Kumulace proteinu BRCA1 (zeleně) v místě poškození DNA UV laserem (vodorovné...
Otevřít popis
Zavřít popis

Kumulace proteinu BRCA1 (zeleně) v místě poškození DNA UV laserem (vodorovné čáry) v nádorových buněčných jádrech (modře). Červeně je označený kontrolní signál proteinu g-H2AX, jakožto obecného markeru dvouvláknových DNA zlomů.


Ústav molekulární a translační medicíny Olomouc