Výpis zvoleného vlákna.
Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
S. Zapletal 18.6.2020 6:32

Pan Schneider mnoho ví. A je dobře, že co ví napíše. Nicméně mi jeho článek připomněl ono: "To je tópše, to je taky tópše". Není pochyb, že Britanie a ostatní kolonialisté nenechali za sebou jen skvělé stopy (třeba z hlediska Londýna), ale také hromady mrtvol, stejně jako Jósif Vissarionovič. My jsme na tom neměli nikdy podíl, mohli jsme jen sledovat, do čeho nás zase navezou (například tolerancí příprav Hitlera na druhou světovou). Zbytečně vzniklému neštěstí napomohli, z vítězství se radovali. Aby se připravoval další malér. My si musíme vždy zachovat chladnou hlavu. Jako si ji zachoval Beneš.

P. Čech 18.6.2020 8:45

Beneš si zachoval chladnou hlavu? Možná až moc chladnou, což mělo za následek tragédie pro československé občany. Jako vrchní velitel ozbrojené moci podle ústavy z roku 1920 zklamal, když nenařídil vojenskou obranu svěřené země proti Hitlerovi. Namísto toho zbaběle uprchl do Velké Británie a nechal Československo napospas Němcům. V roce 1946 po volbách jmenoval Gottwalda předsedou vlády, ikdyž podle textu platné ústavy n e m u s e l . Podobně v únoru 1948 nemusel přijímat demisi ministrů, ale podle textu ústavy m o h l Gottwalda bez udání důvodů odvolat z funkce a jmenovat premiérem kohokoliv jiného, např. Jana Masaryka. To vše text ústavy dovoloval. Tomuto vlastizrádnému jednání říkáte "chladná hlava"? Takováto "chladná hlava nás stála utrpení od roku 1938 až do roku 1989.

J. Fohl 18.6.2020 9:17

Zcela souhlas, pane Čechu! Beneš je, podle mého názoru, nejtragičtější postavou československých dějin! Na podzim 1938 by odstoupení Sudet Německu muselo být bývalo schváleno československým parlamentem, což se nestalo a bylo proto protiústavní! Mnichov pak byl základnim kamenem všech následujících katastrof v našich dějinách!

P. Čech 18.6.2020 9:45

Protiústavních činů v našich nedávných dějinách bylo více. nesmíme zapomínat na protiústavní rozbití československého státu v roce 1992, kdy Václav Klaus a Vladimír Mečiar v zásadním rozporu s tehdy platným ústavním zákonem č. 327/1991sb. dohodou stát rozbili.

V. Veteška 18.6.2020 11:03

A nemáš pocit, že tu byl ještě i nějaký parlament? A opravdu si myslíš, že řešení podobné bývalé SFRJ by bylo lepší?

P. Čech 18.6.2020 12:35

Opravdu si myslím, že společný československý stát byl mnohem lepším řešením zejména pro jeho občany. Tedy pro nadpoloviční většinu občanů. Srovnávat československý stát se SFRJ není vůbec na místě, ikdyž některé styčné body by se asi našly. Ale o tom přece řeč není. Vyjadřoval jsem se k "chladné hlavě" Edvarda Beneše a jeho vlastizrádným činům, s nimiž srovnávám vlastizrádný čin Václava Klause (nebyl jediným vlastizrádným činem) a Vladimíra Mečiara. V roce 1992 došlo k bezprecedentnímu porušení ústavního zákona č. 327/1991 sb., který hned v čl.1, odst.2 říká " O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem." Jen referendem, to znamená nijak jinak, ani dohodou klause s Mečiarem, ani rozhodnutím parlamentu. Jen referendem. Tento základní požadavek zmíněného ústavního zákona nebyl naplněn a tím byl celý ústavní zákon zcela pošlapán a znectěn. o tom je zde řeč. Zda by to bylo či nebylo lepší řešení by

P. Čech 18.6.2020 12:48

rozhodli sami občané přímo svou nadpoloviční, demokratickou většinou. Nelze totiž tolerovat dění, kdy na jedné straně ústavní zákon předepisuje jak se věci mají dělat a na straně druhé tolerovat protiústavní činnost nejvyšších představitelů státu. A už vůbec ne v situaci, kdy je neustále deklarováno, že jsme právním státem.

V. Veteška 18.6.2020 13:00

Zopakuji: Nebylo to rozhodnutím (domluvou) oněch dvou, ale odsouhlasením parlamentu, byť neústavním. A je dobré si uvědomit, že VĚTŠINA Slováků samostatný stát chtěla. To se popřít nedá.

