Má-li někdo 20 milionů korun na odposlech, umí i jiné věci

Dle 83,2 procenta vrcholných manažerů oslovených ČESKOU POZICÍ by stát měl kontrolovat subjekty, jež vlastní odposlouchávací zařízení Agáta.

Odpovídalo 132 vrcholných manažerů firem. foto: Česká pozice

Odpovídalo 132 vrcholných manažerů firem.

Při nedávné razii proti organizovanému gangu policistů a zločinců ze severních Čech a Prahy bylo zajištěno i speciální odposlouchávací zařízení Agáta. Vypadá jako notebook, je ale vybaveno programem, jenž umožňuje odposlechnout telefonní hovory či lokalizovat telefon. Zařízení Agáta používají v Česku legálně jen vybrané elitní útvary policie a Bezpečnostní informační služba. Jeho cena dosahuje až 20 milionů korun.

Důstojníci tajné služby však nikdy držení Agáty oficiálně nepotvrdili. Ani nechtějí říct, kdo všechno by v Česku mohl přístroj mít k dispozici. Experti odhadují, že v Česku se zařízení tohoto typu nachází až deset a dle nich by je měly využívat především bezpečnostní agentury a finanční skupiny. „Jsou především ve vlastnictví velkých finančních skupin či detektivních agentur,“ sdělil deníku Lidové noviny ředitel jedné z bezpečnostních agentur. V minulosti se o odposleších hovořilo především v souvislosti s agenturou ABL superguru Věcí veřejných Víta Bárty.

Až do zmíněné razie chyběly důkazy, že by sofistikovanou techniku prolamující soukromí měl v Česku k dispozici i někdo jiný než státní bezpečnostní složky. Dle 83,2 procenta vrcholných manažerů oslovených v průzkumu ČESKÉ POZICE by stát měl mít pod kontrolou všechny subjekty, které disponují odposlouchávacím zařízením Agáta.

Jsou o tom přesvědčeni i tito tři respondenti:

Stejně jako (stát-pozn.red.) kontroluje jiné extrémně významné technologie. Otázkou však je, jak toho dosáhnout. Má-li někdo 20 milionů korun na Agátu, asi ,umí‘ i jiné věci.“

„Měl. Prostřednictvím kontrolovaného a evidovaného prodeje povoleným subjektům.“

„Je třeba rovněž ukončit ,špiclování‘ justiční mafií, nedůvěryhodné vedení státního zastupitelství i zkorumpovaná nejvyšší patra soudnictví, jež zneužívají tento nástroj k vnitřním bojům mezi sebou.“

Tyto tři záporné odpovědi jsou ke státní kontrole zařízení Agáta značně skeptické:

Bylo by to hezké, kdyby měl, ale v současném světě, v němž je přístup téměř k jakékoli technologii jen otázkou peněz, to není reálné. Stát by pouze měl kriminalizovat vlastnictví technologie pro odposlechy, což dnes nelze. Postižitelné je, a to jen za určitých okolností, jen její použití.“

„Pokud je u moci současná vláda Petra Nečase, pak raději nikoli. Nemam rád situace, kdy zloděj křičí, chyťte zloděje!“

Pokud Agátu vyrábí soukromá firma, lze jen obtížně zajistit, aby ji neprodávala zájemcům. Navíc Agáta asi není jediným zařízením tohoto druhu na světě. Od toho je tajná služba, aby tyto aktivity monitorovala a odhalovala.“

Následující dva vrcholní manažeři se nedokážou jednoznačně rozhodnout:

„Pokud je nebo bude zařízení zneužito, musí ten, kdo se takového činu dopustí, dostat sto let vězení.“

„Nevím, co je to za zařízení, ani jestli by je měl stát kontrolovat, ani zda vůbec máme stát. Jakápak tedy kontrola čeho, kým a čím? Bratři mají kontrolovat bratrance?“

V dalších třech kladných odpovědích se podobné dilema neobjevuje:

„Stát si může myslet, že by měl kontrolovat, ale to je tak zhruba vše, co s tím může dělat.“

„Uvádíte-li, že zařízení Agáta používají pouze vybrané elitní útvary policie a tajné služby, a zároveň se ptáte, zda by tyto subjekty měl mít stát pod kontrolou, pak je otázka nesmyslná. Stát snad policii a tajné služby pod kontrolou má. Pokud se mýlím, a stát tyto útvary pod kontrolou nemá, samozřejmě by je pod kontrolou mít měl.

Jde však možná o něco mnohem horšího. V souvislosti s nedávnými skandály ABL a Věcí veřejných jsem slyšel, že zařízení Agáta se na území ČR vyskytuje v mnohem větším počtu, než si vůbec dovedeme představit a že nelegální sledování obchodní či politické konkurence takto vyzbrojenými čmuchaly je běžné. To by stát pod kontrolou mít měl. Přesněji řečeno, měl by takové praktiky zatrhnout. Bohužel, nemám žádnou skvělou radu, jak to zařídit.“

„Zařadil bych zařízení Agáta do kategorie zbraňových systémů. K ničemu jinému než k nelegálnímu odposlouchávání totiž sloužit nemůže. V opačném případě bychom mohli příště vést diskusi, zda mohou mít firmy například radiolokátor Věra či špionážní letadla.“

Pochybnosti o schopnostech státu účinně zasáhnout zaznívají i v následujících dvou záporných odpovědích:

Na základě toho, čeho jsme byli v nedávných letech svědky, by ,stát‘ neměl mít pod kontrolou pokud možno vůbec nic. Státními financemi počínaje a konče technologiemi, které mají využívat instituce, jež by měly sloužit veřejnosti, ale slouží někomu úplně jinému.“

„Nejdříve si musíme říci, že stát je v podstatě imaginární označení pro vládnoucí představitele. ,Stát‘ neuhlídá nic. A zvolení zastupitelé? Ty z valné většiny tvoří parta hochštaplerů. Čest výjimkám. A tito lidé, byť mají de facto vše pod kontrolou, nekontrolují v praxi vůbec nic. Proč? Protože nemusejí.

