O růstu nezaměstnanosti a úpadku demokratických společností

Kvůli druhé revoluci strojů může být ve světě za několik desítek let až 600 milionů nezaměstnaných. Zatím se nezdá, že by si většina světových politiků uvědomila hrozby, které v sobě dnešní situace a především vyhlídky skrývají. Globální New Deal nás v blízké budoucnosti nečeká...

István Léko 30.7.2015

Globální ekonomická krize foto: Shutterstock

Globální ekonomická krize

Ve středu 22. července LN na poslední straně v rubrice Retro otiskly více než 110 let starou fotografii, kde Henry Ford předvádí nový model automobilu Ford A. Skutečnou revoluci ve výrobě aut však odstartoval v roce 1908, kdy uvedl na trh model T.

Zhruba z této doby pochází anekdota, jak si majitel továrny při otevření nové výrobní linky přišel popovídat s dělníky. Vzal si za rameno šéfa odborů a se škodolibým úsměvem ukázal na stroje: „No, jim zkuste organizovat stávku!“ Duchapřítomný odborář mu odpověděl stejnou mincí: „A vy jim zkuste ty auta prodat!“

Dobrý prorok

Tato historka krásně ilustruje vztah mezi kapitálem a prací, který je aktuální i dnes. Před 20 lety vyšla kniha amerického ekonoma a prognostika Jeremyho Rifkina s názvem The End of Work. Dílo, které pojednává o dopadu technoevolučních revolucí v západním světě na pracovní trh, vyvolalo velké diskuse.

Zdá se, že americký ekonom Jeremy Rifkin, na rozdíl od svých kritiků, byl dobrým prorokem, když tvrdil, že rychlý rozvoj technologií a automatizace vyvolá obrovské a dlouhotrvající napětí ve společnosti

Zdá se, že Rifkin, na rozdíl od svých kritiků, byl dobrým prorokem, když tvrdil, že rychlý rozvoj technologií a automatizace vyvolá obrovské a dlouhotrvající napětí ve společnosti. Americkému ekonomovi dává za pravdu i nedávno zveřejněná studie Světové banky (nepsali ji komunisté), která odhaduje, že kvůli takzvané druhé revoluci strojů může být ve světě za několik desítek let až 600 milionů nezaměstnaných.

Podíváme-li se na Evropskou unii, bez práce je v průměru asi deset procent lidí, jsou však země, zejména v jižních provinciích impéria, kde jsou ukazatele dvakrát horší. Nejvíce alarmující je situace u mladých lidí, kde unijní průměr přesahuje 20 procent, v Itálii a Chorvatsku přes 40 procent, v Řecku a Španělsku je bez práce dokonce více než polovina této generace.

Když se podíváme na grafy znázorňující vývoj příjmů z práce v rámci HDP v západním světě za uplynulých 50 let, vidíme klesající tendenci. Ve vyspělých státech, jako je Velká Británie či Německo, je trend mírnější, v Japonsku a v USA výraznější.

Inspirace New Dealem

Tento jev zkoumá například i mladý francouzský ekonom Thomas Piketty (44) ve svém globálním bestselleru Kapitál v 21. století. Když výnosy kapitálu dlouhodobě výrazně převyšují růst příjmů, kapitalismus automaticky vytváří neudržitelné nerovnosti, které podkopávají základní hodnoty demokratických společností, hlásá Piketty. Jaké je východisko z takové situace?

Francouzský ekonom Thomas Piketty navrhuje zavést progresivní zdanění kapitálu, a to v globálním měřítku, ale zároveň má obavu, zda se něco takového může podařit. Jako inspirace by mohl sloužit New Deal.

Piketty navrhuje zavést progresivní zdanění kapitálu, a to v globálním měřítku, ale zároveň má obavu, zda se něco takového může podařit. Jako inspirace by mohl sloužit New Deal, soubor opatření a ekonomických a sociálních reforem zavedených v průběhu let 1933 až 1937 během vlády prezidenta Franklina D. Roosevelta v USA s cílem ozdravit ekonomiku po hospodářské krizi. Jeden z kroků této reformy bylo i zvýšení mezd a zároveň extrémní zdanění kapitálových výnosů.

Zatím se nezdá, že by si většina světových politiků uvědomila hrozby, které dnešní situace a především vyhlídky v sobě skrývají. Navíc mezinárodní kapitál ještě nikdy nebyl stejně silný jako v současnosti. Globální New Deal nás tedy v blízké budoucnosti nečeká, zřejmě budeme muset projít další velkou ekonomickou krizí. Povzbuzující však je, že názory lidí, jako je Piketty, si navzdory tomu najdou cestu k čím dál vyššímu počtu lidí.

P. Zdenek Re: taky levicak?? Taky levičák. 9:54 31.7.2015

Počet příspěvků: 43, poslední 7.8.2015 10:31 Zobrazuji posledních 43 příspěvků.