Propojený svět vyžaduje kvalitní řídící nadstavbu

Etika, svědomí a morálka jsou na okraji, prioritou je úspěch měřený penězi a majetkem. Světlo na konci tunelu ukázal Václav Havel v eseji Moc bezmocných.

J. S. Cash 2.1.2017

Václav Havel si v roce 2007 na jeden den vyzkoušel práci šéfredaktora Hospodářských novin. foto: soukromý archiv Petra Šimůnka

Václav Havel si v roce 2007 na jeden den vyzkoušel práci šéfredaktora...

Pojem univerzum je často považován za synonymum vesmíru, má však mnohem širší význam. Neexistuje totiž pouze jeden vesmír, tedy ten, jak jej známe a jak o něm hovoříme či píšeme, není nekonečný. Proto „nekonečno“ neexistuje, vytváříme si ho pouze ve svých myslích, neboť lidská představivost a obrazotvornost nestačí, abychom si vesmír dokázali představit jako konečný, a především jeho konečnost uměli definovat.

Planeta Země je součástí nám známého vesmíru, jenž je součástí univerza, a pokud si tento fakt promítneme do činné třetiny mozku, uvědomíme si, jak je naše planeta maličká. Již Syn Boží Ježíš Kristus prohlásil: „Nechte maličkých přijít ke mně.“ Proto bychom si měli uvědomit svou maličkost, ale nikoli malost. A současně prostor obklopující Zemi, a tím i milosrdenství Stvořitele umožňujícího poznávat nepoznané. Tento proces je věčný.

Umělá inteligence

Člověk je jediná bytost obdařená rozumem a současně citem, a proto by měl každý den jednat s rozvahou, pochopením a citem svého srdce. Každý by měl přes den jednat tak, aby mohl večer spokojeně usínat a v noci spát spánkem spravedlivých. Svou touhu po poznání, po objevení skrytého, by měl řídit rozumem a koordinovat s ostatními, aby nedocházelo k excesům, jež se v poslední době rozmáhají a lidstvu spíše škodí, než pomáhají, čímž přispívají k jeho záhubě, nikoli rozvoji.

Vývoj umělé inteligence a její rostoucí použití při náhradě člověka v různých pracovních postech vyvolává více otázek než pozitivních řešení pro lidstvo

Nedávno jsem se dozvěděl „úžasnou“ informaci, že ke zplození nového člověka již nebude nutná žena, ale muži si vystačí sami. Stačí prý spojit kmenovou mužskou buňku se spermií a z tohoto „elaborátu“ vypěstovat embryo. Takové „hrátky s mocnou přírodou“ však jsou rouháním proti Stvořiteli, potažmo ohrožují lidstvo.

Vývoj umělé inteligence a její rostoucí použití při náhradě člověka v různých pracovních postech vyvolává více otázek než pozitivních řešení pro lidstvo – od technických při organizaci výrobních a technologických postupů až po filozofické, morální či společenské. Zdá se však, že si tím mnoho lidí hlavu neláme.

Globalizace

Seřazení a stanovení priorit ve vědě a výzkumu nefunguje, jde o neřízené a chaotické procesy. Svět je sice globalizovaný, ale globalizaci provedl finanční kapitál a ostatní oblasti lidské činnosti zůstaly živelné a nekoordinované. Tuto situaci lze přirovnat k období prvotní akumulace kapitálu, ze které se časem vyvinula průmyslová revoluce.

Svět je sice globalizovaný, ale globalizaci provedl finanční kapitál a ostatní oblasti lidské činnosti zůstaly živelné a nekoordinované

I nyní řada komentátorů používá pojem průmyslová revoluce 4.0. Jednání finančního kapitálu však není třeba sjednocovat, protože jej motivuje nepřetržitá akumulace aktivit do rukou stále nižšího počtu vlastníků, a tedy vytváření konglomerátů nejen jednotlivých firem, ale i celých odvětví pod jednou „střechou“.

V období původní akumulace kapitálu vznikaly antimonopolní úřady, jež měly zabránit takové přílišné koncentraci ekonomické moci, a tím zajistit volnou soutěž v podnikání, jejímž vítězem měl u zákazníka být dodavatel, který nabízí nejkvalitnější výrobky nebo služby. Tato zásada tržní ekonomiky však dávno neplatí.

Akumulace kapitálu

Z uvedené, nikým nekontrolované monopolizace a centralizace firem a odvětví vyplývá postupná ztráta volné soutěže ekonomických subjektů a de facto jejich diktát spotřebitelům. Paradoxně se tím toto hospodářství, zatím nazývané tržní, a tedy kapitalistické, přibližuje „komunistickému“ ideálu, kdy existuje jedna banka, jedna automobilka či jedna škola bez možnosti občanů si vybírat.

Postupně zaniká konkurence, což vede k pohodlnosti majitelů firem a jejich managementu, a naopak roste majetek v rukách stále nižšího počtu lidí. Tím se akumuluje nejen kapitál a majetek, ale i moc.

Postupně zaniká konkurence, což vede k pohodlnosti majitelů firem a jejich managementu, a naopak roste majetek v rukách stále nižšího počtu lidí. Tím se akumuluje nejen kapitál a majetek, ale i moc. Její akumulace pak znamená postupné omezování svobod občanů, potažmo potlačování demokracie. Idea „moci bezmocných“, o které předvídavě mluvil prezident Václav Havel, se tak úmyslně dostává do pozadí, což je i případ Fóra 2000, které založil.

