Ceska Pozice

Psané právo versus nesprávné pojetí kolegiality. Vítězem je...

Většina právníků a advokátů oslovených v průzkumu ČESKÉ POZICE se domnívá, že soudci a státní zástupci nejsou dostatečně postižitelní.

foto: © ČESKÁ POZICE, UrbČeská pozice

Ocitujme z veřejné části výroční zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) za rok 2011, která zmiňuje nefunkčnost kárného systému, jež řeší prohřešky soudců a státních zástupců:

„Na případu kárného řízení s konkrétním státním zástupcem BIS ilustrovala nefunkčnost kárného řízení jako zákonného institutu, který by měl problematické aktivity soudců a státních zástupců řešit. Dosavadní pojetí kárného řízení zcela nezaručuje, že závažná pochybení soudců a státních zástupců budou adekvátním způsobem potrestána. Ministerstvo spravedlnosti bylo o tomto faktu v rámci úzké spolupráce s BIS informováno a připravuje, mimo jiné za přispění poznatků BIS, novelu příslušného zákona, která by měla značně zkvalitnit právní úpravu institutu kárného řízení soudců a státních zástupců.“

ČESKÁ POZICE se v souvislosti s poznatky BIS zeptala právníků a advokátů, zda jsou soudci a státní zástupci v současnosti dostatečně postižitelní. A více než dvě třetiny (14 respondentů) se domnívají, že nikoli. Čtvrtina (5 osob) zastává názor opačný.

graf blba nalada

                                        Odpovídalo 20 právníků a advokátů.

Výběr odpovědí respondentů, kteří si myslí, že soudci a státní zástupci nejsou dostatečně postižitelní:

Výběr odpovědí respondentů, kteří si myslí, že soudci a státní zástupci dostatečně postižitelní jsou:

zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.