Superministerstvo hospodářství: Další čerstvá potrava pro „modré ptáky“?

Polovina vrcholných manažerů oslovených ČESKOU POZICÍ považuje za správné sloučení ministerstva dopravy s resortem průmyslu a obchodu.

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Vláda premiéra Petra Nečase po svém nástupu slibovala výrazné zeštíhlení státní správy včetně rušení ministerstev. Na začátku prosince se po více než dvou letech fungování této vlády zdálo, že by časem mohlo sloučením ministerstva dopravy (MD) a resortu průmyslu a obchodu (MPO) vzniknout „superministerstvo“ hospodářství.

„ODS by měla být ve vládě nositelem myšlenky, že musí docházet k úsporám agend. A byl to jeden z hlasů, který zněl na kongresu ODS. Může to znamenat i rušení či slučování některých ministerstev,“ uvedl pro MF Dnes Martin Kuba, o němž se hovoří jako o možném šéfovi „superministerstva“. Transformace MPO a MD by měla trvat rok až rok a půl.

Otázkou však je, nakolik se stále o vzniku tohoto „superministerstva“ uvažuje po nedávných změnách ve vládě. Poté, co se Zbyněk Stanjura (ODS), jeden z nejbližších spojenců premiéra Nečase, stal ministrem dopravy a šéfka LIDEM, vicepremiérka Karolína Peake, se po pouhých devíti dnech poroučela z ministerstva obrany. V průzkumu ČESKÉ POZICE však přesně polovina vrcholných manažerů považuje sloučení ministerstva dopravy s resortem průmyslu a obchodu za správné.

graf slouceni dopravy a prumyslu

                                 Odpovídalo 118 vrcholných manažerů firem.

Se sloučením obou ministerstev souhlasí těchto pět kladných odpovědí:

„Tato ekonomika musí mít silné ministerstvo hospodářství.“

„Podle vzoru jiných států.“

„Sloučením ministerstva průmyslu a obchodu s resortem dopravy se sice může centralizovat moc i vliv, ale je to správný směr.“

„Sloučení MPO a MD sice není primárním cílem, ale pozitivní je každé snížení počtu resortů, jež ovšem doprovází pokles administrativní zátěže, úspora provozních nákladů – informační a komunikační technologie, aktiva, zaměstnanci – a zprůhlednění mise těchto úřadů pro běžného občana.“

Na tomto sloučení MPO a MD není podstatný počet ministrů či budov nebo název ministerstva, ale zejména jeho forma. A v ní spočívá hlavní důvod sloučení – zefektivnění všech agend, soustředění se na podstatné věci, nikoli na byrokratické zdůvodňování nezbytnosti každého úředníka. Proti sloučení těchto ministerstev bych jednoznačně byl, kdyby jeho jediným hlavním cílem mělo být, že se představitel spojeného superministerstva významem své funkce dostane na úroveň blízkou bohům.“

V následujících šesti záporných odpovědích zaznívá opačný názor:

„V žádném případě! Sloučením se neušetří ani koruna, jen toto superministerstvo bude mít větší ,politickou sílu a váhu‘.

„Jde o účelový, a zejména nesystémový čin, jenž věcně nedává smysl. Takovým chabým vládním zdůvodňováním by bylo možné ospravedlnit sloučení prakticky většiny ministerstev. A pak je úplně jedno, povede-li chemik resort financí, anesteziolog průmysl a dopravu či právnička s klasifikací zhlédnutí několika válečných filmů ministerstvo obrany.
Jedním z hlavních sloganů v listopadu 1989 byl ,odborníci na svá místa‘. Jeho dnešní modifikace pak zní: Především si udržet ,korýtko‘ co nejdéle, každý měsíc se počítá!

„Jde jen o další ,levárnu‘ našich politiků. Jeden ministr ODS dostane pod kontrolu víc státních zakázek, a navíc bude mnoho zakázek pro různé poradce ohledně komplikovaného slučování ministerstev. Kdyby se MPO a MD slučovala kvůli úsporám a s rozmyslem, pak by prvním krokem musela být analýza jejich činností, poté zjednodušování a zeštíhlování a až nakonec slučování.

