Jak odstranit staré ekologické zátěže? Tunelem velkým jako Blanka.

Dle 72,5 procenta vrcholných manažerů oslovených ČESKOU POZICÍ by vláda měla ekotendr na likvidaci ekologických škod zrušit.

Odpovídalo 150 vrcholných představitelů firem. foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Odpovídalo 150 vrcholných představitelů firem.

Český stát se při prodeji státních firem zavázal, že odstraní ekologické zátěže a škody, jež po nich zůstaly z let 1947 až 1992. V případě nesplnění tohoto závazku hrozí České republice arbitráže. Na základě analýzy možných variant řešení společnosti A.T.Kearney se v listopadu 2008 tehdejší česká vláda rozhodla vyřešit své závazky jednou ekologickou „superzakázkou“. Souhrnná hodnota garancí za neodstraněné ekologické závazky se odhadovala až na 114 miliard korun, vítězné konsorcium nabídlo své služby za necelých 57 miliard. Jenže podle kritiků by k likvidaci škod měla stačit jen zhruba třetinová částka.

Do soutěže o ekologickou superzakázku se původně přihlásilo šest subjektů, ministerstvo financí (MF) však v prvním kole tři z nich vyřadilo. Například PPF, která tento výsledek napadla, protože byla z výběrového řízení opakovaně vyřazena. Zůstaly firmy Marius Pedersen Engineering, Geosan Group a Environmental Services ze skupiny J&T.

V pondělí pak nejnižší nabídku na odstranění starých ekologických škod podal Marius Pedersen Engineering – 56,8 miliardy korun. Další zájemce Geosan Group nabídl 57,8 miliardy a Environmental Services 65,5 miliardy korun (všechny bez DPH). Dle MF je rozhodujícím kritériem pro vítězství v ekotendru cena. Vítěze však musí ještě schválit vláda, a pokud to neučiní, bude tendr zrušen.

Někteří kritici ekotendru, například organizace Transparency International, však vyzvali vládu, aby vítěze nevybrala. Výběrové řízení se dle nich mělo stát politickou zakázkou protlačovanou ministrem financí Miroslavem Kalouskem (TOP 09) proti premiéru Petru Nečasovi (ODS). Také dle 72,5 procenta vrcholných manažerů oslovených ČESKOU POZICÍ by vláda měla ekotendr zrušit.

Patří mezi ně i tito čtyři respondenti:

„Dlouho jsem uvažoval, jak kultivovaně odpovědět. Žádná neutrální, a přesto výstižná slova jsem však nenašel. Ekotendr je do nebe volající lumpárnou. Chtělo se mi napsat neuvěřitelnou lumpárnou. Po tom všem, co zcela samozřejmě schvalovaly minulé vlády a co denně předvádějí zástupci té současné, je však možnost schválení ekotendru velmi uvěřitelná. Navzdory nemožnosti seriózního odhadu skutečných nákladů, a tudíž naprosto neodůvodnitelnou, astronomickou cenu.“

„Je to dlouhodobě připravovaný tunel. Všichni tři soutěžící jsou dávno domluvení. Několik dotyčných lidí však již inkasovalo provize, a proto od jeho realizace neustoupí. Záchranou mohla být PPF. Ta však své odstoupení náležitě tučně prodala.“

Ekontendr v podání současné Nečasovy vlády je tunelem na druhou. Formálně jsou přihlášeny tři firmy, které se dobře znají a v minulosti spolupracovaly. Proto o žádnou soutěž nejde. Předem se dohodnou, která firma zvítězí, a další dvě budou dělat ,křoví‘.

Normální vláda by takovou veřejnou zakázku okamžitě zrušila, čímž by ušetřila státnímu rozpočtu zbytečně vyhozených sto miliard korun. Kladu si však otázku, zda Nečasova vláda je normální. A okamžitě si odpovídám: Nečasova vláda je korupční vládou. Proto ekotendr nezruší.

Naopak ODS a TOP 09 budou hledat způsoby, kterak se spojit s předem dohodnutým vítězem ekotendru a vybrat od něj provizi do stranické pokladny. Nejtěžší bude se rozhodnout, zda ,výpalné‘ půjde do stranické pokladny TOP 09 nebo ODS. Aby se nám nakonec ministři vládní koalice při té snaze o blaho lidu této země náhodou nepoprali! Nebo že by snad kvůli legalizaci megaúplatku za ekotendr pro vládní koalici musel alespoň na chvíli oživnout třeba Lajos Bács nebo zázračně zbohatnout Radjiv M. Sinha?

