Systém vyhodnocování státní podpory výzkumu se změní

Jednotlivé resorty, Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR, Akademie věd České republiky a další budou muset jasně prokázat nejen kam a v jaké výši výdaje na podporu výzkumu směřují, ale jak výzkumné aktivity vyhodnocují a jaký mají přínos pro odvětví, společnost nebo ekonomiku. Píše předseda vlády a šéf ANO Andrej Babiš.

Andrej Babiš 14.3.2018
Vědci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM)... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Vědci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM)... | foto: Stanislav HeloňaMAFRA
Vědci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM)...

V České republice máme řadu skvělých vědců, výzkumných organizací a inovativních firem. Problém je, že místo abychom na vládní úrovni podporu výzkumu řídili, doposud jsme pouze slepě přerozdělovali prostředky. Ty mimochodem jen letos představují 35 miliard korun, což je pětinásobně víc, než kolik ročně spotřebuje ministerstvo zahraničních věcí. Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které nově předsedám, proto dosavadní systém změní.

Cílem přitom není krátit rozpočet. Všechny nasmlouvané výdaje až do roku 2020 zůstanou zachovány. Změní se ale systém vyhodnocování státní podpory. Stručně řečeno, ti, kteří dělají dobrý výzkum, dostanou více, ti, kteří si na něj pouze hrají, budou mít méně. Jednotlivé resorty, Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR, Akademie věd ČR a další budou muset jasně prokázat nejenom kam a v jaké výši výdaje na podporu výzkumu směřují, ale jak výzkumné aktivity vyhodnocují a jaký mají přínos pro odvětví, společnost nebo ekonomiku.

Střízlivé hospodaření

Bude nás zajímat, jak měří kvalitu výzkumných projektů a jaký je jejich dopad i několik let po skončení bádání. Budeme sledovat, jak poskytovatelé podpory motivují mladé vědce a jak je zapojují do mezinárodních aktivit. Budeme chtít vidět opatření, že institucionální podpora, která má být určena na rozvoj výzkumných organizací, byla skutečně ve prospěch výzkumu, a ne aby končila zaplátováním provozních výpadků, které nemají s výzkumem nic společného.

Zaměříme se na to, aby se nenafukovaly náklady projektů účelové podpory, ale aby se hospodařilo střízlivě a zdroje se mohly přerozdělit více žadatelům

Zaměříme se na to, aby se nenafukovaly náklady projektů účelové podpory, ale aby se hospodařilo střízlivě a zdroje se mohly přerozdělit více žadatelům. Zapojujeme odborníky, kteří budou sledovat, jestli podpora odpovídá oborovým požadavkům i světovým trendům. Končí doba, kdy se poskytovatelé setkali jednou za rok na RVVI, kde si řekli o zdroje. Budeme se vídat průběžně, budeme chtít vidět, jak se plní dohodnuté úkoly a požadovat vyhodnocení ve vazbě na nejlepší i nejslabší podpořené projekty.

Pod drobnohledem bude nakládání s nespotřebovanými výdaji z minulých let, které v součtu dosahují téměř sedm miliard korun! Začínáme u sebe. Ihned jsme zajistili úsporu 130 milionů ročně na provoz Odboru Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády a uspořené peníze obratem přesměrujeme na přímou podporu výzkumu.

Audit center

Daleko větší problémy nám ale hrozí u financování velkých výzkumných center. Těch jsme si v rámci programu Výzkum a vývoj pro inovace vybudovali 48, a dalších 58 (!) jsme vytvořili jako takzvané velké infrastruktury, tedy další výzkumná centra. Na provoz všech 106 center vynakládáme 3,8 miliardy ročně, a nyní proto projdou auditem. Budeme chtít vidět, jakých výzkumných výsledků dosahují, jak hospodaří, jak jsou řízena a využívána, jak plní plány a kdo za ně odpovídá.

Na provoz všech 106 center vynakládáme 3,8 miliardy ročně, a nyní proto projdou auditem. Budeme chtít vidět, jakých výzkumných výsledků dosahují, jak hospodaří, jak jsou řízena a využívána, jak plní plány a kdo za ně odpovídá.

Okamžitě jsem zadal i to, aby se na RVVI začal řešit problém, se kterým si neporadily tři poslední vlády. A to nevyjasněný režim daňových odpočtů na vědu, výzkum a inovace, které mají sloužit jako nástroj podpory podnikatelů. Připravujeme rozbor všech nárokovaných odpočtů, s podnikateli řešíme připomínky a do poloviny roku navrhneme s ministerstvem financí řešení.

Ihned jsme se také zapojili do kompetenčního sporu mezi Ministerstvem průmyslu ČR a Technologickou agenturou ČR, neboť zjevně dochází k vypisování takřka stejných programů podpory. Chceme vyslechnout názory obou stran, přičemž se při rozhodnutí nebudeme ohlížet na to, co vyhovuje poskytovatelům, ale aby to vyhovovalo uživatelům podpory aplikovaného výzkumu.

Stranou nezůstane ani vyhodnocení přínosu všech poplatků za členství v zahraničních organizacích. Jestliže nás to ročně stojí více než miliardu korun, bude nás zajímat každý výdaj a to, jak konkrétně pomáhá našemu výzkumu. Nepochybuji, že i zde ušetříme, přičemž tuto částku přesuneme třeba na motivaci juniorských vědeckých týmů.