Michal Pícl, člen představenstva Masarykovy demokratické akademie.