Tak nám pan prezident amnestoval Dohnala

Na bývalého šéfa Nejvyššího kontrolního úřadu Františka Dohnala je od 1. ledna 2013 třeba hledět, jako by odsouzen nebyl.

Prezident NKÚ František Dohnal byl uznán vinným za zmaření kontroly úřadu. foto: © ČTKČeská pozice

Prezident NKÚ František Dohnal byl uznán vinným za zmaření kontroly úřadu.

Na základě vyhlášené Amnestie prezidenta republiky Václava Klause ze dne 1. ledna 2013 bude amnestován mimo jiné i bývalý prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) František Dohnal. Ten byl dne 20. února 2012 Městským soudem v Praze s konečnou platností odsouzen za zneužití pravomoci úřední osoby, a to v souvislosti s nevydáním dokumentů pro kontrolu hospodaření NKÚ s majetkem státu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Odsouzen byl k trestu odnětí svobody v trvání 8 měsíců, přičemž trest mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu 18 měsíců. Tato skutečnost vyplývá z čl. IV odst. 1 písm. b) amnestie, kde se praví: Promíjím podmíněně odložené tresty odnětí svobody pravomocně uložené před 1. lednem 2013 osobám, kterým byl trest uložen ve výměře nepřevyšující dva roky. Na Františka Dohnala je tedy od začátku nového roku třeba hledět, jako by odsouzen nebyl.

Připomínám však, že předmětná kontrola Poslaneckou sněmovnou nebyla dosud ukončena. Ukončeno také není trestní řízení v souvislosti s Dohnalovým užíváním dvou luxusních bytů v Praze. Prvoinstanční obvodní soud pro Prahu 7 v jednání obžalovaného nevidí nic protizákonného a Dohnala obžaloby již třikrát zprostil. Jiného názoru je však odvolací Městský soud v Praze, který zatím dvakrát rozhodnutí nižšího soudu zrušil a nařídil nové projednání. Zda tomu tak bude i potřetí, uvidíme v nejbližších dnech a týdnech. Tento soudní ping pong je více než úsměvný a uvidíme, jak dlouho soudům vydrží.

Jedním z možných důvodů udělení amnestie je obava státu ze stížností obviněných u evropských soudů na neúměrně dlouhé procesy

Po celkovém prostudování prezidentovy amnestie lze konstatovat, že celá směřuje k záchraně kolabujícího systému vězeňství. Je zaměřena na prvotrestané osoby a osoby důchodového věku. Kolik osob bude z výkonu trestu propuštěno, se uvidí v nejbližších dnech. Již dnes lze však odhadovat, že se bude týkat zhruba dvou až čtyř tisíc osob. (Podle odhadu ministra spravedlnosti Pavla Blažka dokonce až 6000 odsouzených.)

Druhou kategorií jsou osoby, které jsou zatím v procesním postavení obviněného. Zde se amnestie dotýká pouze obviněných, jejichž trestní stíhání trvá již více než 8 let a nejsou stíháni pro trestný čin, za který by bylo možno uložit trest odnětí svobody převyšující 10 let.

Zde je jedním z možných důvodů udělení amnestie obava státu ze stížností obviněných u evropských soudů. Jejich stížnosti na neúměrně dlouhé procesy již byly několikrát uznány, a stát tak musel vyplácet mnohatisícová odškodnění. Jenže české soudy zatím žádný z ministrů spravedlnosti nedokázat rozpohybovat. Příkladem je i výše zmíněný soudní přetahovaná v kauze Dohnalových bytů, který trvá již více než dva roky a její ukončení je stále v nedohlednu.