ČEZ mohl řídit i houpací kůň. Je obdivuhodné, že se Roman udržel v sedle.

Dle většiny vrcholných manažerů oslovených ČESKOU POZICÍ byl Martin Roman dobrým generálním ředitelem elektrárenské společnosti ČEZ.

Odpovídalo 124 vrcholných představitelů firem. foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Odpovídalo 124 vrcholných představitelů firem.

Generální ředitel elektrárenské společnosti ČEZ Martin Roman ve čtvrtek 15. září rezignoval na svou funkci a skončil i v čele představenstva této firmy. Dle Jana Osúcha, mluvčího premiéra Petra Nečase, odešel na vlastní žádost. V obou těchto funkcích působil od roku 2004 a nahradil ho v nich dosavadní výkonný ředitel ČEZ Daniel Beneš. Roman však ČEZ zcela neopustí, přesune se do čela dozorčí rady.

Objevily se spekulace, že příčinou Romanova odchodu mohla například být příprava dostavby Jaderné elektrárny Temelín, jeho propojení s plzeňskou Škodou, kterou dříve řídil, či vyšetřování ČEZ na bruselské úrovni. Martin Roman přežil ve funkci šéfa ČEZ čtyři premiéry a na rozdíl od svých předchůdců dokázal vybudovat silnou energetickou firmu v rámci středoevropského regionu. Pod jeho vedením zahájil ČEZ například expanzi na polský a bulharský trh.

Asi nejdůležitější investici ČEZ Roman nasměroval do firmy MOL. Když nastupoval do ČEZ, byla hodnota jejích akcií 139 korun. Během jeho „vlády“ však dosáhly i hodnoty nad 1400 korun. Dividendy ČEZ se také staly pravidelným příjmem státního rozpočtu. Možná i díky těmto úspěchům byl Martin Roman pro 70,8 procenta vrcholných manažerů oslovených v průzkumu ČESKÉ POZICE dobrým generálním ředitelem ČEZ.

Patřili k nim i tito čtyři respondenti:

Martin Roman šéfoval státní firmě, a proto musel být zadobře s politickými stranami, které chtěly mít z ČEZ dojnou krávu, tudíž bychom našli spoustu chyb. Nedalo se však tomu vyhnout. Z toho důvodu jsou jeho výsledky dobré.“

Je to špičkový manažer, který z lokální společnosti ČEZ udělal evropského hráče. Dnes se mu bude určitě mnoho lidi pošklebovat a dávat za vinu údajné neúspěchy v zahraničních akvizicích či jiných záležitostech. To vsak nic nemění na tom, že byl dobrým generálním ředitelem ČEZ.“

Ať už je jako osoba jakýkoli, ať bylo ekonomické prostředí jakkoli příznivé, ať je energetika jakkoli lukrativní obor a postavení ČEZ výjimečné, za jeho působení společnost vykázala velmi dobré výsledky a je to ,výstavní‘ firma České republiky.“

„Dokázal ČEZ přivést k velké prosperitě, vyhovět státu (politikům) a dlouho se ve funkci udržet.“

Další dva vrcholní manažeři se nedokázali rozhodnout ani pro kladnou, ani pro zápornou odpověď:

„Hodnotit Martina Romana za jeho působení v čele polostátního molochu ČEZ není vůbec jednoduché. ČEZ, později takzvaný ,super ČEZ‘, byl dlouhou dobu a dosud je v podstatě monopolem bez vážnější konkurence, a proto pro tuto firmu zisky nikdy nebyly sebemenším problémem. Navíc se během Romanova působení v čele ČEZ cena elektřiny neustále geometrickou řadou zvyšovala, a proto logicky musely růst i zisky této společnosti.

Hodnotit jako manažerský úspěch to, že vzhledem k paritě kupní síly obyvatel máme nejdražší elektrickou energii v Evropě, se mi krajně příčí. Spíše mě napadají slova, která jako gentleman používám až po 22. hodině. Nehodlám spekulovat, co by bylo, kdyby v křesle generálního ředitele ČEZ seděl někdo jiný. Nemyslím si však, že řízení polostátní firmy, která má de facto přirozený monopol, lze srovnávat s řízením jiných firem, jež musejí o své místo na trhu a tržní podíl každodenně tvrdě bojovat.

Hodnotit Martina Romana mohu pouze z toho hlediska, že určitě byl ve správný čas na správném místě. Nebo snad nebyl?“

„Tentokrát se z odpovědi vylučuji pro podjatost. S panem Romanem jsem spolupracoval téměř pět let, a proto nechci hodnotit jeho působení v roli generálního ředitele ČEZ. V kritice, nebo pochvale by mi totiž chyběl potřebný nadhled. Nemám zapotřebí být ani za ,hujera‘, ani za kata, do kterýchžto pozic se nyní stylizuje řada mediálně účinkujících.“

Následující dvě záporné odpovědi jsou vůči Martinu Romanovi značně kritické:

„Dluhy, které po něm zůstaly – 160 miliard ve vydaných dluhopisech plus 160 miliard nerozděleného zisku –, budou ČEZ dlouho potápět.“

„Pokud by kritériem byl zájem státu a občanů. Pro politiky všech našich parlamentních stran, lobbisty, kmotry a mafiány všeho druhu to však byl nejlepší generální ředitel, jakého si mohli přát. Pokud by byl dobrým generálním ředitelem ČEZ (fakticky monopolní státní firmy), pak by u nás nebyla nejdražší elektřina v Evropě – především pro obyvatele a k relaci k příjmům – a bylo by méně korupce a arogance peněz a moci.“

Další čtyři kladné odpovědi jsou k Martinu Romanovi vstřícnější:

Je naprosto šílené, že o takových pozicích rozhoduje premiér Petr Nečas! Tak to však bohužel je se vším v tomto státě. V ničem nejde o odbornost, ale o politické krytí!

