Pochybnosti nad propuštěním Marka Dalíka

Obviněnému nic nebrání vycestovat z ČR. Odůvodnění, proč soud odmítl návrh na uvalení vazby, se však jeví jako problematické.

foto: © ČTK, ČESKÁ POZICE, montáž UrbČeská pozice

Obvodní soud pro Prahu 4 zamítl ve středu 10. října návrh státního zástupce a neposlal Marka Dalíka do vazby. Nehrozí prý, že by utekl nebo ovlivňoval svědky. Toto rozhodnutí soudu komentuje bývalý detektiv protikorupční policie a právník Zdeněk Ondráček.

Policie obvinila lobbistu Marka Dalíka z pokusu o podvod, za což mu hrozí trestní sazba od pěti do deseti let odnětí svobody. Policie v rámci dosavadního vyšetřování nabyla názoru, že z jednání a dalších konkrétních skutečností Marka Dalíka vyplývá důvodná obava, že uprchne nebo se bude skrývat, aby se trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul. A to zejména proto, že mu hrozí vysoký trest.

Částečně to bylo odůvodněno tím, že v nedávné době se Marek Dalík údajně zdržoval převážně v cizině, konkrétně v Itálii. A také tím, že se začal zbavovat některého svého majetku v České republice. Policie také nabyla přesvědčení, že v případě ponechání Marka Dalíka na svobodě hrozí důvodná obava, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky, nebo jinak mařit objasňování skutečností důležitých pro trestní řízení.

Vzhledem k těmto skutečnostem, které zakládají důvody útěkové a koluzní vazby, podali policisté podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby. S těmito názory se plně ztotožnil dozorový státní zástupce a návrh na vazbu Marka Dalíka podal. Obvodní soud pro Prahu 4, který o návrhu žalobce z pražského vrchního státního zastupitelství rozhodoval, však návrhu nevyhověl. Uvedené důvody vazby totiž neshledal důvodnými a Dalíka ze zadržení propustil.

Neakceptované skutečnosti

To, že policie a státní zástupce vedle hrozby vysokého trestu, za což se považuje trest odnětí svobody ve výši nejméně okolo osmi let, uvedli i další konkrétní skutečnosti týkající se zejména osoby pachatele, nebylo vůbec akceptováno. A to s konstatováním, že nic nenasvědčuje tomu, že by chtěl obviněný lobbista Marek Dalík uprchnout, nebo se skrývat, což dokládá i to, že má trvalé bydliště. To však má téměř každý, a proto by do vazby nebylo možné vzít téměř nikoho.

Můžeme jen usuzovat, že policie neměla informace o možném útěku či možnosti skrývání se obviněného Dalíka dostatečně zdokumentované

Můžeme tudíž jen usuzovat, že policie neměla informace o možném útěku či možnosti skrývání se obviněného Dalíka dostatečně zdokumentované. Vzhledem k tomu, že návrh podával státní zástupce vrchního státního zastupitelství, se mi to však zdá málo pravděpodobné.

Očekával bych, že soud alespoň omezí obviněnému možnost vycestovat. Faktem však je, že soudce obviněnému Dalíkovi jeho cestovní pas ponechal. Dalíkovi tedy nic nebrání, aby mohl z ČR vycestovat.

Podivné odůvodnění

Odůvodněním pro odmítnutí důvodů koluzní vazby bylo, že dosud nevyslechnutí svědci žijí mimo ČR, konkrétně v Izraeli a USA. Dost podivné odůvodnění. Osobně bych právě skutečnost, že svědci žijí mimo ČR považoval za důvod mnohem závažnější, než jak ji vidí soud.

Pokud by byli svědci v ČR, může policie učinit opatření, aby nemohli být kontaktováni, a tudíž ovlivněni. Jejich výslechy by mohly být provedeny v krátkém časovém horizontu. Jak to však má policie zajistit v zahraničí?

Odůvodněním pro odmítnutí důvodů koluzní vazby bylo, že dosud nevyslechnutí svědci žijí mimo ČR, konkrétně v Izraeli a USA

Pokud se policie se svědky nedohodne, aby za účelem výslechu přicestovali do ČR, budou muset být výslechy provedeny cestou mezinárodní právní pomoci. A to je další problém.

Ovlivňování výpovědi

Policie podá žádost na státní zastupitelství, to požádá státního žalobce v zahraničí a ten k provedení úkonu zmocní policii daného státu. Naše žádost bude znít tak, že žádáme, aby o  termínu a místu úkonu byl vyrozuměn obhájce našeho obviněného, který má právo být úkonu přítomen.

Jenže například v některých státech USA to možné není a tamní policisté tyto výslechy provádějí podle svých právních norem. Úkon tedy nebude proveden v souladu s právním řádem ČR, a proto jej nebude možné použít jako důkaz. Celá žádost a provedení úkonu v zahraničí bude trvat řádově několik týdnů až měsíců. Po celou tu dobu by mohli mít obviněný a obhajoba dostatek prostoru pro to, aby výpověď byla ovlivněna. Soud ale tuto obavu nesdílí.

Soud však rozhodl, a policii proto nezbývá nic jiného než jeho rozhodnutí akceptovat. Věřím, že toto bezprecedentní rozhodnutí soudu zmobilizuje policii k většímu úsilí a důkazy bude zajišťovat tak, aby u soudu obstály. Obviněného Dalíka může i po jeho propuštění monitorovat, a pokud by se důvody vazby znovu vyskytly, podnět na vzetí do vazby může být znovu podán. To, že to nebude jednoduché dokazování, je však jisté již v tuto chvíli.