Zbytečný politický aktivismus Federace židovských obcí

Federace židovských obcí nevyužila šanci, jak dostat na jedno místo co nejvíc vrcholných představitelů různých států. Zřejmě zapomněla na větu jednoho z nejvýznamnějších izraelských politiků Jicchaka Rabina: „Mír se dělá s nepřáteli.“

A také poměrně velká židovská obec, po níž tu zůstala před pár lety opravená synagoga a hřbitov foto: Jiří Peňás, Lidové noviny

A také poměrně velká židovská obec, po níž tu zůstala před pár lety opravená synagoga a hřbitov

Federace židovských obcí (FŽO) zveřejnila následující tiskové prohlášení:

„Vzhledem k současné politické situaci považuje Federace židovských obcí v ČR za nevhodnou návštěvu prezidenta Putina na vzpomínkových akcích u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 27. ledna 2015 v Praze a v Terezíně. Důvodem, proč Rada FŽO v ČR přijala na svém zasedání 17. prosince 2014 velkou většinou toto usnesení, je skutečnost, že režim, který nastolil a ztělesňuje Vladimir Putin, nedodržuje mezinárodní dohody, je agresivní navenek a okupuje silou území sousedního státu. Přejeme si, aby veřejnost věděla, že s jeho pozváním do Prahy nemá FŽO v ČR nic společného.“

Prohlášení, byť naštěstí nebylo přijato jednomyslně, podivně provokuje a cosi evokuje. Především zaráží aktivistický tón této, doufejme, někým zvenku nevyžádané deklarace.

Konfrontační postoj

Federace židovských obcí se distancuje od pozvání kohosi na akci, na níž by měly být vzpomenuty oběti strašného násilí. Odůvodňuje to ve srovnání s účelem celé akce nicotně zdůvodněnými frázemi a volí lacině konfrontační postoj – nechce mít nic společného s někým, koho kritizuje.

Federace židovských obcí se distancuje od pozvání kohosi na akci, na níž by měly být vzpomenuty oběti strašného násilí, přičemž volí konfrontační postoj

Federace židovských obcí zřejmě zapomněla na jednoho z nejvýznamnějších izraelských politiků Jicchaka Rabina, který řekl zdánlivě jednoduchou, ve skutečnosti prorocky hlubokou větu: „Mír se dělá s nepřáteli.“ A odmítla hrát roli pozitivní, které by bylo v čase rostoucího světového napětí třeba jako soli.

Federace židovských obcí se rozhodla manifestovat své politické vidění světa, aniž by využila šance, jak dostat na jedno místo co nejvíc vrcholných představitelů různých států, zejména USA, Ruska, Německa, Polska a Ukrajiny, aby měli možnost se při modlitbách za oběti vzpamatovat a uvědomit si, že zvyšováním mezinárodního napětí si hrají s ohněm, se skutečným ohněm. Jejich pokorné prozření, že žádná z jejich mrzkých idejí nestojí za to způsobit válečný požár, by bylo nejdůstojnější oslavou památky milionů zesnulých.

Neštěstí

Zveřejněné prohlášení FŽO je ještě podivnější v dobovém kontextu, který není prost znaků z dob, o nichž jsme doufali, že jsou nenávratně pryč. Například o Osvětimi se píše, že „byla osvobozena“. Takto se za minulého režimu psávalo o západních Čechách. Ty také byly osvobozeny. Tehdy byla vygumována západní vojska, nyní Rudá armáda. Jak vidět, žádný zvláštní pokrok k demokracii a důstojnosti jsme neučinili.

To, že se Federace židovských obcí pustila do politiky, je samo o sobě dost velké neštěstí

Obzvlášť signifikantní je tón, s nímž se píše o Moše Kantorovi, představiteli Evropského židovského kongresu, který na rozdíl od Ronalda Laudera, představitele Světového židovského kongresu, souhlasí s pozváním Putina. Protiputinovští aktivisté Kantora nazývají „ruským miliardářem“ a „kontroverzním bossem“, zatímco Lauder, který za sebou zanechal dost rozjitřenou atmosféru dlouhodobými spory okolo televize Nova, je uváděn bez přídomků, ač o své bohatství nepřišel, neboť sponzoruje židovské školy i v Praze.

To, že se FŽO pustila do politiky, je samo o sobě dost velké neštěstí. K tomu si ještě dovolila předsadit své momentální vidění světa – hodnocení Putina a „jeho“ režimu – před trvalý symbol, jímž je vzdání úcty obětem šoa a osvoboditelům koncentračních a vyhlazovacích táborů. To je znak oportunismu či nedospělosti.

Problém rodiny Bushů

Nedůstojné to je zejména vůči představiteli Ruska, jemuž válečné hrůzy nikdo nemusí připomínat. Putinův otec byl ve druhé světové válce jako voják Rudé armády těžce raněn. Putinova matka přežila celou blokádu Leningradu, jeho bratr nikoliv. Mnozí další Putinovi příbuzní padli.

S ruským představitelem Putinem reprezentanti židovské komunity nemohli mít takový problém, jaký by měli s představitelem USA v době prezidentování člena rodiny Bushů

S ruským představitelem tedy reprezentanti židovské komunity nemohli mít takový problém, jaký by měli s představitelem USA v době prezidentování člena rodiny Bushů. Prescott Bush, otec jednoho a děd druhého, byl totiž výkonným ředitelem firmy The Union Banking Corporation (UBC), v jejímž vlastnictví se nacházela Consolidated Silesian Steel Corporation – později přejmenovaná na Silesian American Corporation –, do níž byli na práci dováženi vězni z nedalekého koncentračního tábora Osvětim.

Prescott Bush byl obviněn na základě zákona Trading with the Enemy Act a byly zablokovány všechny akcie UBC, ale americká vláda od stíhání upustila, protože by mohlo podrýt veřejný pořádek i válečnou morálku, a americkým chlapcům by se obtížně rukovalo do války, kdyby věděli, že část zisků z německého zbrojního průmyslu tečou do kapes některým jejich spoluobčanům.

Tradice

Bylo by proto mnohem žádoucnější, kdyby se nejen FŽO dokázala povznést nad svůj politický aktivismus – už kvůli projevené obrovské argumentační jednostrannosti – a kdyby se pokusila vykřesat něco z kamenů dávné moudrosti, něco, co by bylo nejen vhodné pro dnešek, ale co by ukazovalo cestu do budoucnosti. A tu snad ani členové FŽO, zdravíce se pozdravením pokoje „šalom“, nevidí ve válce.

Studny moudrosti náboženských komunit, kterou se zavázaly tradovat, jsou nesmírně hluboké

Není to přání jednoduché, ale od představitelů náboženských komunit by si společnost zasloužila slyšet něco jiného než restituční nároky, neboť studny jejich moudrosti, kterou se zavázaly tradovat, jsou nesmírně hluboké.

Staří moudří talmudičtí učenci to věděli dobře, neboť znali úskalí různých extrémů, včetně těch politicky aktivistických, když nabádali: „Tam, kde je snaha nastolit úplný mír, trpí pravda. Tam, kde je snaha dosáhnout úplné pravdy, trpí mír.“

M. slavík Souhlas. Hmm, přesvědčen.Souhlas....... 14:04 15.1.2015
J. Křivan Re: problémem je Děkuji, nápodobně. 13:52 30.12.2014

Počet příspěvků: 49, poslední 15.1.2015 02:04 Zobrazuji posledních 49 příspěvků.