Většina subjektů, kterých se takzvané vyčištění týká, je již vyčištěná. Proto jde o další obrovský tunel jako Blanka.“

Následující dvě záporné odpovědi sice o ekotendru také pochybují, ale jsou k němu mnohem vstřícnější:

„Nemám o ekotendru mnoho informací. Nepodporuji však vznik monopolů, které diktují cenu. Současně mě děsí představa, že se tato zakázka rozdělí na menší, které se začnou soutěžit. A celkové náklady budou vyšší, protože bude více hodnotitelů, a tudíž i víc úplatků. Proto ekotendr jako menší zlo podporuji!

„Je však třeba vybrat dodavatele transparentně!“

Další čtyři kladné odpovědi kritikou ekotendru a vlády nešetří:

„Pokud vládě zbyla aspoň malá dávka pudu sebezáchovy, měla by to udělat.“

„Nic se tím však nejspíš nevyřeší. Bylo by však navýsost zajímavé vyhlásit veřejnou anketu, jaké první slovo respondenty napadne při spojení vláda & ekologie & tendr.

Není-li ekotendr úplně transparentní, vláda by jej měla zrušit. Ale neučiní to.“

Argumentace, že jeden tendr záležitost zjednodušuje, a proto se tím ušetří, je demagogická. Podezřelým je Miroslav Kalousek.“

Opačného názoru je tento vrcholný manažer (v tomto případě je sportovní podotknout, že otázku jsme pokládali ještě před zveřejněním výše nabídek):

„Záleží na ceně. Když to bude pod 25 miliard korun, má smysl ekotendr dotáhnout do konce. Pokud budou desítky jednotlivých sanací, stát neuhlídá náklady. Bude-li však soukromý subjekt sanovat za konečnou, relativně nízkou celkovou cenu, smysl to má. Ohlídá si totiž konečné náklady. Sice třeba vydělá velké peníze na jednodušším způsobu této sanace, ale to může být daňovým poplatníkům jedno.“

Další čtyři jsou pro zrušení ekotendru:

„Už se to mělo dávno stát. Je to největší a nejméně průhledná zakázka za uplynulých 20 let. Už jen to, jak je připravená – tendr nejde zrušit? –, vypovídá samo za sebe.“

„Na ekologické škody se ročně vydávají miliardy korun a vláda je schvaluje dost často. Neznám detaily této zakázky, ale kdyby ukončila všechny budoucí zakázky na ekologické škody z minulosti, snad by to k něčemu mohlo být. U současných zakázek je však předražení řádově vyšší než u staveb vlakových koridorů dálnic či nákupu vojenské techniky. Vem to však čert, kdyby to znamenalo jejich konec.

Obávám se však, že za pár let bude zase ekotender, a protože s jídlem roste chuť, přinejmenším na dvě stě miliard korun. Proto je mi smutno. Nechal bych to v zemi vyhnít. Vždyť i ropa od BP do roka skoro sama z Atlantického oceánu zmizela.

Tento mega-, giga- či ještě lépe teratendr není nic jiného než další cesta, jak ulít velkou částku do kapes politiků, úředníků a jejich různých kamarádů. Čím bude objem zakázky vyšší a její struktura komplikovanější, tím větší bude šance ulít pořádný balík do soukromých kapes.“

„Netransparentnost, vyřazování účastníků tendru a zvláštní uskupení, která se do ekotendru přihlásila, svědčí o tom, že to je největší generální útok politicko-ekonomických mafií na státní rozpočet po privatizaci. Ne nadarmo se říkalo, že v minulých volbách nešlo o demokratické přeskupení politických sil, ale především o to, ,kdo urve ekotendr‘, a tím si na léta zajistí miliardové tunelování státního rozpočtu.

Dodnes nebyla vyčíslena současná hodnota prací na odstranění ekologických škod. Navíc je nesmyslem tendrovat takové objemné a nejasné zakázky v jednom celku. Potenciální vítězové – finančně-podnikatelské skupiny – stejně jen přerozdělí za tučné provize jednotlivé práce menším ekologickým firmám, jež to pak zadají místním malým podnikatelům, kteří zakázku skutečně provedou. Ale jen za zlomek ,vytendrované‘ ceny. Ta však musí zajímat daňové poplatníky, protože je skutečnou cenou za likvidaci ekologických závazků.

Proto by měl být tendr zrušen, poté zakázky rozdělit na menší a postupně je – i podle dostupných finančních zdrojů ze státního rozpočtu – na místní úrovni v každé dané lokalitě veřejným a transparentním tendrem znovu vydražit.