Proč se korupce vyplácí? Ptejme se i soudců.

Proč se nevyužívají dostupné tvrdší tresty, například propadnutí majetku podle § 66 trestního zákoníku?

foto: © Česká Pozice, Alessandro CanuČeská pozice

KOMENTÁŘ Zdeňka Ondráčka / Když jsem začal psát tento příspěvek, bylo ještě před koncem roku 2012 a netušil jsem, co nás překvapí hned první den nového roku: amnestie, jejíž hlavní smysl a cíle jsem shrnul v závěru svého příspěvku Tak nám pan prezident amnestoval Dohnala.

Na druhou stranu chápu rozčarování, zejména rozčarování těch, kteří se již těžko budou domáhat svých nároků alespoň na nějakou náhradu škody. Chápu i pocit zmaru policistů, státních zástupců a možná i soudců nad smysluplností jejich práce, neboť i já jsem si v minulosti jako policista kladl takové otázky při udělování milostí bývalým prezidentem Václavem Havlem. Tuším také, že amnestie bude nějaký čas pomyslně hýbat českou scénou. Ponechám ji však v této chvíli stranou a vrátím se k původnímu záměru.

Tři charakteristické případy

Neuplyne snad týden, abychom nebyli informování o nové korupční kauze, tu známého, onde méně známého – možná zatím jen regionálního – politika. Připomeňme tři z nich, které si poměrně čerstvě pamatujeme a jež cosi spojuje.

Kvapil – Novotný

Bývalý starosta brněnských Žabovřesk Aleš Kvapil a bývalý tajemník Brna-střed Radovan Novotný byli v dubnu 2011 odsouzeni za korupci Vrchním soudem v Olomouci, a to na čtyři roky nepodmíněně. Oba bývalé politiky ODS zatkla policie v únoru 2010 při přebírání úplatku kvůli stavbě budovy Sonocentrum v brněnské ulici Veveří. Krajský soud je za to sice poslal do vězení na sedm let, jenže odvolací vrchní soud rozsudek snížil na čtyři roky a pokutu milion korun pro Kvapila a půl milionu pro Novotného.

Pekárek – Lička

V prosinci 2012 byli bývalý místostarosta Kolína Roman Pekárek a podnikatel Petr Lička odsouzeni za korupci Vrchním soudem v Praze. Pekárek na pět let nepodmíněně a Lička na jeden rok s podmíněným dvouletým odkladem. Skutek se stal v roce 2009, kdy Pekárek nabídl podnikateli Ličkovi, že mu za milionový úplatek u města zařídí prodej pozemků v průmyslové zóně Šťáralka. Prodejní cena pozemků měla být 15 milionů korun, přičemž znalec hodnotu pozemků vyčíslil na 41 milionů. Trestný čin se stal už tím, že si Pekárek o peníze řekl a Lička souhlasil, není důležité, zda úplatek Pekárek skutečně přijal.

Prvoinstanční soud poslal Pekárka do vězení na šest let a uložil mu pětiletý zákaz činnosti ve veřejné správě. Lička dostal roční trest vězení, oba se proti rozsudku odvolali. V mezičase se politik ODS Roman Pekárek dostal jako náhradník do Poslanecké sněmovny, a ta proto musela rozhodovat o jeho vydání, což učinila. I v tomto případě odvolací soud původní rozsudky snížil. Oběma také uložil peněžitý trest ve výši 250 tisíc korun.

Vzhledem k tomu, že rozsudek je pravomocný, může se podnikatel Lička těšit z amnestie prezidenta republiky, od 2. ledna tohoto roku se na něj bude hledět, jako by odsouzen nebyl. Uloženou pokutu 250 tisíc korun snad zaplatí… Poslanec Pekárek, který alespoň pozastavil své členství v ODS, se však svého mandátu vzdát nechce, a tak bude možná prvním zákonodárcem novodobé historie, který vykonává mandát jako pravomocně odsouzený vězeň. Se svým poslaneckým platem se ve vězení určitě nebude mít špatně a možná mu zbude i na zaplacení směšného peněžitého trestu. 

