Pod policejní lampou je tma

Nejvyšší kontrolní úřad zjistil závady v hospodaření s majetkem ministerstva vnitra. Začnou policisté vyšetřovat své šéfy?

foto: © ČESKÁ POZICE, Petr UrbanČeská pozice

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil v pondělí 11. června výsledky prověrky, kterou provedl v resortu ministerstva vnitra. Zjistil nedostatky při uzavírání nájemních smluv a při opravách i údržbě nemovitého majetku tohoto úřadu, pod nějž spadá i policie. Problémy kontroloři odhalili také při prověrce účetnictví. Nad hospodařením ministerstva vnitra a policie se pozastavuje bývalý vyšetřovatel protikorupční policie Zdeněk Ondráček.

Jedno české přísloví praví, že pod lampou je největší tma. Každý z nás se s ním setkal a mnozí mohou jeho platnost potvrdit. V případě kontroly hospodaření toto přísloví platí i pro ministerstvo vnitra a policii.

Ministerstvo vnitra je organizační složkou státu, je správcem rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra, a jako takové je zodpovědné za hospodárné, účelné a efektivní využívání peněžních prostředků v rámci této kapitoly. Z bezpečnostních sborů jsou ministerstvu vnitra podřízené Policie ČR a Hasičský záchranný sbor. Policii tvoří policejní prezidium, útvary s celorepublikovou působností a krajská ředitelství policie, jejichž územní obvody se shodují s obvody 14 krajů České republiky. Jsou to sice samostatné účetní jednotky hospodařící s penězi státního rozpočtu, ale jejich příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva vnitra.

Souběžné programy

Od roku 2003 do současné doby má ministerstvo vnitra dva dosud neukončené programy zaměřené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny policie. První z nich měl být ukončen již v roce 2007, ale postupně se prodlužoval. Jeho konec se očekává v závěru roku 2013. Účast státního rozpočtu na tomto programu je po snížení z roku 2011 ve výši necelých 19 miliard korun.

Druhý z programů byl schválen v roce 2009 a ukončen by měl být také v závěru roku 2013. Účast státního rozpočtu na tomto druhém programu je více než 3,2 miliardy korun. Je trochu s podivem, že oba programy mají stejně věcně zaměřené podprogramy, a jsou tedy realizovány a financovány souběžně.

Policie s jedinou výjimkou – letecké služby – žije ze dne na denKontrola, kterou provedl NKÚ, zjistila, že ministerstvo vnitra (MV) ani policie nemají ucelené dlouhodobé koncepce, ve kterých by byly závazně stanoveny priority pro zajišťování materiálních potřeb včetně finančního a časového rámce jejich pořízení. Dá se tedy konstatovat, že policie, s jedinou výjimkou, a to letecké služby, žije ze dne na den a z měsíce na měsíc.

Podrobnější informace z kontrolní akce NKÚ si můžete přečíst zde.

U vybraných investičních akcí byl kontrole NKÚ podroben i nákup nových osobních vozidel. To, že policie nemá dlouhodobou koncepci, dokládají i počty vozidel, která měla být nakoupena. Zatímco v roce 2005 se v dokumentaci hovořilo o 3075 nových vozidlech, o dva roky později to již bylo 3647 vozidel a o další rok později zase jen 3500 nových aut.

Stojí a stárnou

Policie ČR přitom nemá aktuální systemizaci, kde by byl počet osobních vozidel odůvodněn. Od poslední schválené systematizace v roce 2008 se totiž v policii uskutečnila restrukturalizace. Externí analýza počítala s minimálním projetím 10 000 kilometrů na jedno vozidlo za rok?! Přesto bylo zjištěno, že na některých z kontrolovaných krajských ředitelství nejsou schopni takového limitu dosáhnout. Vozidla tedy stojí a stárnou. Potvrzují to i zjištění, že u policejního prezidia se vůbec nevyužívalo 26 osobních vozidel pořízených v letech 2010 a 2011.

NKÚ zkontroloval 23 investičních akcí za 3,75 miliardy korun, tedy zhruba pětinuVnitřní předpis MV neumožňuje, aby vozidlo bylo vyřazeno, pokud nesplní normy najeté vzdálenosti a limity životnosti, které jsou sedm let nebo 220 000 kilometrů. Při současném neplnění minimálního najetí kilometrů tak za sedm let může nastat vyřazování vozidel, které budou mít na tachometru méně než 70 000 kilometrů. Která jiná firma si takový luxus může dovolit?

Samostatnou kapitolou jsou investiční akce stavebního charakteru. Kontrola NKÚ zjistila, že ministerstvo vnitra nevěnovalo náležitou pozornost přípravě některých akcí, což mělo za následek vícepráce a navýšení celkových výdajů. Nedostatky byly také zjištěny v účetnictví a platbě faktur. Pracovníci NKÚ však zkontrolovali jen 23 akcí za 3,75 miliardy korun, tedy zhruba pětinu investic.

Začněme u drobných nákupů

Jaká opatření budou po těchto zjištěních na ministerstvu vnitra a v policii přijata? Bude vyvozena nějaká odpovědnost konkrétních osob? Už vidím to zděšení a otázky: Proboha, koho a za co? Vždyť to je jen kontrolní závěr NKÚ a k tomu přeci nelze přihlížet. Jenže, kdo jiný než právě NKÚ může konstatovat, že ani u ministerstva vnitra či v policii se neděje vše tak, jak by mělo. Policie sama asi bude těžko vyšetřovat své ekonomické náměstky a krajské ředitele. Bohužel, to samé platí pro Generální inspekci bezpečnostních sborů, protože vzájemná provázanost mezi nimi existuje.

Pokud by s tím však někdo chtěl začít, může, a nemusí přitom hned mířit tak vysoko. Ať začne například nákupem spotřebního materiálu a drobného movitého majetku. Každý z policistů, který kdy dělal inventury, se nestačil divit, za jaké peníze policie pořizuje třeba kopírky, fotoaparáty, videokamery, nábytek a další.

Osobně si myslím, že program rekonstrukce služeben (P-1000) byla jedna velká černá díra, která nejednomu řediteli nebo vedoucímu ekonomického oddělení zvelebila jeho osobní bydlení. Jenže jsme u policie a pod policejní lampou je tma tmoucí, tma, která by se dala snad i krájet...

Počet příspěvků: 1, poslední 13.6.2012 05:37 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.