O úspěchu nebudou rozhodovat technologické dovednosti

Tempo technologických inovací odlišuje 21. století od předchozích. Nejsou to však technologické dovednosti, které odlišují průměrnost od excelence, nýbrž sociální. To platilo i v minulosti, ale digitální epocha toto pravidlo naplňuje novým obsahem.

Digitální technologie. foto: Ilustrace Richard CortésČeská pozice

Digitální technologie.

Digitální epochu si spojujeme s technologiemi, které převracejí naše životy, komunikaci, práci a podnikání naruby. Už jen sledovat, co nového se děje v oblasti umělé inteligence, robotiky, virtuální reality, 3D technologií, blockchainu, nových materiálů a genomiky – a jak se to dotýká našeho oboru –, je nad síly jednotlivce i firmy.

Nejsou to ale technologické znalosti a dovednosti, které odlišují průměrnost od excelence. Primát drží sociální dovednosti – vztah s klientem, obchodní a marketingové praktiky, schopnost přilákat, rozvíjet a motivovat nejlepší lidi z trhu... Ne že by to neplatilo i v minulosti; digitální epocha však toto staré pravidlo naplňuje novým obsahem a intenzitou.

České sklářství

Pro historickou ilustraci můžeme sáhnout třeba k českému tradičnímu oboru – sklářství. Ve dvou „zlatých“ epochách – v prvních třech čtvrtinách 18. století a mezi dvacátými lety 19. století a první světovou válkou – válcovalo české sklářství konkurenci a zaplavovalo produkcí celý svět. V pozadí úspěchu stála technologická a řemeslná dovednost sklářských hutí. Co z nich ale učinilo světový fenomén, byly vynikající obchodní a marketingové dovednosti.

Nebylo výjimkou, že inovační, obchodní a marketingová síla zajišťovala exportním sklářským firmám marže v řádu desítek a v mimořádně dobrých časech stovek i tisíců procent. Svoje technologicky a řemeslně zdatné dodavatele – šumavské a vysočinské sklárny – udržovaly při životě na jednociferných maržích.

Severočeské sklářské firmy provozovaly obchodní filiálky, takzvané kompanie, ve Vídni, Paříži, Madridu, New Yorku, Smyrně či v Damašku. Byly obsazeny obchodně a jazykově zdatnými rodinnými příslušníky. Marketing tam podporovaly předváděcí exhibice špičkových brusičů. Díky každodennímu kontaktu s místními obchodníky a klienty předjímaly měnící se vkus zákazníků a překvapovaly trh flexibilitou a inovacemi.

Nebylo výjimkou, že inovační, obchodní a marketingová síla zajišťovala exportním sklářským firmám marže v řádu desítek a v mimořádně dobrých časech stovek i tisíců procent. Svoje technologicky a řemeslně zdatné dodavatele – šumavské a vysočinské sklárny – udržovaly při životě na jednociferných maržích.

Předem prohraný boj

Nepoměr tržní hodnoty technologických a sociálních dovedností byl prvotní příčinou v rozdílech mezi průměrnou a skvělou firmou v jakékoliv epoše. Dominanci hodnoty sociálních dovedností nad technickými bolestně zažívá i převládající model české ekonomiky: německé, rakouské, nizozemské, italské, francouzské firmy, které prodávají po celém světě svým koncovým klientům, získávají dvouciferné marže z dodávek od svých „jednociferných“, technologicky zručných českých subdodavatelů.

Digitální revoluce nahrazuje rutinní, namáhavé a chybové činnosti dělníků, řidičů, právníků, účtařů, obchodníků, lékařů, učitelů, manažerů a dalších chytrými stroji. Nemá cenu se jim snažit konkurovat, je to předem prohraný boj. Jako vítězná strategie se ukazuje schopnost nechat se nahradit stroji, kde to jde, a posunout se do rolí, na které nedosáhnou.

Digitální revoluce nahrazuje rutinní, namáhavé a chybové činnosti dělníků, řidičů, právníků, účtařů, obchodníků, lékařů, učitelů, manažerů a dalších chytrými stroji. Nemá cenu se jim snažit konkurovat, je to předem prohraný boj. Jako vítězná strategie se ukazuje schopnost nechat se nahradit stroji, kde to jde, a posunout se do rolí, na které nedosáhnou.

Do rolí, jež jsou svázané se sociální a emoční inteligencí a s nimi spojenými dovednostmi a založené na porozumění životnímu cyklu klienta, vnímavé komunikaci, nabídce vpřed hledících řešení a na schopnosti komplexního integrovaného přístupu k budoucím potřebám zákazníků. Na budování značky, na schopnosti exkluzivního přístupu postaveného na analýze klientských dat. Na poradenství a průvodcovství všemi etapami života jednotlivce či firmy. Na dovednosti angažovat a zaujmout mileniály, dodávat pozitivní energii a emoce, myslet exponenciálně a globálně.

Technologické dovednosti se stanou levnou komoditou. Velké technologické firmy stavějí za našimi západními hranicemi obří cloudová centra, kde si firmy mohou nakoupit umělou inteligenci či virtuální realitu jako službu – za rozumnou cenu. Začíná být stále jasnější, že o úspěchu firmy, o sebeuplatnění jednotlivce a o bohatství společnosti bude v 21. století rozhodovat schopnost zapřáhnout sílu technologií do služeb sociálních dovedností a exponenciálního myšlení.

Počet příspěvků: 1, poslední 25.3.2018 05:08 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.