Stát by měl ukázat, že to s digitální budoucností myslí vážně

Státní úřady nemohou stanovovat bohulibé cíle ve svých digitálních strategiích a zároveň neodstraňovat bariéry v praxi. Tomu by měla odpovídat i novela zákona o elektronických komunikacích.

Digitální technologie. foto: Ilustrace Richard CortésČeská pozice

Digitální technologie.

Důležitosti fungujících služeb elektronických komunikací si v průběhu koronavirových vln všiml snad každý. Aby mohly služby operátorů fungovat, musí existovat kvalitní infrastruktura, jež dokáže obsloužit všechny připojené zákazníky, ať chtějí posílat e-maily, podávat žádosti o covidovou podporu, účastnit se virtuálního školního vzdělávání, nebo porady v práci. Aby však mohla existovat kvalitní infrastruktura, musí státní aparát aplikovat jednoduché stavební předpisy, jež od výstavby neodrazují a nepenalizují inovace.

Člověk nemusí být expert na stavební právo, aby viděl, že podmínky v Česku nejsou nastavené pro rychlou a efektivní výstavbu. Vlajková loď této vlády, nový stavební zákon, který měl vést ke zjednodušené a efektivnější výstavbě, vrávorá zpět ze Senátu do Poslanecké sněmovny, a i když třeba Senát bude přehlasován, je již nyní jasné, že takto komplexní a rozporně přijímaná norma nebude mít při aplikaci na růžích ustláno. Vsadím se, že nová vláda vzešlá z podzimních voleb připraví do roka a do dne novelu stavebního kodexu.

Expertní jednání

Naštěstí do Senátu dorazila také novela zákona o elektronických komunikacích a je nyní projednávaná v příslušných výborech. Novela nepřináší žádné revoluční novinky. Během cesty sněmovnou byla obohacena několika pozměňovacími návrhy, které k povinné implementaci evropského Kodexu pro elektronické komunikace přidávají paragrafy narovnávající alespoň částečně deformované prostředí. Až doposud měla novela telekomunikačního zákona relativně hladký průběh projednávání.

Díky expertním jednáním se podařilo vyprecizovat pozměňovací návrhy, které buď z návrhu odstraňovaly věci nevydiskutované, nebo přidaly ustanovení, jež mohou vést k většímu přínosu právní normy do praxe

Zejména díky práci zpravodaje Martina Jiránka, který ke sporným bodům novely zákona dokázal včas uspořádat jednání mezi zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, poslanci a zástupci odvětví. Díky těmto expertním jednáním se podařilo vyprecizovat pozměňovací návrhy, které buď z návrhu odstraňovaly věci nevydiskutované, nebo přidaly ustanovení, jež mohou vést k většímu přínosu právní normy do praxe.

Příkladem z první skupiny je odstranění možnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přistupovat k takzvaným provozním a lokalizačním údajům, které operátoři uchovávají podle zákona šest měsíců o každém z nás. Sněmovna se téměř jednohlasně shodla, že nechce rozšiřovat okruh subjektů, jež mají k těmto informacím za přísných podmínek přístup.

Zefektivnění výstavby

Do druhé množiny pozměňovacích návrhů patří například limitace výše ceny za služebnost na nemovitosti v majetku státu, usnadnění pokládání kabelovodů při výstavbě nebo rekonstrukci pozemních komunikací nebo zajištění férových podmínek při změně poskytovatele služby přístupu k internetu. Právě pozměňovací návrhy týkající se zefektivnění výstavby má i vláda ve svém akčním plánu pro zlepšení výstavby moderních telekomunikačních sítí.

Pozměňovací návrhy týkající se zefektivnění výstavby má i vláda ve svém akčním plánu pro zlepšení výstavby moderních telekomunikačních sítí

Experti na výstavbu odhadli, že pokud tyto změny budou schváleny, sníží se náklady na výstavbu až o deset procent a díky snížení byrokratické a další zátěže urychlí schválené změny výstavbu až o rok. Díky tomu k současným 150 až 200 tisícům domácností, které podle odhadů všichni operátoři v Česku připojí k vysokorychlostním sítím každý rok, přibude dalších 60 tisíc. A to není málo. O tom by mohli vyprávět třeba učitelé a jejich zkušenosti z online výuky.

Věřím, že díky racionálním argumentům a vůlí zlepšit pokrytí České republiky kvalitním internetem senátoři nakonec tuto novelu schválí. Státní úřady nemohou stanovovat bohulibé cíle ve svých digitálních strategiích, ať se to týká 5G pokrytí, nebo výstavby optických sítí, a zároveň neodstraňovat bariéry, které tu objektivně v praxi existují. Tato novela zákona o elektronických komunikacích je příležitostí pro stát ukázat, že to s podmínkami pro digitální budoucnost myslí vážně.

Počet příspěvků: 2, poslední 31.7.2021 05:54 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.