více těch, kteří si myslí, že problém není s liberálními zásadami modernity západního ražení, nýbrž s těmi, kteří buď z neznalosti, nebo ze zlomyslnosti neuznávají, že ano, toto je nejlepší ze všech existujících světů. Přitom celý svět, a v něm zejména Západ a zcela jinak USA a jinak Evropa, kráčí k rozkladu a chaosu. Jeho nejdramatičtějším projevem během uplynulých dvou tří let byl „migrační“ problém.

Vidíme, že je a v 21. století bude zřejmě stále více přítomen závažný problém, který by bylo třeba nejprve přesně interpretovat a následně nalézt promyšlenou a koordinovanou odpověď na otázky rozhodující pro Evropu. Toto očekávání, které by se dalo jinak považovat za zcela normální, dnes patří do říše snů.

Vidíme totiž, že je a v 21. století bude zřejmě stále více přítomen závažný problém, který by bylo třeba nejprve přesně interpretovat a následně nalézt promyšlenou a koordinovanou odpověď na otázky rozhodující pro Evropu. Toto očekávání, které by se dalo jinak považovat za zcela normální, dnes patří do říše snů.

Můžeme vidět zmítání evropských společností rozdělených podle falešných zlomových linií směřujících „odnikud nikam“, což činí náš svět stále nevypočitatelnějším a chaotičtějším. Rozpad řádu je to nejhorší, co se může přihodit souboru živých bytostí i lidské společnosti, a právě to se nyní děje. Striktní a doktrinářské odmítání AfD ze strany autora graffiti představuje sice strohé odmítání krize, přesněji existence krize modernity západního ražení jevící znaky hroucení, ale toto odmítání není bohužel zcela neopodstatněné.

AfD totiž až dosud byla nejvíce úspěšná ve sbírání „protestních“ hlasů – čili ten, kdo dal svůj hlas AfD, tak učinil nejspíš proto, aby tím ozřejmil odmítnutí tradičního establishmentu. Ovšem to, že osvětlíme, čemu řekneme ne, ještě nepomůže definovat, no dobře, tak čemu, a hlavně jak řekneme ano! A to je právě ta patová situace, která situaci Evropy činí skutečně posr…ně nebezpečnou!

zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.