Novák

Bývalý senátor za ODS a někdejší starosta Chomutova Alexandr Novák byl za korupci odsouzen Krajským soudem v Ústí nad Labem ke čtyřletému trestu odnětí svobody, peněžitému trestu ve výši 5 milionů korun a zákazu činnosti. Odsouzen byl přitom za přijetí více než 40mili­onového (!) úplatku, který přistál na rakouském soukromém účtu Novákových. Peníze pocházely z prodeje akcií Severočeské energetiky a Severočeské plynárenské společnosti za více než 317 milionů korun německé společnosti VNG Leipzig z roku 1999. Původní verdikt okresního soudu byl v tomto případě krajským soudem zpřísněn. V první instanci totiž Novák dostal jen dvouletou podmínku.

Sankce, které se nevyužívá

Co tyto případy spojuje? Není to členství, dnes již bývalé, odsouzených v ODS, to by bylo velmi povrchní hodnocení. Víme, že korupční aféry trápí téměř každou velkou politickou stranu angažovanou v exekutivě. Korupce je spojena s mocí a neschopností odolat kouzlu peněz a s nimi spojené další moci. Korupci, a všem jejím formám, se nedá v celém rozsahu zabránit, lze ji však účinně omezovat. Nástrojů k tomu je mnoho a některé z nich zná i tato „protikorupční vláda“. Jen se jí příliš nedaří je používat.

Tresty, které naše soudy za korupci ukládají, neodpovídají společenské škodlivosti pachatelova jednání

Zmínil bych jeden, který soudy dosud nevyužívají. Jedná se o trest propadnutí majetku podle § 66 trestního zákoníku. Soudy mohou tento trest ukládat, pokud odsuzují pachatele za zvlášť závažný zločin, jímž pachatel pro sebe nebo jiného získal nebo se snažil získat majetkový prospěch. Zvlášť závažné zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, kde je horní hranice nejméně 10 let. U trestného činu Přijetí úplatku podle § 331 trestního zákoníku je tato sazba splněna již ve třetím odstavci, kde je uvedeno, že pachatel spáchal čin v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch (nejméně 5 milionů korun) nebo spáchal takový čin jako úřední osoba.

Pokud bychom trojici uvedených případů posuzovali podle současného trestního zákoníku, podmínky by zjevně splněny byly. Jenže tresty, které naše soudy ukládají, neodpovídají společenské škodlivosti pachatelova jednání.

Trest k smíchu

Pokud někdo přijme úplatek ve výši několika desítek milionů a je mu uložen peněžitý trest, který odpovídá desetině úplatku, působí taková sankce z pohledu občana směšně. A jestliže si někdo myslí, že pachatel vzal jen jeden úplatek a hned byl odhalen, bude považován za naivního. V této souvislosti vzpomínám na úsloví, které viselo na nástěnce hospodářské kriminálky: Někteří lidí si žijí v přepychu jen pro nedostatek důkazů. Pokud mám dostatek informací, zrovna u exsenátora Nováka se veřejně hovoří o jeho nemovitostech v zahraničí…

Za posledních dvacet let jako by se do politiky hrnuli především lidé, jejichž zájmem není veřejná služba lidem. Po prvotních sólových akcích při rozkrádání v rámci velké privatizace se naučili spolupracovat, vytvořili si velmi sofistikovaně fungující systém, jehož se drží. Zatím se jim daří útoky policie a státních zástupců celkem úspěšně odrážet. A pokud už se dařit přestane, tresty jsou neodpovídající. Nejsem zastáncem poprav korupčníků podle čínského vzoru, ale tvrdých trestů ano. Pokud pachatele této trestné činnosti nevyřadíme z dalšího veřejného života (a dovolil bych si říci: natrvalo), nelze se divit, že korupce se tolik vyplatí.