„Ani jeden z posledních pěti ministrů dopravy neovládal své odvětví natolik dobře, aby zvládl další ministerstvo.“

Jeden ministr, a tudíž jedna strana by ovládali příliš velké peníze. To je v Česku nebezpečné. Šetřit se má uvnitř ministerstev, jejich slučováním se ušetří jen plat ministra.“

Za sloučením MPO a MD je snaha některých skupin ovládat a přerozdělovat toky peněz nového superministerstva. Za jiných okolností by tento krok měl věcné i ekonomické opodstatnění.“

Tento respondent nedokáže odpovědět jednoznačně:

„Je to jedno. Nic se neušetří, protože stejný počet úředníků bude nadále řešit stejné věci ve stejných budovách a kancelářích. Jediným pozitivem by snad mohla být větší synergie při přípravě staveb a čerpání fondů Evropské unie.
Obecně je dobře, že resort bude mít na starosti ODS se silným ministrem – místopředsedou strany. To je důležité i pro úpravu legislativy k větší pružnosti a rychlosti při přípravě staveb. Desetileté tahanice s bigotní statkářkou ve východních Čechách a další podobné případy se zelenými gaunery a vyděrači jsou dokladem, že je třeba legislativu posunout ke zvyklostem v takzvaných starých členských zemích EU nebo v USA.“

V dalších čtyřech kladných odpovědích se navrhuje zrušení, případně sloučení i dalších ministerstev:

„Systémové změny, jež vedou ke snižování počtu ministerstev, jsou správné. Tato změna však působí jako řešení přání politiků a jejich naplnění – jako změna, jež vzešla z personální situace, a nikoli ze systémové úvahy. Státní správa se potýká s naléhavějšími problémy, jejichž vyřešení by zvýšilo konkurenceschopnost České republiky – například zákon o úřednících či odstranění bariér pro podnikání.“

„Měla by být sloučena i další ministerstva. Zároveň s tímto krokem však musí být snížen i počet jejich zaměstnanců. Jinak je to jen taková hra pro voliče.“

Česká republika je relativně malá země, a proto nepotřebuje na každé odvětví ministerstvo. Sloučil bych i jiné resorty, například kultury a školství. Úplně bych zrušil ministerstvo pro místní rozvoj, jehož agenda by mohla být rozdělena na jiné resorty, například evropské fondy na finance.
Základním předpokladem pro sloučení ministerstev – zejména dopravy a průmyslu – však musí být optimalizace práce státní správy a odvětví, která mají k sobě blízko, a proto mohou řadu aktivit vykonávat společně. Za rozhodnutím současné vlády však cítím spíš snahu ještě víc kumulovat moc a mít lepší/jednodušší přístup k velkým finančním prostředkům, které ministerstvy protékají.

„Dále bych doporučil vznik ministerstva práce a školství (MPŠ), a to sloučením části ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a části ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), neboť uplatnění na trhu práce a vzdělávací systém spolu úzce souvisejí. Pak by mohlo vzniknout ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí (MZSV) a ministerstvo kultury a sportu  (MKS).
Do jednoho ministerstva by bylo možné spojit i ministerstvo obrany a část ministerstva vnitra jako ministerstvo ozbrojených sborů (MOS) a z ministerstva pro místní rozvoj udělat ministerstvo pro rozvoj veřejné správy (MRVS), kam by přešla část agendy ministerstva vnitra (MV, veřejná správa). A nakonec by šlo sloučit i ministerstvo zemědělství (MZ) a ministerstvo životního prostředí (MŽP) do ministerstva zemědělství a životního prostředí (MZŽP).
Takže bychom mohli mít jen deset ministerstev místo nynějších čtrnácti.

Další vrcholný manažer odpovídá kladně i záporně:

„Možná je kladná i záporná odpověď, samozřejmě z různých hledisek.
Sloučení považuji za správné, protože se jím optimalizují náklady, struktura a efektivnost činností a výsledků. To však není ani cílem, ani úmyslem.
Za nesprávné považuji, že toto sloučení provede ODS plus mafie a tato vláda vůbec.

V následujících šesti záporných odpovědích se žádné podobné dilema neobjevuje:

„Nejsem proti slučování resortů a racionalizaci agend. V tomto konkrétním rozhodnutí však postrádám systémovost, a proto považuji sloučení za nesystémové, účelové a nepřipravené.