P. Čech 18.6.2020 13:48

Parlament (politické strany) vycházel z dohody těch dvou. Žádný z jeho členů neměl od občanů mandát k takovémuto rozhodování, protože v žádném programu těchto stran nebyla před volbami ani zmínka o rozhodování o rozbití společného státu. O tom, zda v ě t š i n a Slováků něco chtěla či nechtěla mohlo rozhodnout zase jen referendum. Žádný jiný institut totiž o vůli v ě t š i n y nemůže v opravdu demokraticklém státě nejen rozhodovat, ale ani vypovídat. Popřít se to dá jednoduše, Vůli většiny Slováků, ale ani Čechů či Moravanů nikdo neznal. Novinářské a politické žvanění o vůli většiny k čemukoliv vůbec nic nevypovídá. jsou to jen nicnevypovídající kecy. Nepopírám, že část Slováků (lépe řečeno Žiliňáků a Bánskobystričáků) a nebo Čechů (lépe řečeno Pražáků) rozdělení státu chtěla. Tyto skupiny obyvatel však rozhodně netvoří většinu. Vůli většiny dokáže odhalit pouze a jen referendum a nebo jiné všeobčanské hlasování o jakékoliv věci.

V. Veteška 18.6.2020 14:12

Bylo by dobré zjistit si, od kdy jsou referenda uzákoněna. Drtivá většina Čechů o nějakém rozdělování státu ani nepřemýšlela a většina tehdy žijících byla proti.

P. Čech 18.6.2020 17:21

Celou dobu tady nic jiného netvrdím. Všechno vychází z toho, co je to skutečná demokracie. Demos kratos - vláda občanů. Lépe řečeno vláda jejich většinové vůle. Jakákoliv většinová vůle se však nedá zjistit jinak než referendem a nebo jiným všeobčanským hlasováním. Ve skutečně demokratických státech, které jsou mimochodem na světě jen dva je tato většinová vůle, zjištěná referendem,ústavou prohlášena za obecně závaznou. To od doby, kdy bylo před více než 200 lety založeno Švýcarsko a jeho vysoce efektivní a funkční politický a společenský systém zastupitelské demokracie. V této, pro nás dosti vzdálené době, kdy se mezi sebou prali a hádali na území dnešního Švýcarska tam žijící Italové, Němci, Francouzi a Rétorománci se pár chytrých lidí rozhodlo, že takovému soužití učiní konec. Vzali za základ teze Velké francouzské revoluce a návrhy a myšlenky George Washingtona a vytvořili zcela nový společenský systém, který zavedli. Nekecali a

P. Čech 18.6.2020 17:21

nežvanili o něm a netvrdili že "to přece nemůže fungovat, chybí nám k tomu Švýcaři" a pod. Prostě systém zavedli. Vytvořili tím občanský stát, kde občanskost a občanství povýšili na národnost a národovectví. Za nedlouhý čas fungování tohoto systému švýcarští občané zjistili, že se jedná o systém vysoce funkční a přinášející nikoliv jen, ale většinou samé výhody a v z a l i j e j z a s v ů j. A tady a jen tady existuje funkční politický systém, který je hoden následování. Systém opravdové zastupitelské demokracie, kde si občané vládnou přímo sami a kde politické strany nejsou obdařeny absolutní mocí. Mocí nad občany samými, tak jak je tomu ve všech státech na světě s jedinou výjimkou a to Lichtenštejnska.

V. Veteška 18.6.2020 19:38

To sice pravda je, ale v naší bývalé republice to bylo malinko jinak. Třeba již jen územně. Podkarpatská rus (nebo zakarpatská Ukrajina? - v tom si nejsem jistý), Slovenský štát, protektorát a věčná slovenská touha po samostatnosti a nezávislosti, podporovaná populisty z pseudodemokratických stran. A, bohužel, vůbec nepomohla obrovská jazyková příbuznost. Existuje Čech, který by nerozuměl Slovákovi bez tlumočníka a naopak?

P. Čech 18.6.2020 20:39

Takoví Češi existují a vyskytují se zejména v Praze. Na Slovensku si nejsem tak jistý. Jinak vše, co jste jmenoval bylo a je řízeno nikoliv slovenskými či českými občany, ale jejich t.zv. zástupci.. Protektorát u nás vytvořili Němci za vydatné pomoci českých kolaborantů a vlastizrádce Edvarda Beneše. Slovenský štát vytvořili slovenští nacionalisté ve spolupráci s fašistickým klérem jichž dozajista nebyla většina. Slovenské touze po samostatnosti se moc nedivím. Oni totiž Slováci nikdy v dějinách svůj stát neměli, vždy pod někoho patřili. Teď si to zkoušejí sami a já jim to přeji. To ovšem neznamená, že souhlasím s protiústavním rozbitím společného československého státu

V. Veteška 18.6.2020 21:53

Ovšem předtím jsem četl něco o referendu ;-) Opravdu mám pocit, že taký institut u nás tehdy ještě neexistoval. Ale vem to čert.

J. Fohl 19.6.2020 18:01

Stará česká nemoc: když jsme už jednou porušili ústavu, po druhé to půjde jistě snadněji! Nakonec jsme získali určitou rutinu!

L. Kašparová 22.6.2020 13:30

Bez Benešovy práce ve Velké Británii bychom dnes byli součástí Německy, přestože prohrálo válku. A česky by uměli už jen lidé nad 80, kteří ještě zažili předválečné školství. A 48.? To měl tři roky po válce dopustit válku občanskou? A kdo myslíte, že by v občanské válce vyhrál?