Mezinárodně-politické migrační mlžení v Marrákeši

Političtí představitelé, kteří se zúčastnili konference v marockém Marrákeši, kde byla přijata deklarace o závazcích v legální migraci či přijímání migrantů, mlží, když tvrdí, že není závazná, přičemž ke všemu v ní jsme se již dříve zavázali. Kompetentní orgán by však měl vysvětlit, kdo a kdy nás k tomu zavázal.

V Paříži jsou nyní ještě dva velké provizorní tábory migrantů. Jeden se nachází u kanálu Saint-Martin a žije v něm zhruba 800 lidí, především Afghánců, a druhý v oblasti Porte de la Chapelle, kde přebývá 300 až 400 lidí. foto: ČTK

V Paříži jsou nyní ještě dva velké provizorní tábory migrantů. Jeden se nachází...

Český ministr vnitra Lubomír Metnar se podle webu jeho ministerstva zúčastnil konference v marockém Marrákeši, kde byly přijaty politická deklarace a akční plán, které „pro Českou republiku neznamenají přijetí žádných nových závazků v oblasti legální migrace či přijímání migrantů“, a zároveň „text obsahuje nové závazky zúčastněných afrických států“. Všechno je tedy na první pohled v pořádku, účastníme se mezinárodních aktivit, jejichž cílem je zlepšení světa.

Pouze však do té doby, než si přečteme dokument, který tuto deklaraci a plán obsahuje (česky, originální anglická verze, zajímavá je i předchozí politická deklarace z maltské Valetty v roce 2015 a její akční plán). Dokument obsahuje několik odstavců s cíli, které se vztahují pouze na domovské státy migrantů, ale nikde se v něm nerozlišuje mezi státy africkými a ostatními.

Rozpor

Na začátku dokumentu jsou partneři vyjmenováni: „My, ministři zahraničních věcí, vnitra a integrace, pověření gescí migrace, vysocí představitelé Rakouska, Belgie, Beninu, Bulharska, Burkiny Faso, Kapverd, Kamerunu, Středoafrické republiky, Čadu, Konga, Pobřeží Slonoviny, Chorvatska, Kypru, České republiky, Demokratické republiky Kongo, Dánska, Rovníkové Guineje, Estonska, Finska, Francie, Gabonu, Gambie, Německa, Ghany, Řecka, Guineje, Guineje‐Bissau, Irska, Itálie, Lotyšska, Libérie, Litvy, Lucemburska, Mali, Malty, Mauritánie, Maroka, Nizozemska, Nigeru, Nigérie, Norska, Polska, Portugalska, Rumunska, Sao Tome a Principe, Senegalu, Sierry Leone, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Toga, Tuniska a Spojeného království, Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropský komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství, vysocí představitelé Komise Hospodářského společenství států západní Afriky a Alžírska a Libye jako pozorovatelských zemí.“

V rozporu je, že se africké státy k něčemu zavazují, ale my ne, ačkoli všichni účastníci přijímají stejné závazky. Klíčem je slovo „nové“ ve formulaci „žádné nové závazky“. Pokud se k ničemu novému nezavazujeme, kdežto Afričané ano, pak je jedinou interpretací, že je tato deklarace závazná pro všechny účastníky.

A dále se nerozlišuje mezi účastníky z Afriky a odjinud, pokaždé pouze „partneři Rabatského procesu“. V úvodu se pak píše: „Přijímáme Marrákešský program pro období 2018 až 2020, jenž zahrnuje současnou politickou deklaraci i cílený operační Akční plán založený na regionálním přístupu, ale zároveň respektující suverenitu států.“

V rozporu však je, že se africké státy k něčemu zavazují, ale my ne, ačkoli všichni účastníci přijímají stejné závazky. Klíčem je slovo „nové“ ve formulaci „žádné nové závazky“. Pokud se k ničemu novému nezavazujeme, kdežto Afričané ano, jak píše Ministerstvo zahraničních věcí ČR, pak je jedinou interpretací, že je tato deklarace závazná pro všechny účastníky (protože jinak by nemohla být závazná pro africké státy), ale my už jsme se dříve zavázali ke všemu, co v ní stojí (jinak bychom se zavazovali k něčemu novému).

Političtí představitelé tedy mlží, když tvrdí, že deklarace závazná není. Zároveň je pro mnohé občany novinkou, že jsme se již ke všemu, co tato deklarace obsahuje, dříve zavázali. Situaci by osvětlilo, kdyby nějaký kompetentní orgán vysvětlil, kdo nás k tomu zavázal, kdy to bylo, a jaké měl pověření.

Počet příspěvků: 1, poslední 6.6.2018 08:17 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.