„Obávám se, že ČEZ bude neodborným zásahem politiků zničen.“

Mám dost důvodů si myslet, že Daniel Beneš může být ještě lepším manažerem než Martin Roman. Jde totiž o neskutečně pracovitého člověka, který netouží po osobní prezentaci v médiích.“

„Pokud se schopnosti generálního ředitele posuzují podle zisku jím vedené firmy.“

V těchto dvou odpovědích kladný ani záporný postoj nezaznívá:

„Otázkou je, pro koho. Pro české daňové poplatníky a spotřebitele elektřiny nebyl. Pro správce státního rozpočtu a politiky všech zabarvení, jejich lobbisty a na ně napojené podnikatele byl. V případě českého životního prostředí nejsem úplně kompetentní, ale obávám se, že nebyl. Pro firmu ČEZ asi byl, i když se možná až teď dozvíme o miliardách utopených v nepodařených projektech za hranicemi ČR.“

Jeho úkolem bylo jednat zejména tak, aby vycházel s celým zainteresovaným spektrem politických stran, což se mu určitě podařilo. Zda by to někdo jiný dělal lépe, nebo hůře, neumím posoudit. Přikláním se však k názoru, že většina schopných vrcholných manažerů by to dělala stejně. Podnikatelský prostor na přeregulovaném trhu není příliš velký, a proto opět neumím posoudit, zda by to jiný manažer dělal lépe, nebo hůře. Do kategorie neschopných manažerů ho však v žádném případě zařadit nelze.

Následující čtyři respondenti Martina Romana chválí:

„Byl jedním z mála, kdo dokázal prosadit expanzi, a tím vytvořit největší firmu v regionu.“

„Pan Roman je v mnoha ohledech výjimečný člověk. Dokázal transformovat státní neohrabaný kolos do moderní firmy západního střihu. Dokázal nastavit nové způsoby řízení a uvažování. Dokázal firmu dovést do ziskovosti. Jeho práce bude doceněna až posléze.

Porovnejme ČEZ před Romanem a po jeho odchodu. Jde o úplně jiné firmy. Porovnejme také ČEZ s jinými státními nebo polostátními firmami. Není třeba komentovat. K Martinu Romanovi bude mnoho ,ale‘, například že se znal s politiky či že ČEZ má monopol. To však nesnižuje jeho zásluhy. U každého lze najít nějaké ,ale‘.

Stejně jako Roman čtu Jacka Welche a jeho principy jsou mi vlastní. Doporučuji je každému, aby pochopil podstatu jeho uvažování. Na Romanovi je obdivuhodná jeho inteligence, rychlost uvažování a strategická analýza se schopností empatie. Dokázal se obklopit hvězdným týmem, který ho doprovází téměř na všech významných pozicích.

Roman učinil mnoho, ale učiní ještě více, až bude mimo ČEZ. Jeho přínos pro ČR není jen v ziskovosti ČEZ. Učinil mnoho i pro českou kulturu a sport. To si málokdo uvědomuje. Jeho hlavní přínos je však v rozvoji soukromého školství a vzdělanosti. Do dějin se zapíše soukromou vysokou školou a gymnáziem PORG. V tom je jeho role unikátní a nenahraditelná.

Vytváří novou generaci budoucí české elity a základy. Tento rozměr si málokdo uvědomuje, ale je zcela zásadní. Učinil někdo jiný tolik práce pro budoucnost české elity? Nikdo, pouze Roman a částečně Petr Kellner. Roman se navíc stal pro mnoho manažerů symbolem úspěchu, pracovitosti a píle. To nepodceňujme.

Nevěřím, že Roman má politické cíle. Je natolik inteligentní, že se politikou nebude profesionálně zabývat.

„To, že se všechno nepodaří na sto procent, je zcela normální u všech podnikatelských subjektů.“

„Dlouho jsem váhal, ale nakonec převážila kladná odpověď. Najde se dost těch, kteří řeknou, že v dané době a situaci na trhu mohl ČEZ řídit i houpací kůň. Možná i proto je obdivuhodné, jak dlouho se pan Roman udržel v sedle. To jsou přednosti, které musí generální ředitel takové firmy mít – excelentní napojení na politiky, regulátora a průmysl.

Ve všem ostatním bohužel selhal. Expanze ČEZ na některé trhy skončila fiaskem. Budoucí energetická bezpečnost není zajištěna. ČEZ zaspal. Ostudný podíl na spekulacích s investicemi do solárních elektráren. Nejasné zákulisí některých lobbistických pokusů – například povolenky, trapné komando na odhalování netechnických ztrát nebo cenová politika. Doufám, že policie neobjasní zákulisí prodeje plzeňské Škody. Pak by u mne převážila záporná odpověď.“