Spasitel českého národa Petr Hájek

Chystá se nám vicekancléř svým téměř čarodějnickým vlivem na prezidenta a skupinku konzervativních obdivovatelů vytvořit nový ráj na zemi?

Téměř (nebo že by přece jen zcela?) bezhříšný a svým božským posláním sebejistý český Spasitel Petr Hájek zatím vykonává jen funkci světskou, pouhého prezidentského vicekancléře. foto: © ČTKČeská pozice

Téměř (nebo že by přece jen zcela?) bezhříšný a svým božským posláním sebejistý český Spasitel Petr Hájek zatím vykonává jen funkci světskou, pouhého prezidentského vicekancléře.

Český národ je požehnaný mezi národy, neboť z něj vzchází nový Spasitel. Spasitel křesťanství, církve, národa a demokracie. Musí být přinejmenším znovuzrozením bratra syna Božího, jehož Otčím ho k nám musel seslat, aby zde vysvětlil, co je hřích a co znamená pojem „bez hříchu“. Jak jinak by mohl vědět se stoprocentní jistotou přesahující víru, že na rozdíl od všelijakých hříšných Mojžíšů, Šalamounů a Davidů, kteří se jako my všichni „pohybovali po sinusoidě“, byl Bohočlověk Ježíš jedinou bytostí zcela bez hříchu?

Získal k tomu zjevně od Otčíma český Spasitel i pravomoc měnit Jeho zákony a zrušit (pro začátek) Přikázání nevynášet falešná obvinění. To mu dovolilo nařknout katolického kněze Tomáše Halíka z podvodného přisvojování kněžského vysvěcení a podvodného profesorství, za což necítí potřebu se omluvit ani poté, co ho ze lži usvědčila i jeho vlastní církev.

Ta sama zřejmě jeho otčímské poslání na Zemi přijímá, jinak by jej za takový přestupek vůči Desateru v nejlepším případě pokárala, v nejhorším na něho podala žalobu za nactiutrhání. Na to si však netroufl ani sám pomlouvaný biskup. Místo toho Spasitele uposlechl a zařadil na jeho výzvu do své liturgie protiďábelskou modlitbu, aby Spasiteli dokázal, že věru není ďábel, za něhož jej Spasitel pokládal.

Zatím jen světská funkce

Téměř (nebo že by přece jen zcela?) bezhříšný a svým božským posláním sebejistý český Spasitel Petr Hájek zatím vykonává jen funkci světskou, pouhého prezidentského vicekancléře. Nepochybně mu však brzy připadne i funkce církevní, jakmile celou církev pročistí od kacířů, ekumenistů, bludařů, modernistů, relativistů, falešnověrců, ďáblistů, zednářistů a kýčovitých dalajlámistů, kteří „rozřeďují a relativizují církevní nauku“ a nad nimiž mu Otčím dal pravomoc vyslovovat rozsudek a rozhodovat, který z nich má či nemá právo církev zastupovat.

Vyzývá český Spasitel věřící lid ke vzpouře proti církevní hierarchii, k návratu k „po staletí tradičně ověřené víře“ a opětnému zatracení „kacířů a bludařů“?

To jsou, rozumějme, ti v církvi, kteří se bludně domnívají, že místo náboženských válek a perzekucí by bylo rozumné a demokratické tu a tam poklábosit i s lidmi věřícími v Boží tvoření jen trošičku jinak než náš Spasitel uznává za správné. Nebo chraňpánbůh i s lidmi nevěřícími.

Či dokonce se naučit vycházet nejen s hříšnými politiky, ale i s ďábelskými médii, která „se děsí katolické církve ze ztráty svého vlivu“, a proto „lžou, lžou, lžou, ďábel lže, lže, lže“, aby tím „stírala rozdíl mezi pravými a falešnými náboženstvími“, stala se „mediokracií“, vytěsnila „to, čemu se říkalo demokracie“, a „vyobcovala ze společnosti ostatní“, útočila na naši „prvotní signální soustavu“ a hrála na „naše iracionální emoce a instinkty“.

Propadnutí kacířství tolerance a vstřícnosti

Tomuto kacířství tolerance a vstřícnosti propadla už téměř celá oficiální církev od papeže Jana XXIII. a hrozí jí splynutí či rozplynutí v „ekumenických kompromisech“, které by mohly způsobit i „ztrátu národní identity“. Ekumenismus se proto nesmí ponechávat „jen teologickým jednáním mezi vedoucími představiteli církví“, neboť to by vedlo k „rozplynutí národů v EU“.

Vyzývá český Spasitel věřící lid – v klasické tradici spíš husitské než katolické – ke vzpouře proti církevní hierarchii, k návratu k „po staletí tradičně ověřené víře“ a opětnému zatracení „kacířů a bludařů“? Vyzývá i všechny ostatní k nějaké lidové vzpouře proti demokracii hrdým přiznáním, že k žádným volbám už nepůjde, protože „je lhostejné, koho volíte, zbytečné jako za bolševika“, a dokonce i „kontraproduktivní“?

Chystá se nám svým téměř čarodějnickým vlivem na prezidenta a na skupinku obdivovatelů považující se za skutečnou konzervativní pravici vytvořit nějaký nový ráj na zemi, který svou božskou dokonalostí překoná všechna dobra demokracie a uchrání nás všech zel, jaká všechny takové utopické experimenty přinášejí?

Vychvalme ho za to do nebe. Třeba tam zůstane.

(Tento text je reakcí na přednášku Petra Hájka Křesťané v obklíčení médií, kterou v úterý 3. ledna zorganizovalo sdružení Společnost pro kulturní identitu – Lipový kříž. Více informací naleznete například na serveru iDnes.cz.)

Počet příspěvků: 15, poslední 20.1.2012 11:00 Zobrazuji posledních 15 příspěvků.