Volební nabídka Zelených zaplnila prostor nalevo od komunistů

Volební program Strany zelených se věnuje ochraně životního prostředí jen v malé části a rozpracovává především otázky sociální, majetkové, a jak by Zelení řídili život občanů. Až na výjimky neobsahuje vyčíslení nákladů. Tomáš Hlaváč odhaduje navýšení na několik set miliard korun ročně.

Předseda Matěj Stropnický vystoupil 22. ledna v Hradci Králové na tiskové konferenci v rámci sjezdu Strany zelených. foto: Martin Veselý, MAFRA

Předseda Matěj Stropnický vystoupil 22. ledna v Hradci Králové na tiskové...

Možná trochu nespravedlivě zapadl nedávno představený volební program Strany zelených pro nadcházející parlamentní volby. V médiích se objevily jen z kontextu vytržené jednotlivosti a s celým programem se bylo možné seznámit až o několik dnů později, kdy se objevil na stranickém webu.

Na 102 stranách a v 16 sekcích představuje strana svůj program, který se věnuje otázkám ochrany životního prostředí překvapivě jen v malé části a podrobněji rozpracovává zejména otázky sociální, majetkové a to, jak by Zelení řídili běžný život občanů. Strana tímto programem zaplnila prostor nalevo od KSČM, který byl dosud neobsazený. Materiál neobsahuje informaci, kdo zpracovával kterou část.

Tunel století

Volební program až na několik výjimek neobsahuje vyčíslení nákladů, na kolik by stát přišla jeho realizace. Navýšení bych odhadoval na několik set miliard korun ročně, a pokud chtějí Zelení zabránit takovým dohadům, měli by program doplnit o přesnější kalkulaci dopadů na státní rozpočet a kalkulaci přínosů různých nových daní, kterými chtějí svůj program financovat.

Na tunel století kandiduje určitě projekt sociálního bydlení včetně zpětné hypotéky pro seniory, minimální důchod deset tisíc korun bez ohledu na počet odpracovaných let a vytvoření sítě regionálních bank

Na tunel století kandiduje určitě projekt sociálního bydlení včetně zpětné hypotéky pro seniory, minimální důchod deset tisíc korun bez ohledu na počet odpracovaných let a vytvoření sítě regionálních bank. Dovolil jsem si vybrat některé body, které by mohly být zajímavé i pro ty, kdo si nepřečtou všech 102 stránek kompletního programu. Omlouvám se za určitou chaotičnost, ale ta je zakomponována i ve vlastním programu.

Pokud se někde ve vaší blízkosti má stavět přehrada, se kterou nesouhlasíte, máte asi štěstí. Zelení budou místo toho stavět meandry a mokřady. Škody způsobené zvěří zaplatí ten, kdo zvěř obhospodařuje, tedy pravděpodobně myslivci. Zelení pamatují i na noční oblohu, kterou zbaví světelného smogu. Všichni čeští hvězdáři jim určitě zatleskají. Zbytek obyvatelstva asi úplně ne, protože takové osvětlení hůře osvětluje.

Radost veganů

V oblasti dopravy preferují Zelení veřejnou dopravu a elektromobily, které by daňově zvýhodnili. Jízdné v hromadné dopravě bude pro seniory zdarma. Naopak na fosilní paliva budou uvaleny nové daně. Jako zvláštní bonus bude uvalena nová daň na letenky všech dopravců pro odlety z ČR. Zjednoduší se vyvlastňování pozemků pro liniové stavby, zejména cyklostezky.

Radost můžou mít i vegani, protože zákon přikáže ve školních i veřejných jídelnách (pravděpodobně míněny restaurace) určitý podíl veganských jídel. Na domácnosti se tento příkaz pravděpodobně v první vlně vztahovat nebude.

Zelení omezí dotace velkopodnikatelům v zemědělství. Jako nástroj třídního boje to bude určitě vynikající, vedlejší nepříjemný efekt bude možná spočívat v tom, že nahoru vyletí ceny potravin, protože dovozci se minimálně zčásti vyšší cenové hladině přizpůsobí. Radost můžou mít i vegani, protože zákon přikáže ve školních i veřejných jídelnách (pravděpodobně míněny restaurace) určitý podíl veganských jídel. Na domácnosti se tento příkaz pravděpodobně v první vlně vztahovat nebude.

Zelení zavedou účinnou právní ochranu oznamovatelů korupce. Zmínka o stejně účinné ochraně křivě nařčených bohužel chybí. ČEZ bude opět povinen uveřejňovat obsah svých smluv, což pravděpodobně povede ke slušné vlně arbitráží zahraničních investorů. Samotnou burzu ale Zelení zavřít zatím nenavrhují.

