ŠNOBR: ČEZ nemá racionální důvod snížit dividendu

ČEZ zveřejnil návrh na dividendu za rok 2018 – 24 korun na akcii. Formálně je návrh v pořádku, horší je to z odborného hlediska.

ČEZ

Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně nerozděleného zisku z minulých let je patří mezi základní valné hromady společnosti. Právo na podíl ze zisku, který schválila valná hromada pro akcionáře, patří zase k jejich základním majetkovým právům a benefitům. Na konci června bude stejně jako každoročně v uplynulých 15 letech i o tom rozhodovat valná hromada společnosti ČEZ. Tentokrát ale ve zcela jiné atmosféře než v předchozích letech.

Po pěti letech setrvalého a výrazného poklesu hospodářských výsledků ČEZ nastal v roce 2019 razantní obrat. Příčinou byl rychlý růst cen silové elektřiny. Ta se na úrovni ročních kontraktů zvýšila od minim před třemi lety téměř o 150 procent. Nicméně díky systému ČEZ předprodeje očekávané výroby elektřiny až na dva roky dopředu se tento efekt plně projevil v hospodaření skupiny ČEZ až letos.

Ukazuje se, že navzdory změnám na energetickém trhu a akvizičním pokusům závisí hospodaření skupiny nadále na výrobě a prodeji elektřiny na domácím trhu. Se zpožděním si proto ČEZ bude užívat několik let růstu cen elektřiny v podobě každoročního dvouciferného růstu zisků na všech úrovních dohánějícího vývoj na energetických burzách.

Účelové zdůvodnění

Představenstvo ČEZ v rámci svých povinností zveřejnilo návrh na vyplacení dividendy za rok 2018 ve výši 24 korun na akcii – nejnižší částka za uplynulých dvanáct let a meziroční pokles téměř o třetinu. Samotný návrh lze zpochybnit obtížně – představuje vyplacení téměř sto procent takzvaného upraveného zisku skupiny ČEZ, tedy na horní hranici rozpětí již dříve nastavené dividendové politiky. Formálně je krok představenstva v souladu s dividendovou politikou. Horší je to z odborného a věcného hlediska.

Zdůvodnění razantního poklesu dividendy v současné kondici ČEZ lze považovat za nedostatečné a dokonce silně účelové. Zejména když i finanční ředitel změnu dividendové politiky před investory v mezidobí veřejně připustil a management společnosti si od loňska užívá zisků z akciového opčního programu, aniž by se snažil podělit s akcionáři.

V tomto směru představenstvo tahá za kratší konec. Zdůvodnění takového razantního poklesu dividendy v současné kondici ČEZ lze považovat za nedostatečné a dokonce silně účelové. Zejména když i finanční ředitel změnu dividendové politiky před investory v mezidobí veřejně připustil a management společnosti si od loňska užívá zisků z akciového opčního programu, aniž by se snažil podělit s akcionáři.

Pro vedení ČEZ vznikla unikátní příležitost předvést profesionální chování a umožnit „hladké přistání“ dividend na začátku růstového trendu. Zejména když v probíhajících měsících roku 2019 může ČEZ počítat s vyšší hotovostí generovanou výrazným zlepšením výsledků, jež má ČEZ navíc zajištěné v předprodaných cenách elektřiny i pro další roky. Namísto toho zdůvodňuje představenstvo nesmyslně nízkou dividendu zejména obavami, že by na to před refinancováním části dluhu v příštích letech mohly negativně zareagovat ratingové agentury.

Jenže finančně – rozdíl oproti loňské dividendě je necelých pět miliard korun – jde v případě jednoznačně rostoucího trendu budoucích hospodářských výsledků ČEZ o hodně chabý argument. Nepochybuji, že při troše dobré vůle by se vyšší dividenda dala ratingovým agenturám vysvětlit snadno a bez negativních důsledků pro ČEZ.

Cash flow

Odborně jsou fakta jednoznačná a neexistuje racionální důvod ke snížení dividendy oproti roku 2018. První argument spočívá v tom, že se dividenda reálně vyplácí nikoli z „upraveného“ konsolidovaného, ale z nekonsolidovaného zisku společnosti předchozího roku. Ten za rok 2018 díky robustní dividendě dceřiné společnosti ČEZ Distribuce skončil na 44 korunách na akcii a poskytuje pro jakoukoli dividendu do této hodnoty slušnou základnu.

Už nyní lze říct, že letošní vývoj cash flow nebude horší a dokonce pravděpodobně lepší než v uplynulých třech letech, kdy ČEZ vyplácel dividendy 33, ale i 40 korun na akcii. Navíc na rozdíl od roku 2019 za situace, kdy se hospodaření pro další roky zhoršovalo a dividenda každý rok reálně ukrajovala značnou část nerozděleného zisku minulých let.

Naopak v předchozích letech byla dividenda až ve dvou třetinách své hodnoty rozdělovaná ze zadrženého zisku minulých let. Nejpodstatnější pro výplatu dividendy je ale vývoj volného cash flow společnosti vycházející ze ziskovosti a potřebných prostředků na investice. Zejména když má společnost z minulosti akumulované zisky – konsolidovaně 343 a nekonsolidovaně 247 korun na akcii.

Dividenda za předchozí rok se vždy vyplácí až v srpnu příštího roku. Tedy její výplata za 2018 půjde z hotovosti, kterou ČEZ přináší výrazně lepší výsledky hospodaření letošního roku. Už nyní lze říct, že letošní vývoj cash flow nebude horší a dokonce pravděpodobně lepší než v uplynulých třech letech, kdy ČEZ vyplácel dividendy 33, ale i 40 korun na akcii. Navíc na rozdíl od roku 2019 za situace, kdy se hospodaření pro další roky zhoršovalo a dividenda každý rok reálně ukrajovala značnou část nerozděleného zisku minulých let.

Záhadný postoj vlády

Záhadou je zatím neutrální postoj vlády. Jako hlavní akcionář totiž může ministerstvo financí návrh představenstva odmítnout a schválit vlastní návrh či dalších akcionářů. Vláda hledá peníze pro hůře se vyvíjející rozpočet, kde může, a v případě ČEZ to vypadá, jako by si situaci neuměla odborně vyhodnotit, popřípadě se chtěla nechat záměrně „opít rohlíkem“.

Záhadou je zatím neutrální postoj vlády. Ta hledá peníze pro hůře se vyvíjející rozpočet, kde může, a v případě ČEZ to vypadá, jako by si situaci neuměla odborně vyhodnotit, popřípadě se chtěla nechat záměrně „opít rohlíkem“. Přitom je ve hře pro stát dividenda až o čtyři miliardy vyšší, než nabízí představenstvo.

Přitom je ve hře pro stát dividenda až o čtyři miliardy vyšší, než nabízí představenstvo, která nemůže ČEZ zkomplikovat život, a už vůbec ne ohrozit postavení na trhu. Naopak není vyloučené, že vedení ČEZ tyto zdroje vytvořené převážně v Česku z výroby a prodeje elektřiny na domácím trhu dlouhodobě „zaváže“ ve strategicky nesmyslných a finančně neefektivních investicích do větrných zdrojů ve Francii či Německu či podobných akvizičních pokusů, jež ještě více zkomplikují a znepřehlední strukturu společnosti.

I z tohoto důvodu jsme se jako kvalifikovaný akcionář rozhodli dát letošní valné hromadě možnost hlasovat i o jiné dividendě, než navrhuje představenstvo – 35 korun na akcii s tím, že jde nejen o oprávněný ale i odborně zdůvodněný požadavek.

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.