„Tato ministerstva patří k největším a mají nejvíc kompetencí. Spravují i nejrozsáhlejší operační programy. Nedokážu si představit, že by celý resort dopravy řídil náměstek ministra průmyslu a obchodu. Sloučení nebo zrušení jiných ministerstev by prošlo bez povšimnutí.“

„Z dlouhodobého hlediska by MPO a MD sloučena být měla, ale nyní nejsou uváděny důvody. O těch se mlčí, ale především o nich by se mělo diskutovat.“

Sloučení dvou natolik odlišných úřadů musí být motivované politicko-ekonomickými zájmy, nikoli snahou ušetřit. Ta totiž do obou úřadů vnese nejistotu a úředníci se budou místo svých úkolů zabývat sami sebou. Tím se schopnost strategicky řídit ekonomiku a smysluplně využívat fondy EU ještě víc sníží. A po příštích volbách se superministerstvo opět rozdělí.“

V českých poměrech to bude neřiditelný moloch, což ještě znásobí neodbornost na řídících postech státní správy – politické figury od vedoucích oddělení výš. V těch zmatcích se však bude docela dobře ,odklánět‘, proto se asi sloučení dělá.
Budou nám sice vysvětlovat, jak moc se ušetří, ale těch pár milionů úspor v tisícimiliardovém státním rozpočtu je nesmysl. Jde především o to mít dva rozpočty pod jednou rukou.“

„Všechny dosavadní reformy vlády Petra Nečase jsou zaměřené na maximální rozkrádání, v lepším případě tunelování veřejných zdrojů. Nevím, kde se nápad na sloučení MPO a MD ,vylíhl‘, protože nemá logiku. Asi si nějaký kmotr ODS nebo TOP 09 zase potřebuje pořádně ,namastit‘ kapsu.
Sloučením MPO a MD se ani nic neušetří. Budou jen například vyměněna razítka, hlavičkové papíry, předtištěné formuláře a dodatky ke všem smlouvám či přeregistrována služební auta, což přijde nárazově na desítky milionů korun. Možná jsem skeptik, ale ušetří se sice plat jednoho ministra, ale určitě bude přijato dalších, minimálně sto skvěle placených úředníků, kteří budou sloučení zajišťovat a poté se v tichosti začlení do nové organizační struktury.“

Těchto pět odpovědí je sice kladných, ale jen za konkrétních podmínek:

„Pouze však za podmínky, že sloučení sníží náklady na provoz obou ministerstev. Asi jsem naivní…“

„Pouze však za podmínky, že celkový počet zaměstnanců po spojení nepřesáhne původní počet zaměstnanců MPO.“

„Pokud sloučení MPO a MD doplňuje jasný prováděcí plán na vytvoření silného centrálního ,superúřadu‘ v oblasti hospodářství a dopravy, nikoli jen politická dohoda současné vládní koalice, kterou zruší budoucí vláda.“

Stát by měl být co nejhospodárnější a přerozdělování co nejmenší, proto považuji slučování ministerstev za prospěšné. V čele ministerstva může být politik a jeho tajemník také z politické strany, ale pak by měl být zbytek státního úřadu obsazen ryzími odborníky.
Současná praxe, kdy jsou stovky ,trafikantů‘ z každé strany umísťované ke ,korýtkům‘, nemůže znamenat pro státní správu nic dobrého. Zrušení či sloučení ústředních orgánů, snížení počtu krajů, zrušení desítek nadbytečných státních institucí měly být od začátku v hledáčku této ,protikorupční a spořivé‘ vlády. Ta však již bude až do voleb jen udržovací a žádná převratná rozhodnutí neprovede.“

Pokud jsou důvody sloučení těchto dvou ministerstev úsporné a organizační, dává toto sloučení smysl. Jak už to v dnešní ČR bývá, nejde však jen o úspory. Součet rozpočtů MPO a MD totiž výrazně převyšuje rozpočet vyhandlovaného resortu obrany, kde už je o nejlukrativnější zakázce – pronájmu stíhaček – rozhodnuto pod gescí ODS.
Pravým důvodem sloučení proto spíš bude, že kmotři ,modrých ptáků‘ a s nimi spřízněné firmy potřebují další přísun čerstvé potravy. Na superministerstvu bude větší stín. Veřejnosti je zastírací manévr sloučení prezentován jako úsporný a synergický záměr. A pokud se vše podaří, spokojení budou i vlivní spolustraníci: ,Hurá, už je zase z čeho brát, jedeme dál.‘ Jak rád bych se mýlil…

Počet příspěvků: 1, poslední 5.1.2013 03:36 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.