Nový jaderný zdroj je nezbytný

Rozhodnutí o výstavbě nového jaderného zdroje se nemělo odkládat. „Nejen že se rozpadne dodavatelský průmysl budovaný 50 let, ale pravděpodobně to postihne i vysoké školství,“ píší František Hezoučký a František Janouch. A přidávají i další důvody.

Temelín foto: ČTK

Temelín

Aktualizovaná Státní energetická koncepce měla být původně schválena do konce roku 2014. Jenže místo splnění tohoto slibu ministerstvo průmyslu a obchodu v lednu připravilo Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR (NAP). V tomto dokumentu je mnoho pravdivých tvrzení, a kdyby výsledkem nebylo, že rozhodnutí odložíme, líbil by se nám.

Problémem je, že odložením výstavby nového zdroje můžeme téměř s jistotou počítat s rozpadem dodavatelského průmyslu budovaného 50 let a se ztrátou znalostní báze a schopnosti řídit velkou stavbu. To pak těžce zaplatíme, ať již budováním nové, nebo nákupem ze zahraničí. S vysokou pravděpodobností to postihne i vysoké školství, protože studenti se nepohrnou do oboru, kde nenajdou po ukončení studia uplatnění.

Existuje dost i jiných důvodů, proč se rozhodnutí nemělo odložit:

  • Energetická bezpečnost, tedy dostatečný vlastní instalovaný výkon pro základní zatížení po odstavení zastaralých uhelných elektráren. Musíme počítat i s výpadky.
  • Vznik konkurenčních kapacit v regionu (Polsko) – začínat pak s obnovou infrastruktury bude velmi obtížné.
  • Rizika pokračující politiky dekarbonizace – domácí uhlí pak najde uplatnění jen těžko a bude jen zálohou pro případ nouze a elektřina se bude dovážet.

Při dotacích na obnovitelné zdroje (zhruba 30 miliard korun ročně, v sumě řádově 400 miliard), které vyrobí jen směšné množství energie, a dovozní závislosti energetiky asi 250 miliard korun za rok (plyn a ropa s dočasně sníženou cenou) je nový jaderný zdroj jediný možný způsob zajištění dostatku elektřiny pro fungující ekonomiku a naplnění případné redukce CO2 požadované EU (v roce 2050 má být celá energetika, nejen výroba elektřiny, bez emisí skleníkových plynů).

Dukovany i Temelín

V NAP se správně konstatuje, že se mají vytvořit podmínky pro prodloužení životnosti elektrárny Dukovany na 50 až na 60 let. Výstavba nového zdroje v lokalitě Dukovany by měla být plánována s ohledem na dožívání současně provozovaných bloků, nikoli jako paralelní zdroj k nim. To kvůli nízkému průtoku v říčce Jihlava, kterou by bylo škoda vysušit.

Je škoda, že ČEZ neuveřejnil svůj záměr provozovat dukovanské bloky do roku 2035 až 2045

Je škoda, že ČEZ neuveřejnil svůj záměr provozovat dukovanské bloky do roku 2035 až 2045. Mohlo se předejít nervozitě místních politiků z obavy o ekonomické následky v regionu, pokud by byly současné bloky odstaveny už po roce 2025. A výstavba jednoho bloku v Dukovanech a jednoho v Temelíně by se velmi prodražila.

Každopádně v NAP chybí zmínka o tom, že budoucí dukovanské i temelínské bloky by měly být projektově stejné, aby byly stejné náhradní díly, inženýrská infrastruktura, služby a údržba. Ti, kteří budou rozhodovat, by se měli zeptat odborníků.

Na článku spolupracoval František Janouch.

J. Podešva no to by právě bylo nešťastné :-( 11:42 24.3.2015

Počet příspěvků: 19, poslední 25.3.2015 05:50 Zobrazuji posledních 19 příspěvků.