Články autora

Zesnulý bojovník-filozof Ladislav Hejdánek měl a má svou armádu

Ladislav Hejdánek, český filozof.

Početnou a různorodou skupinu hejdánkovců spojuje náklonnost k filozofovi Ladislavu Hejdánkovi, který zemřel 28. dubna ve věku 92 let. Jeho výjimečnost spočívá mimo jiné v tom, kolik lidí dokázal spojit a ovlivnit svými myšlenkami, názory, postoji, svéráznou a odvážnou filozofií, knihami a články. Osobní vzpomínka Barbory Řebíkové.

6.5.2020

O autorovi

Barbora Řebíková

Barbora Řebíková, odborná asistentka na 3. Lékařské fakultě UK a na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy
Vystudovala filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde získala doktorát z estetiky. Vyučuje lékařskou etiku a estetiku. Působí jako odborná asistentka na 3. Lékařské fakultě UK a na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.