Ceska Pozice

Ministr vnitra, kyberkriminalita a zaspané sliby

Když na jaře nastupoval Tomáš Tuhý do postu policejního prezidenta, označil kyberkriminalitu za prioritu s tím, že bude-li problém dále akcelerovat, zareaguje. Ministr vnitra Milan Chovanec ale nedávno prohlásil, že se tento problém poněkud „zaspal“...

Jde také o to, aby nadřízení odboru boje proti kyberzločinu problematice trochu...

Jde také o to, aby nadřízení odboru boje proti kyberzločinu problematice trochu rozuměli. A aby těch velících úrovní nebylo pět... foto: Richard Cortés, Česká pozice

Jde také o to, aby nadřízení odboru boje proti kyberzločinu problematice trochu...

Každý gramotný člověk, ať už je počítačově zručný či nikoliv, ví o stále rostoucí úloze informačních technologií (IT) v životě společnosti. Bez ohledu na to, zda se mu to líbí, nebo ne. Stejně tak ví každý, kdo je teoreticky či prakticky obeznalý s problematikou kriminality, že co se týče – řečeno eurojazykem – implementace výdobytků vědeckotechnického rozvoje, jsou zločinci avantgardou.

Ministr vnitra Milan Chovanecv pořadu OVM 30. listopadu 2014.

Ministr vnitra Milan Chovanecv pořadu OVM 30. listopadu 2014.

Policejní prezident Tomáš Tuhý po svém nástupu označil kyberkriminalitu jako prioritu s tím, že bude-li problém dále akcelerovat, adekvátně zareaguje. Ministr vnitra Milan Chovanec ale v neděli v televizních Otázkách Václava Moravce prohlásil, že se tento problém poněkud „zaspal“...

Nu, opusťme již onen starobolševický slovník („staly se chyby“), ostatně i Chovanec ukázal, že to jde, když se v témže pořadu alternativně vyjádřil „zaspali jsme“. Náznak konkrétněji cílené sebekritiky je sice chvályhodný, ale je to stále málo.

Sedm osob je téměř sto procent

Skupina pro boj s počítačovou kriminalitou vznikla na Policejním prezidiu již v roce 1999. Na překotný vývoj kyberkriminality reagovali velící policejní osvícenci tak, že útvar posílili, zejména způsobem sobě vlastním, tedy administrativně. Ze skupiny se stal k hrůze všech kyberzločinců odbor!

Úlevu hraničící s psotníkem však zločinci zažili, když prosákly konkrétní údaje...

Úlevu hraničící s psotníkem však zločinci zažili, když prosákly konkrétní údaje. Z původních osmi se tento útvar rozrostl na patnáct osob. Téměř o sto procent! Měřeno v čase, odehrávalo se personální posilování ukrutným tempem půl experta za rok.

Někdo může namítnout, že nově byla zřízena též odborná pracoviště na krajích. Ta však centrále odlehčí pouze v jedné části agendy. Krajští kyberpolicisté totiž kromě vlastního kriminalistického výkonu slouží i jako odborná podpora ostatním součástem kriminální policie. Rapidně přibývá kriminálních činů, v nichž byla nějakým způsobem použita informační technologie, jejichž expertízu je třeba provést (samozřejmě pokud možno okamžitě, proto tuto podporu zajišťují většinou policisté). Vydělíme-li pak oněch celkově 50 expertů počtem krajů, dostaneme se k minimu, které prostě zřízeno být muselo.

Dřímot v minulém století

Vedení policie i ministerstva zřejmě patří k praktikujícím vyznavačům starého keltského pořekadla, že „když dělal pánbu čas, udělal ho dost“. A ke všemu jim to jde ztuha, neboť ministru Chovancovi policejní prezident Tuhý sdělil, že útvar bude „v plné síle“ někdy v období 2015 a 2016.

Zřejmě tedy nějaký prognostik na policejním prezidiu věští a ví, jak to bude za rok s kyberkriminalitou, a na takový stav nyní policie připravuje adekvátní protizbraň

Problém je i v tom, že onu „plnou sílu“ zrelativizoval sám ministr Chovanec. Na dotaz moderátora, jak velký to bude útvar, odpověděl, že takový, jaký bude potřeba. Zřejmě tedy nějaký prognostik na policejním prezidiu věští a ví, jak to bude za rok s kyberkriminalitou, a na takový stav nyní policie připravuje adekvátní protizbraň.

K tomu, aby se v reálné době začalo dohánět to, co „se zaspalo“, by přitom nebylo potřeba tolik. V současné době má totiž policie vytypováno mnoho desítek lidí z vlastních řad, kteří jsou na problematiku informačních technologií expertně zaměření. Stačilo by pouze převést příslušné tabulky, což jsou dobří personalisté schopni kompletně provést třeba hned v pondělí.

Platový skok

Ministr Chovanec si je ale vědom platového skoku, který je mezi státní a privátní sférou, zejména v případě špičkových IT odborníků – schlíple konstatoval, že stát počítačové experty ke vstupu do policie nemotivuje.

A teď si představme, kdyby těmto kvalitně motivovaným zájemcům ještě přidal na motivaci stát

Nicméně policie ve svých řadách takové (potenciální i pokročilé) experty již má. Nejsou motivováni státem, ale sami sebou – jsou chlapsky odhodláni bojovat s věcmi, které se prostě nedělají. A ideová motivace je nesporně silnější a kvalitnější a stálejší (tudíž i bezpečnější!), než motivace finanční. A teď si představme, kdyby těmto kvalitně motivovaným zájemcům ještě přidal na motivaci stát. A není to nereálné, v podstatě jde jen o ty tabulky a pokud možno srovnatelné ohodnocení.

Jde ale také o to, aby nadřízení odboru boje proti kyberzločinu problematice trochu rozuměli, a aby těch velících úrovní nebylo pět. Když politické vedení státu prozře a rozhodne se fedrovat rozvoj tohoto nesmírně potřebného policejního útvaru, řekne to ministr vnitra policejnímu prezidentovi, ten dalšímu, ten zase dalšímu a pak se to dostane k náměstkovi ředitele kriminální policie Milanu Komárkovi, který nedávno bůhvíproč odešel z postu ředitele protikorupční policie. O té toho moc nevěděl, a o kyberkriminalitě, kterou má nyní v gesci, už vůbec nic. Jak kvalitní může být jeho supervize činnosti jednoho z nejpodstatněji zanedbaných, a přitom jednoho z klíčových policejních útvarů?

zpět na článek


© 2021 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.