Ceska Pozice

Z protikorupčního odboru odešli další čtyři policisté

Neutěšená situace trvá již od roku 2009, podle důvěrných informací se jí už zabývá i vedení Policie ČR.

foto: © ČESKÁ POZICE, Alessandro CanuČeská pozice

KOMENTÁŘ Zdeňka Ondráčka / Útvar odhalování korupce a finanční kriminality je celorepublikovým útvarem. Vedle svých expozitur na krajích má na centrální úrovni několik odborů, které se zaměřují na určitou trestnou činnost. Vedle daní a nejzávažnějších forem hospodářské trestné činnosti je to odbor, který ve svém názvu má právě slovo korupce. Na tomto pražském odboru se vyšetřovaly nebo ještě vyšetřují mediálně známé kauzy. Jen namátkově Opencard, vojenské zakázky jako gripeny, pandury, letouny Casa, Mostecká uhelná společnost, Ředitelství silnic a dálnic a další.

V současné době je na odboru rozpracováno 46 kauz. Odbor má 40 zaměstnanců. Když odečteme 3 místa vedoucích a 3 místa pro administrativu tak nám zůstane 34 tabulkový míst. Ty se dělí stejnou měrou mezi operativu a vyšetřování. Kauzy tedy vyšetřuje 17 vyšetřovatelů neboli zpracovatelů a na jednoho v průměru připadá 2,7 spisu.

Média nazývají policisty zařazené u celorepublikových útvarů elitními detektivy. Jenže k tomu nemají žádný zvláštní důvod.

Média nazývají policisty zařazené u celorepublikových útvarů elitními detektivy. Jenže k tomu nemají žádný zvláštní důvod. Polovina z nich je zařazena ve stejných platových třídách jako jejich kolegové v krajích, druhá polovina o třídu výše. Tento odbor není zajímavý jen tím, jaké kauzy se tam vyšetřují, ale také tím, že má oproti jiným odborům útvaru nebo v porovnání s jinými celorepublikovými útvary značnou fluktuaci pracovníků. I v roce 2012 odešlo z odboru korupce několik policistů. Někteří do civilu, další buď na jiný odbor v rámci protikorupční policie, nebo k jiné součásti policie. Jen za první tři měsíce tohoto roku odešli z odboru další čtyři policisté. Dva do civilu a dva jinam v rámci policie.

Položme si otázku: Když je na tomto odboru tak zajímavá práce, proč z něj policisté tak často odcházejí? Snad proto, že svoji práci nezvládají, nebo je důvod jinde? Ano, je jinde, je to v jeho vedení. Vedení tohoto odboru uplatňuje na své zaměstnance bossing, tedy psychickou šikanu. Podřízení policisté, kteří se projeví se svým názorem, jsou postupně šikanováni a vzhledem k tomu, že nenacházejí oporu ani u vedení útvaru, odejdou. Ti, kteří mají odslouženo, odejdou do civilu a ti, kteří chtějí ještě nějaký ten rok vydržet, požádají o přeřazení.

Být v elitním útvaru nemusí být vždy výhra

Jak takový bossing na odboru korupce probíhá? Policista, který má přidělenou kauzu, má jiný názor na směr a způsob prověřování nebo vyšetřování než jeho nadřízený, ale musí se řídit i ve vyšetřování názory vedoucích, které bývají často chybné, protože vedoucí nemají dostatek informací ke spisu. Vedoucí se ve vyšetřování osobně angažují a chtějí za každou cenu vést vlastní linii, i když se ukáže, třeba na základě znaleckých posudků a právních rozborů, že je chybná. Pokud se svého názoru policista dobrovolně nevzdá, je mu znesnadňována jeho práce. Na vyšetřování zůstane zcela sám, dostane další „neodkladnou“ práci a nakonec je veřejně prohlášen za neschopného.

Bossing se samozřejmě vyvíjí a stupňuje, vše s cílem zlomit odpor

Bossing se samozřejmě vyvíjí a stupňuje, vše s cílem zlomit odpor. Samozřejmě nemusíme uvádět, že případné odměny neexistují. Ti, kteří nemají vlastní názor a slepě vyšetřují tak, jak to vidí vedoucí, se naopak mají velmi dobře. Jsou finančně i jinak odměňováni, například mají naprostou volnost, v pracovní době vodí děti do školky, účastní se různých akcí. Naopak těm, kdo jsou v opozici, je kontrolována každá minuta, není jim umožňováno, aby si vybrali nadělané hodiny nebo čerpali volno.

Dalším příkladem zvýhodňování je třeba povyšování. I v současné době jsou na odboru volná tabulková místa v 9. platové třídě, ale přeci je neobsadí někým, kde je v opozici a nedělá to, co po něm chce nadřízený. Jenže ten loajální třeba ještě nemá na danou třídu odpracovaná léta. To nevadí, počkáme. Aby všichni viděli, že ten kdo nemyslí, ale koná podle pokynů vedoucích, se má dobře. Další takové povyšování by mohlo přijít začátkem léta, kdy bude ten loajální splňovat podmínky.

Situace trvá již dlouho, nejméně od roku 2009. Za ty roky se odbor početně personálně zcela odměnil. Jen ti vedoucí zůstávají.  Předpokládám, že o tomto stavu ví i vedení útvaru, stejně tak jako o něm vědělo předchozí vedení, ale nekoná nic. Proč asi? Podle mých informací se tímto stavem zabývá již i vedení policie, tak uvidíme?  Být v elitním útvaru nemusí být vždy výhra. Každý z těch, kteří odešli, o tom ví své.

Poznámka redakce: Autor pracoval ve zmíněném odboru Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality do začátku roku 2011

zpět na článek


© 2021 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.