Nová daň EU mobilizuje její plátce

Nová daň EU mobilizuje její plátce

Evropští plátci daní spojují své síly, aby zastavili Evropskou unii v uložení dalšího daňového zatížení pro Evropany: daň EU, kterou v současné době promýšlí Evropská komise. Co je výsledkem jejich aktivity? Iniciativa noeutax.eu zahrnující všechny země EU. Byla spuštěna během veřejného jednání, které probíhalo tento týden v Evropském parlamentu a jejímž cílem je shromáždit jeden milion podpisů v rámci takzvané Evropské občanské iniciativy.

EU využívá peníze plátců daní ve stále rostoucí míře pro bezprecedentní účely: od zachraňování firem až po zachraňování zemí

Aby bylo možné slyšet hlasy evropských plátců daní, hodlá Evropská asociace plátců daní sjednotit evropské daňové poplatníky proti jakýmkoliv plánům na zdaňování na úrovni EU. Jak? Tímto nástrojem bude Evropská občanská iniciativa. Zavedla ho Lisabonská smlouva a umožňuje občanům EU požádat Evropskou komisi o nové právní předpisy anebo o zrušení jejích plánů, pokud tuto iniciativu podepíše milion evropských občanů minimálně ze sedmi zemí EU.

Zástupci asociací plátců daní z Belgie, Velké Británie, Nizozemska a Švédska demonstrovali svoji podporu během veřejného jednání za podpory nadace New Direction. Organizátoři, k nimž se hlásím, by rádi shromáždili milion podpisů do konce roku 2012 , aby byli schopni zablokovat návrh Komise.

EU využívá peníze plátců daní ve stále rostoucí míře pro bezprecedentní účely: od zachraňování firem až po zachraňování zemí. Další výdaje vyplývají z volání po navýšení rozpočtu EU. Jeden z navrhovaných mechanismů financování vyššího rozpočtu by spočíval v uložení „EU daně“. „Dříve než se zeptáme těch, kteří z unijního rozpočtu čerpají, bychom se měli zeptat těch, kdo do rozpočtu přispívají, proč se vlastně evropští plátci daní zorganizovali a hodlají vyjádřit svůj názor,“  řekl Derk Jan Eppink, nizozemský europoslanec zastupující Belgii.

Michael Jaeger, generální tajemník Evropské asociace plátců daní, řekl, že EU by měla efektivně utrácet peníze, které již má k dispozici, místo toho, aby se poohlížela po nových cestách zvyšování daní. „Nepotřebujeme vyšší příjmy, ale vyšší účinnost čerpání rozpočtu EU. Jaká by byla přidaná hodnota nové unijní daně? Nyní máme vyvážený rozpočet na úrovni EU, ale s novou daní se vystavujeme hrozbě, že upadneme do dluhů v okamžiku, kdy budeme mít nízké příjmy,“ míní Jaeger.