Zákaz halál porážek aneb O duchovních zřídlech poslanců Úsvitu

Poslanci Úsvitu předložili 4. února návrh zákona o zákazu halál porážek. Pak jim svitlo a 11. února tento návrh stáhli, aby jej hned 12. února nahradili dalším. Až k takovému legislativnímu paskvilu se naše demokracie dopracovala.

"Halal" - jídla připravovaná podle islámu foto: Reuters

"Halal" - jídla připravovaná podle islámu

Pak že poslanci nepracují a jsou líní! Není to pravda. Například poslanci Úsvitu předložili 4. února 2016 návrh zákona (sněmovní tisk 713) o zákazu halál porážek, v němž šmahem navrhli zakázat všechny porážky podle náboženských ritů. Cílili na islámský ritus halál, ale aby tito jemnocitní poslanci nikoho nediskriminovali kvůli náboženství, jak napsali ve své důvodové zprávě, navrhli zakázat i košerné rituální porážky židovské.

Pak však poslancům Úsvitu svitlo a 11. února tento návrh zákona stáhli a hned 12. února jej nahradili dalším. Podle pamětníků se nic podobného od roku 1990 nestalo, aby poslanci vlastní návrh zákona po týdnu stáhli a obratem podali jiný, k témuž tématu. K takovému legislativnímu paskvilu se naše demokracie dopracovala.

Legislativní zkrat

Nově podaný návrh zákona na stejné téma (sněmovní tisk 714) se jmenuje úplně stejně, „o zákazu halál porážek“, ale jeho konstrukce je jiná. Poslanci Úsvitu navrhli zachovat původní § 5f zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, a pouze jej doplnit o nový odstavec ve znění: „(8) Toto ustanovení se nevztahuje na ḥalál porážky.“

Osvícení poslanci se z nějakého důvodu rozhodli pro diskriminaci podle náboženství, což v předchozím návrhu zákona, jen o několik dní dříve, v důvodové zprávě odmítli

Osvícení poslanci se tedy z nějakého důvodu rozhodli pro diskriminaci podle náboženství, což v předchozím návrhu zákona, jen o několik dní dříve, v důvodové zprávě výslovně odmítli.

Pokud to někomu připomíná rčení, že všichni jsou si rovní, ale někteří jsou si rovnější, pak za to nemohu. Usvícení poslanci to učinili s plným vědomím, zřejmě spadly škrabošky a oni se jen přiznali ke svým duchovním zřídlům.

My nic, to ministr

Ono osvícení temným myslím překladatelů prý zprostředkoval ministr zemědělství Marian Jurečka. Ke stažení předchozího návrhu zákona o zákazu halál (sněmovní tisk 713), je přimělo jeho vyjádření, že ve vládě tuto změnu zákona nepodpoří, ačkoliv má k porážce podle ritu halál vážné výhrady – a aniž by se vyjádřil, zda podobné výhrady k podobné porážce košer neměl, nemá a ani nebude mít.

Osvícení temným myslím překladatelů prý zprostředkoval ministr zemědělství Marian Jurečka

Prý je to způsobeno jeho osobní zkušeností, neboť byl osobně přítomen porážce jehňat a býka podle ritu halál. Předkladatelé zákona citují jeho slova, že „rozhodně to nepovažuje za způsob porážky, kterou bychom měli aplikovat ve třetím tisíciletí takovým způsobem“.

Proto předkladatelé zákona navzdory zjevné kolizi se zásadou zákazu diskriminace podle náboženství, které se úzkostlivě vyhýbali ještě před několika dny, v rámci boje proti radikálnímu islamismu a terorismu hrdinně zaútočili proti porážce „halál“, protože, jak sami s uspokojením konstatují, splňuje jejich hlavní cíl – zcela vyloučit riziko, že by byly financovány z rituálních porážek na území České republiky.

Boj proti anticivilizačním jevům

Přesvícení poslanci tedy předvedli svůj respekt k ústavním zásadám. Pikantní je, že od lidí okolo této skupinky se ozývá nabádání migrantů, že musí bezpodmínečně dodržovat naše zvyky, zákony a hodnoty.

Boj proti anticivilizačním jevům, jako je islamismus, se odehrává jak uvnitř islámu, tak uvnitř naší společnosti

Oni je však již v lecčems docela příkladně dodržují, chtělo by se vykřiknout! Třeba konkrétně ti islamisté také zvysoka kašlou na zákaz diskriminace podle náboženství! Vždyť vy si vlastně určitým zvrhlým způsobem rozumíte!

Pro nás z toho vyplývá veledůležité ponaučení: boj proti anticivilizačním jevům, jako je islamismus, se odehrává jak uvnitř islámu, tak uvnitř naší společnosti.

Počet příspěvků: 2, poslední 19.2.2016 07:07 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.