Význam občanské společnosti je potlačován, přestože se svět neumravnil natolik, aby se Fórum 2000 a podobná setkání stala zbytečnými. Naopak nárůst brutality válečných konfliktů, například v Sýrii, volá po posílení těchto fór od morálních apelů k exekutivní roli. Zločinci, kteří v 21. století páchají zvěrstva na civilistech, patří před válečný tribunál, jako byl v Norimberku po druhé světové válce. Onlinové válečné hrůzy nevyzývají k otázce, jak je v 21. století něco takového možné, ale jaké je řešení.

Vývoj k centralizaci

Už jsem uvedl, že Země je propojená (globalizovaná) finančním kapitálem. Tomu nezabráníme proklamacemi, že decentralizujeme státní moc a pravomoci převedeme na regiony – od krajů až po osady do deseti obyvatel –, přičemž všechny budou soběstačné zejména v produkci potravin. Propojený svět však vyžaduje kvalitní řídící nadstavbu, jež zefektivní procesy a odstraní duplicity.

Vývoj světa spěje k centralizaci, chce-li lidstvo přežít „omezení“ planetou Zemí i uspět v meziplanetárním prostoru

Vývoj světa spěje k centralizaci, chce-li lidstvo přežít „omezení“ planetou Zemí i uspět v meziplanetárním prostoru. Stále častěji jsou zveřejňovány nové technologie umožňující meziplanetární lety s lidskou posádkou, jakési pokračování Projektu Apollo, skluz více než 40 let od přistání člověka na Měsíci však lze jen obtížně dohnat. Problémy a jejich řešení by vyžadovaly výzkum a jeho praktické využití po celou tuto dobu. Prostředky použité na války by umožnily lepší technologie, než jsou současné, a nejen na výzkum vesmíru.

Předpokladem nového světa je především vznik světové armády a policie, jež se spojí v pořádkové síly k dodržování zákonů. S tím souvisí i vznik světového soudu, v jehož gesci by bylo potrestání těch, kdo nebudou zákony dodržovat. Současná technologie, jež umožňuje sledovat on-line každého jedince a dění, by mohla pomoci odhalit osoby, které například spáchaly válečné zločiny. Světový soud s jurisdikcí na celé Zemi by umožnil potrestat všechny zločiny, čímž by mohl zabránit zvěrstvům.

Zneužívání mocenského postavení

Etika, svědomí a morálka se ocitly na okraji, prioritou je úspěch měřený penězi a majetkem, jehož však často nebylo dosaženo úsilím a prosazením se na trhu ve volné soutěži, ale neetickým jednáním, podrazy a nedodržováním dohod a slibů. Svědčí o tom i ekonomická krize z roku 2008, již způsobilo neetické jednání makléřů obchodujících na burzách s bezcennými „cennými“ papíry – a bez trestu. Podle mnoha ekonomů a analytiků lze podobný vývoj očekávat i v budoucnu.

Svoboda v demokratických státech umožňuje médiím prezentovat i názory a fakta, jež nejsou konformní s establishmentem, který zneužívá své mocenské postavení na úkor bezmocných voličů

Chybou je, že bylo opět povoleno propojení retailového a investičního bankovnictví, jež bylo hlavní příčinou velké hospodářské krize ve třicátých letech 20. století, protože umožňuje spekulovat s penězi drobných střadatelů, a velmi se podobá okrádání seniorů na předváděcích akcích. Rozdíl je v trestním postihu, jenž se u viníků ekonomických krizí nekoná, přičemž jejich dopady nesou vždy nevinní daňoví poplatníci. Zatím.

Začíná však blikat světlo na konci tunelu, jež ukázal například Václav Havel v eseji Moc bezmocných. Svoboda v demokratických státech umožňuje médiím prezentovat i názory a fakta, jež nejsou konformní s establishmentem, který zneužívá své mocenské postavení na úkor bezmocných voličů.

Jako za Kolumba

Má-li se udržet konkurenceschopnost České republiky, Evropské unie i Země je třeba zapojit nejen mocné, ale i bezmocné, což znamená přerušit pohodlný život mnoha občanů vyspělých zemí, kteří žijí ze sociálních dávek, aniž by se zapojili do pracovního procesu, a naučit je mít pocit z dobře vykonané práce. Nabytí pracovních návyků, které často chybí i v rodinách, a proto je teenageři nemají od koho získat, nebude jednoduché. To bude úkolem mocných a také, aby vytvořili adekvátní počet pracovních míst pro nastupující generaci.

Vědecké poznání a vynálezy je třeba směřovat interplanetárně – nikoli k pohodlnějšímu životu vyvolených, ale k objevování nových světů jako za Kolumba

Vyspělým zemím se nedostává mnoha povolání, po kterých je poptávka, například instalatéra, natěrače, pokrývače či zedníka. Školský systém řemesla nevyučuje. Robotizace a umělá inteligence problém nevyřeší, ještě dlouhou dobu neuspokojí společenskou poptávku. Ani bitcoiny nezlikvidují banky a finanční žraloky ze dne na den.

Vědecké poznání a vynálezy je třeba směřovat interplanetárně – nikoli k pohodlnějšímu životu vyvolených, ale k objevování nových světů jako za Kolumba. Rozdíl mezi „dnes“ a „tehdy“ je zřetelný – okamžik je dnes pro vývoj a zejména přežití lidstva je mnohem důležitější než před 500 lety. Založení „meziplanetární letecké společnosti“ je nezbytné. Včera bylo pozdě.

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.