Zrychlení trestního řízení: V zájmu dobré věci ke katastrofálním důsledkům

Právníci oslovení ČESKOU POZICÍ se neshodli, zdali opatření, které navrhuje ODS ve své Agendě 2014, zefektivní trestní řízení.

Pavel Pokorný 15.5.2013

foto: © ČESKÁ POZICE, Alessandro CanuČeská pozice

Agenda 2014“ stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014, píše se v úvodu dokumentu, který Občanská demokratická strana prezentovala 25. března. Ve stručném, heslovitě psaném materiálu je vyjmenováno osm hlavních programových priorit. Číslo 7 má název Právo a dodržování pravidel pro boj s korupcí. V tomto oddílu nás zaujala první ze tří krátkých tezí. Citujeme:

„Chceme zrychlit trestní řízení zjednodušením trestního řádu, jehož cílem je zjednodušit trestní proces, včetně zavedení přísnějších sankcí za jeho zdržování.“

Zmíněná teze nás vedla k otázce, kterou jsme položili právníkům a advokátům v průzkumu ČESKÉ POZICE: Zefektivní trestní řízení opatření, které navrhuje ODS ve své Agendě 2014?

Překvapivě jsme obdrželi i odpovědi, které snad věří (či alespoň doufají), že takové nekonkrétní prohlášení něco zmůže a skutečně zrychlí trestní řízení (27,8 procenta, 5 respondentů). Celkově však jednoznačná odpověď nepadla. Třetina dotázaných (6 respondentů) na základě citovaného sdělení ODS odpověděla, že neví, co si o tom má myslet. Často však v odpovědích zaznívala obava, zda to nebude na úkor objektivity a spravedlnosti.

trestní řízení

                                             Odpovědělo 18 právníků a advokátů.

Výběr odpovědí, které na otázku odpovídají „ANO“:

  • Mohl by! Naděje umírá poslední.
  • Nevím, snad trochu ano. Ale nemám pocit, že problém českého trestního práva je v legislativě. Spíš v odborné kvalitě policie, ale i ta se snad postupně zlepšuje. Naopak mám trochu obavy, aby současná společenská poptávka po postihování korupce a ekonomické kriminality nevedla k nadměrnému posílení policejních a justičních pravomocí a oslabení právních záruk obviněného. Právní a ústavní stát chránící svobodu jednotlivce je spolu s liberálním kapitalismem největší výdobytek sametové revoluce roku 1989. Neměli bychom dopustit, abychom se kvůli znechucení z aktuální politiky o ně svým vlastním protikorupčním radikalismem připravili.

Výběr odpovědí, které na otázku odpovídají „NE“:

  • ODS zatím žádná nová opatření nenavrhuje, podle mne jde jen o politické vyjádření. Nebude navíc nějaké nepromyšlené zrychlení trestního řízení v rozporu s právy obviněného/obžalovaného? 
  • Proklamace ODS v Agendě 2014 je naprosto obecná a nic neříkající. Problém dlouhotrvajících trestních řízení spočívá často ve složitosti šetřených kauz, v nutnosti obstarat dostatek důkazního materiálu. Pokud se tato část trestního procesu má v budoucnu zjednodušit (netuším, jak to ODS plánuje), tak se obávám, že by se tak mohlo stát na úkor kvality a objektivity trestního řízení.
  • Po reálných zkušenostech s aplikací stávajícího trestního řádu se toho upřímně obávám a děsím. Pokud policie a orgány činné v trestním řízení chtějí, mají dostatek příležitostí již v současném znění. Jsme svědky tichého procesu, kdy se začínají instituty trestního řízení zneužívat, nadužívat, byť v zájmu dobré věci. Jenže pokud chceme budovat právní stát, tak musíme ctít určité zásady. Skutečně bych nepřál nikomu, aby se dostal do situace jako někteří, kteří rozhodovali v rámci orgánů společností. Rozhodně bych nepřál nikomu, aby sloužil jako terč ambiciózním politikům nebo státním zástupcům. Vše má svoji míru.
  • Proboha, jen ať se ODS, a raději ani nikdo jiný, už nesnaží v tomto státě něco vylepšovat! Tyhle pokusy v nejrůznějších oblastech pravidelně dopadají katastrofálně a situaci jen zhoršují. Naposledy třeba novela exekučního a soudního řádu přinesla jen plno problémů soudům a exekutorům a nic rozhodně nezrychlila. Jakýkoliv pokus o „zjednodušení“ trestního řádu politiky povede zase tak jen k tomu, že trestní proces se leda tak zkomplikuje, což ale některým politikům může jistě vyhovovat. Věci, které fungují, nechat fungovat a nesnažit se fungování vylepšovat! V poslední době je to mánie politiků, stále něco vylepšovat, ale sledujeme, že situaci ve státě rok od roku, z měsíce na měsíc, jen zhoršují!
  • Něco tak nekonkrétního nemůže trestní řízení zrychlit. Navíc trestní řízení o méně závažných trestných činech je převážně rychlé. Nejsem si jistý, jestli právě navrhovatelé chtějí dosáhnout zrychlení trestních řízení u závažnějších obvinění. Mám určité pochybnosti, jestli slovo zrychlení není marketingovým eufemismem pro jiná slova, která začínají předponou „zne“.

Výběr odpovědí, které na otázku odpovídají „NEVÍM“:

  • Na základě takto vágní informace nelze na otázku odpovědět. Citace z Agendy 2014 je v této podobě jen obecnou a nekonkrétní proklamací, kterou lze stěží hodnotit.
  • Nevím, nejsem expert na trestní řízení a nečetla jsem navrhované změny. Nicméně pokud by byla politická vůle, aby orgány činné v trestním řízení fungovaly rychleji, jistě by to „uměly“.