Má soudcům přidělovat kauzy automat? Právníci jsou rozpolcení

Poslanci projednávají návrh, podle kterého by spisy mezi soudce rozděloval automat. Má to být transparentnější než dnes. Právníci v pravidelné anketě ale pochybují, že by nový systém vymýtil údajné machinace se spisy.

Bude soudcům přidělovat kauzy automat? foto: Richard Cortés, Česká pozice

Bude soudcům přidělovat kauzy automat?

Málokdy je na sněmovním ústavněprávním výboru k vidění taková názorová přestřelka, jako když tam v březnu ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) prezentoval svůj návrh na nový způsob rozdělování kauz mezi soudce. Dnes údajně dochází ke korupci a k machinacím, které má odstranit takzvaný automatický generátor (blíže viz box). Špičky justice i řada poslanců jeho nápad razantně odmítla.

Měl by spisy mezi soudce rozdělovat automatický generátor, jak navrhuje ministerstvo spravedlnosti?

Odpovídalo 106 právníků a právniček

  • ANO - 39 procent
  • NE - 45 procent
  • NEVÍM - 16 procent

Pravidelná anketa LN potvrdila, že téma rozdělování soudních spisů české právníky opravdu rozděluje. Řada z nich, a to napříč právnickými profesemi, má za to, že současný systém postupného „kolečka“ vykazuje značné defekty. „Věci by měly být přidělovány náhodně. Současný systém je problematický a v justici zneužívaný. Bohužel. A nemusí se jednat jen o vedení soudů. Zneužít je může prakticky každý zaměstnanec,“ domnívá se jeden z respondentů, které jako vždy ponecháváme v anonymitě.

„Automatický generátor je dobrý nápad. Čím méně možných lidských zásahů do přidělování konkrétních kauz jednotlivým soudcům, tím lépe,“ míní další z oslovených právníků. „Zkušený pozorovatel a praktik v podávání různých návrhů zejména při jejich osobním doručení na podatelnu je schopen s vysokou mírou pravděpodobnosti odhadnout, kterému senátu bude věc přidělena. V takovém případě bude elektronická losovačka zásadní překážkou,“ dodává jiný respondent.

„Nevím, zda jsou praktiky vysloveně korupční, ale určitě jsem se už několikrát setkal s tím, že soud nebyl schopen vysvětlit, proč kolečko v dané věci připadlo právě na soudce či senát, který následně z mého subjektivního pohledu vycházel vstříc žalobci,“ líčí své zkušenosti advokát z hlavního města.

„Stejně se to bude obcházet“

Otázkou ale je, nakolik může tyto problémy vyřešit navrhovaný automatický generátor. „Na Krajském soudu v Praze byly vyřizováním určitého typu trestné činnosti pověřeny dva senáty. V důsledku nápadu jedné velmi obsáhlé věci byl nápad tomuto senátu zastaven, a všechny případy směřovaly do druhého senátu. Bylo tedy předem jasné, kdo bude věc soudit. Nevím, jak by takové běžné situace řešil automatický generátor. Zřejmě by směroval veškerý nápad do onoho jednoho senátu. Systém by tedy selhal a nic se nevyřešilo,“ míní jiný advokát.

„Nikomu systém nezabrání podat tolik žalob, aby se alespoň jedna strefila do vysněného senátu a ostatní pak vezme zpět.“

Panuje i obava, že nový systém by bylo možné obcházet: „Nikomu systém nezabrání podat tolik žalob, aby se alespoň jedna strefila do vysněného senátu a ostatní pak vezme zpět.“ Zatímco v dnešním „kolečku“ připadají věci soudcům postupně, navrhovaný systém by vždy vygeneroval náhodné číslo. Mohlo by se tedy stát, že dvě velmi náročné a rozsáhlé kauzy by napadly stejnému soudci: „Soudci, jimž jsou vytýkány průtahy v řízení, si někdy stěžují na nerovnoměrné přidělování případů, mimo jiné na to, že se nebere v úvahu jejich často velmi rozdílná náročnost. Takové stesky by mohl automatický generátor jen prohloubit.“

Ministerský superpočítač

Ostrá kritika proti návrhu směřuje z několika stran. Někteří právníci obviňují ministra Pelikána, že individuální excesy zobecňuje na celou justici. „Nikdy nelze zcela vyloučit, že může dojít k manipulaci s přidělením věci, ale pokud k tomu dojde, jedná se o naprosto výjimečný případ a rozhodně ne o běžnou praxi. Obávám se, že zavedením generátoru se nic nevyřeší a toto opatření přinese jen komplikaci v práci soudů,“ míní hlas z justice. Podle jiných respondentů jde o zástupný problém, jehož řešením se Pelikán snaží zamlžit svou neschopnost řešit koncepční otázky v justici.

Na řadě soudů navíc už v současnosti automatické rozdělování spisů funguje: „Jen se to příliš nevyužívá, neboť je to velice nepraktické – špatně se do takového programu zadávají různé poměry při přidělování věcí. Ke změně praxe tedy nevidím žádný důvod, neboť počítač na ministerstvu nebude lepší než počítač u soudu.“ V některých agendách navíc náhodné přidělování fungovat nemůže kvůli procesním pravidlům: „Podle trestního řádu jsou z projednání a rozhodnutí věci vyloučeni soudci, kteří před podáním obžaloby rozhodovali třeba o vazbě nebo domovní prohlídce. Takových je mnohdy i několik. Před zadáním věci do počítače musí pracovnice soudu fyzicky spis mít a z jeho konkrétního obsahu zjistit, kteří soudci jsou vyloučeni. To by automatický generátor nikdy nemohl dělat.“

„Nikdy nelze zcela vyloučit, že může dojít k manipulaci s přidělením věci, ale pokud k tomu dojde, jedná se o naprosto výjimečný případ a rozhodně ne o běžnou praxi.“

Vznik ministerského superpočítače budí mezi právníky obavy: „Jde o zavedení systému získávání dalších stohů informací o soudních kauzách a jejich soustředění v místě, kde nemají co pohledávat.“ Podobně kritický je i tento respondent: „Ministerstvo spravedlnosti bude online disponovat informacemi o všech kauzách a jejich účastnících. Exekutiva opět centralizuje informace za tvrzeným účelem boje proti korupci. Přitom přidělování věcí soudcům je výsostnou věcí justice, nejde o oblast správy soudnictví, proto by mělo zůstat v rukou justice.“

Řada právníků se navíc obává, že tento justiční „Velký bratr“ nebude dostatečně zabezpečen proti útokům zvenčí: „Pro někoho je zjevně vidina koncentrace obrovského množství citlivých dat tak lákavá, že urovnat cestičku prvnímu hackerovi nebude považovat za hodné pozoru.“

Co je automatický generátor

Ministerstvo spravedlnosti chce nově upravit způsob, jak se přidělují soudcům nové případy. Dnes se rozdělují rovnoměrně a postupně podle rozvrhu práce takzvaným kolečkem. To ale podle resortu může vést k tomu, že dopředu je možné předvídat, který soudce či senát bude řešit následující věc.

Nově by měl věci mezi soudce rozdělovat automatický generátor na principu náhody. Cílem je, aby nebylo možné nijak ovlivnit, kterému soudci či senátu věc připadne. Zcela by totiž odpadl lidský faktor.

Počet příspěvků: 2, poslední 13.4.2017 02:16 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.