Podpora kultury

Jedno z mála konkrétních čísel je možné najít v podpoře kultury. Zelení navrhují minimálně 1,5 procenta z rozpočtu, což by nyní znamenalo zvýšení výdajů o šest miliard. Podpory se dočká zejména kultura alternativní a senioři na ni budou mít zvýhodněný vstup. Muzea a galerie budou zdarma. Dalším atakem na rozpočet je navrhovaná daňová asignace ve výši dvou procent.

Jedno z mála konkrétních čísel je možné najít v podpoře kultury. Zelení navrhují minimálně 1,5 procenta z rozpočtu, což by nyní znamenalo zvýšení výdajů o šest miliard.

Zelení vidí Evropskou unii jako federaci s jednotnou měnou a zdůrazňují nutnost solidarity se státy v problémech. Co je tím míněno, není zcela zřejmé, ale pravděpodobně placení řeckých a jiných státních dluhů. Rozpočet EU by měl být podle Zelených razantně zvýšen a zvýšení financováno nějakou ekologickou daní a daní z finančních transakcí. Ať bude taková daň strukturována jakkoliv, v důsledku to vždy zaplatí ve formě zvýšených poplatků a úroků klienti bank.

Zcela se změní princip přijímání uprchlíků. Podle Zelených s tím máme vynikající zkušenosti a ročně přijmeme několik tisíc lidí. Zbraně se budou moci prodávat jen spojencům. Z kontextu vyplývá, že je patrně míněna Severoatlantická aliance a EU. Že by něco takového znamenalo rychlý konec zbrojního průmyslu v Čechách, je asi každému jasné.

Vyšší ceny bytů v celé ČR

Podpora chudých zemí se zvýší o deset miliard ročně. Program obsahuje několik frází o nemožnosti výměny lidských práv za obchodní příležitosti. Přesný popis bohužel chybí, ale dá se to pochopit jako zákaz vývozu do Číny a Ruska. Každý by se mohl těšit v 65 letech na minimální důchod deset tisíc korun, a to i tehdy, když prožil život po barech a hospodách. To mu ostatně umožní zaručený příjem, který bude dostávat bez ohledu na to, zda pracuje do těch 65 let.

Pokud se Zeleným během současného volebního období soustředěným úsilím podařilo zvýšit ceny bytů v Praze o 50 procent, teď mají reálnou možnost svůj počin rozšířit do celé republiky

Program obsahuje i dlouhou část věnovanou sociálnímu bydlení. Jde o poměrně rozsáhlý text pojednaný ve velmi obecné rovině. Mělo by jít o monstrózní projekt v rozsahu nákladů, který si nikdo netroufne odhadnout, ale o stamiliardy korun ročně půjde určitě. Pro developery bude možná zajímavé, že část svých bytů budou muset stavět jako sociální, případně je převést na obce. Ty budou mít nějakou formu předkupního práva na byty.

Pokud se Zeleným během současného volebního období soustředěným úsilím podařilo zvýšit ceny bytů v Praze o 50 procent, teď mají reálnou možnost svůj počin rozšířit do celé republiky. Zajímavým bodem je vznik regionálních bank. Škoda, že v programu chybí, kdo je má zakládat a co budou dělat. Možná budou financovat další prvek z programu, a to jsou takzvané zpětné hypotéky.

Prvky znárodňování

Senioři by měli získat jakousi doživotní rentu s tím, že jejich byt připadne po smrti státu. Program neobsahuje zmínku, kolik by na tento projekt bylo třeba peněz ani další podmínky nabídky. Zelení poskytnou daňové úlevy podnikatelům, kteří prokážou, že odměňují muže stejně jako ženy. Jak to budou prokazovat, bohužel v programu není.

Program obsahuje i prvky znárodňování, protože bude existovat jen jedna zdravotní pojišťovna. Nemocenská se bude brát od prvního dne, čímž se staneme nejvíce nemocným státem světa. Minimální mzda bude 15 tisíc korun.

Program obsahuje i prvky znárodňování, protože bude existovat jen jedna zdravotní pojišťovna. Nemocenská se bude brát od prvního dne, čímž se staneme nejvíce nemocným státem světa. Minimální mzda bude 15 tisíc korun. Příjemci si ji ale příliš neužijí, protože ceny zboží a služeb poletí nahoru kvůli novým ekologickým daním. Celý program je protkán odkazy na využití evropských fondů. To je ale dost krátkozraké, protože nejpozději po roce 2022 už žádné fondy nebudou.

Pamatováno je i na podnikatele, kterým program slibuje zvýšení daní a odvodů na úroveň blízkou zaměstnancům. Oproti tomu bude ale zrušeno EET, takže každý si nějaký dárek pro sebe může najít. Na závěr jednu perličku. Program se rozhodně staví za to, aby bylo zrušeno zastropování odvodů a pojistného. Autor to zřejmě zapomněl škrtnout při přepisování starého programu. Žádné zastropování už několik let není.