Jsou beztrestní, můžou si dělat a také si dělají, co chtějí. A nejen to. Navíc svou aroganci dávají voličům na odiv. Lžou, cíleně podvádějí, drancují státní rozpočet, zvyšují zadlužení státu a daně, rozdávají statisícové a někdy i milionové odměny svým kamarádíčkům v jimi rozdaných funkcích, bezmyšlenkovitě zvyšují zhovadilými bezpracnými sociálními dávkami počet nemakačenků v ghettech.

To vše ukrývají pod pláštíkem bezduchých frází a pokrytecky zločinnou ,korektní mluvou‘. Je úplně jedno, zda jsou z ČSSD, ODS či z jiné strany. Na toto škatulkování dnes skočí jen úplný naiva či hlupák.

Používají-li zločinci k odposlechům zařízení X či Y, není podstatné. Ostatně sofistikované odposlouchávací zařízení si v dnešní době může pořídit každý, kdo o to má zájem a je připojený na internet. Doby, kdy k sehnání agát a podobných přístrojů bylo třeba známostí v podsvětí či v rozvědce, jsou ty tam. V šedesátých letech na to potřeboval James Bond fištrón, spoustu peněz a svého pana Q. Dnes to koupí každý trouba ze své ložnice na eBay.

Stát, lépe řečeno vláda, parlament a soudy, by měl především dohlížet na dodržování zákonů. To se bohužel děje nedostatečně, leckde a leckdy vůbec. Byli to pánové, jako je Petr Pithart a Václav Klaus, ale bohužel i bývalý prezident Václav Havel, kteří znemožnili vytvořit řádný právní rámec. A nepotrestáním komunistických zločinů se dopustili pokračování právně neukotveného státu, v němž se stále víc propojuje zločin s vládní garniturou.

Obrazně řečeno, když se ohlédneme, zjistíme, že si již 20 let volíme k hlídání našeho záhonu zelí pouze kozy a kozly. Nedivme se potom, že máme každý rok stále víc spasenou úrodu! Spory, chceme-li volit strakaté, či bílé plemeno, jsou malicherné a nepodstatné. Z principu tam zůstávají lemplové bez odpovědnosti.

V tomto ohledu je otázka, jaké odposlouchávací zařízení sehnali gauneři, marginální.“

Tyto čtyři kladné odpovědi souhlasí s kontrolou subjektů disponujících Agátou státem, a navíc se snaží poradit, jak to udělat:

„Teoreticky měl. Náš stát však není schopný zkoordinovat ani své bezpečnostní složky, natož pak dohlížet na mafie a zkorumpované policisty, kteří si prodejem odposlechů přivydělávají.“

„Nevím sice, co přesně ta Agáta je, ani v čem spočívá její nebezpečí, ale stát má mít pod kontrolou subjekty, které šmírují, shromažďují kompromitující materiály a jsou schopné zneužít svých schopností v zájmu těch, kdo si je zaplatí. Máme-li žít ve svobodné zemi, stát má mít monopol na represi a násilí.

Před rokem 1989 byl stát všemocný a občané se marně domáhali ochrany svých legitimních zájmů. Dnes je situace opačná. Stát a ti, kdo jej zastupují, mají svázané ruce přemírou předpisů a nedostatkem finančních prostředků.

Problém nespočívá v tom, zda stát má mít novou kompetenci. Spíše potřebujeme zformulovat Chartu 77 s opačným znaménkem – zastavit bourání státu, jeho rozebírání a privatizaci. Potřebujeme definovat základní funkce státu a zahájit jejich obranu. Obávám se, že zločin disponuje horšími prostředky, než je jedna Agáta za 20 milionů korun.

„Měl, ale zároveň je zřejmé, že stát nemá účinné nástroje, jak toho docílit. Jedinou cestou je prohlásit všechny ilegální odposlechy za trestný čin. A také skandalizaci založenou na odposleších včetně jakéhokoli zveřejňování nezákonných odposlechů.

Veřejnost se sice nedozví o spoustě nepravostí, současně ji však nebudou manipulovat podjatá média k hysterickým reakcím. Technický pokrok zastavit nelze a Agáta bude za pár let mnohem dostupnější. Zanedlouho se určitě objeví i podvrhy založené na umělém vytvoření hlasu či obrazu osob, které je třeba skandalizovat.

Možnosti digitálního vytváření virtuální reality anebo úprav skutečné reality jsou už nyní nekonečné. Pokud se nechceme dožít situace, kdy pro jistotu všichni nahrávají všechny, měli bychom všechny nezákonné metody špehování postavit mimo zákon.“

Stát by měl v první řadě přesně stanovit konkrétní subjekty, které smějí takové zařízení vlastnit a disponovat jím. A navíc by měly být předem a podle striktních kritérií prověřené.

Tím by se zamezilo situaci, kdy by měl kdokoli zařízení k dispozici. A stát by automaticky získal kontrolu nad jeho používáním, čímž by mohl zamezit zneužití. Předpokladem by byla i kontrola výroby a distribuce. Jasná evidence, kdy a komu bylo zařízení dodáno. Nedělám si velké iluze, že by ,česká kreativita‘ nenalezla cestu, jak uvedené kontroly obejít, ale přece jen by to bylo poněkud složitější.“