Potřebujeme „daňovou kobru“?

Než zřizovat novou jednotku, měl by se posílit současný Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, míní Zdeněk Ondráček.

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

V souvislosti s chystaným bojem proti korupci, daňovým únikům a závažné hospodářské trestné činnosti slyšíme od našich nových vládních politiků různé způsoby, jak toho chtějí dosáhnout. Vedle znovuobnovení Finanční policie (FIPO), kterou zrušil bývalý ministr vnitra Ivan Langer, se nyní objevuje nová myšlenka na zřízení útvaru Kobra.

Politici se netají tím, že se jedná o obdobu slovenské takzvané „daňové kobry“, což oficiálně je specializovaný útvar pro boj s nejtěžším zločinem. Jsou však i jiné myšlenky, například na zřízení útvaru, jenž by spojoval policejní odborníky se specialisty z celní správy a ministerstva financí, tedy nejspíše jeho Finančního analytického útvaru (FAU).

S různými, mnohdy téměř protichůdnými prohlášeními ministerstev vnitra, financí či samotného premiéra se nemohu ubránit dojmu, že vlastně nevědí, co s tím. Vědí, že chtějí bojovat, a mají to i ve vládním prohlášení, ale až nyní hledají formu, jak na to. Zajímalo by mne, zda si položili a také zodpověděli otázky: KDO bude bojovat a CO k tomu potřebuje?

Raději posílit ÚOKFK

Osobně se domnívám, že v této chvíli není třeba zřizovat další nový útvar, a mám pro to hned několik argumentů:

  • ekonomická náročnost,
  • nejasnost kompetencí a systému řízení a kontroly takového útvaru,
  • personální zajištění.

Policejní odborníky by bylo třeba získat ze současného Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK). Tím by se zřejmě útvaru zúžil okruh jeho kompetencí, a pokud by měl vzniknout i samostatný protikorupční speciál, tak by to mohlo vést k zániku tohoto útvaru. V důsledku by to bylo stejné, jako když Ivan Langer zrušil FIPO, protože ÚOKFK se nezabývá jen korupcí a daněmi.

Možná nejdůležitější je nastavení pravidel předávání informací mezi celní správou a FAÚV dané chvíli mi přijde daleko účelnější zachování současného ÚOKFK, posílení jeho personálního stavu o nové odborníky z krajů, zajištění odpovídajícího materiálně-technického vybavení, a to alespoň na stávající úroveň dalších celorepublikových útvarů, a v neposlední řadě – což je možná nejdůležitější – nastavení pravidel předávání informací mezi celní správou a FAÚ a schopnosti okamžité operativní spolupráce, včetně možnosti zřizování specializovaných pracovních skupin.

Stále však musejí být zachovány jednotlivé kompetence, a zejména schopnost kontroly činnosti takové práce. Informace ekonomického charakteru o konkurenci mají vysokou cenu a dají se lehce zneužít k likvidaci soupeře nebo jen třeba k nezískání lukrativní zakázky. Zneužitelnost a nedostatečnou systémovou kontrolu si v našich podmínkách stačí připomenout na některých zřejmě účelových trestních stíháních policistů, například policejního prezidenta Petra Lessyho.

Policie za všechno nemůže

Pokud se časem podaří, že policie bude schopna ve větší míře odhalovat, dokumentovat a vyšetřovat tyto závažné formy kriminality, bude potřeba také analyzovat, zda obdobné odborníky máme i mezi státními zástupci, a zejména soudci.

Bude také potřeba analyzovat, zda obdobné odborníky máme i mezi státními zástupci, a zejména soudciU nás se dlouhodobě vše účelově svaluje na policii, ale já osobně, a některá mediálně známá fakta o činnosti státních zástupců z Vrchního státního zastupitelství v Praze to potvrzují, vnímám problém také právě u státních zástupců a soudců. A najde jen o morální kvality jednotlivců, ale také o jejich odbornost, jež je v současnosti de facto nekontrolovatelná. Takový lékař musí v průběhu svého povolání získávat atestace několika stupňů, ale státním zástupcům i soudcům stačí složit zkoušku a mají vystaráno. Systém celoživotního vzdělávání úplně chybí. O případné odpovědnosti za chybný postup nebo rozhodnutí ani nemluvím.

Otázky boje s korupcí, daňovými úniky i závažnou hospodářskou trestnou činností jsou celospolečensky významné. Bylo by dobře jasně stanovit, co je potřeba a jak toho dosáhnout.