Le Penová: Francouzi vidí tu hrůzu, kterou nám přinesla Evropská unie

Popularita radikální Národní fronty i její šéfky strmě stoupá. ČESKÁ POZICE přináší rozhovor možná s budoucí francouzskou prezidentkou.

foto: © ReutersČeská pozice

Členství Francie v Evropské unii nazývá otroctvím a věří v rozpad instituce, kterou přezdívá Evropský Sovětský svaz. Kritizuje benevolentní pravidla své země vůči přistěhovalcům a problém imigrace by řešila jednoduše. Odvaha jí k tomu zřejmě nechybí, přičemž se docela dobře může stát, že dostane příležitost k akci.

S předsedkyní Národní fronty Marine Le Penovou, jež počítá s tím, že bude v roce 2017 zvolena francouzskou prezidentkou, hovořil ve Štrasburku novinář Étienne Lovas, který působí v Bruselu a spolupracuje i s ČESKOU POZICÍ.

ČESKÁ POZICE: Již několik let se neúspěšně snažím nalézt publikaci nebo disertační práci na téma politické odvahy. Ačkoliv se zdá, že zrovna vám ani trochu neschází. Dokazuje snad tato mezera to, že odvaha není politickou kategorií?

LE PENOVÁ: Politická odvaha vymizela. A ti, kdo ji mají, začínají být velmi brzy prezentováni jako někdo, proti komu by měl systém začít bojovat. Taková je situace v Evropě, taková je situace v Evropském parlamentu. Místo aby měl někdo dost odvahy na to poukázat na skutečné problémy, představovat výzvu neoliberalismu, jenž prý nemá alternativu, je okamžitě postaven na pranýř. Lidé si však odvahy vždycky cení a obrátí se k tomu, kdo ji má. Už mají dost politických elit, pro které jsou důležité pouze vlastní zájmy.

ČESKÁ POZICE: Vy podle mne – a myslím, že můj názor sdílí spousta lidí – máte i přesto, že jste politička, odvahu říct to, co lidé prostě a jednoduše vidí a slyší kolem sebe.

LE PENOVÁ: Proto se na nás také snáší tolik urážek ze strany ostatních politiků a proto proti nám tak brojí. Protože my říkáme nahlas pravdu, což je pro ně nesnesitelné, neboť jakmile je konfrontujeme s pravdou a se skutečností, ukáže se, že nejsou schopni dostát svému úkolu, nemají dost talentu. A také se ukáže, že jsou zbabělí a prolhaní. V důsledku toho se od nich ovšem lidé odvracejí. Takže když někdo říká nahlas pravdu, je to pro ně velmi nebezpečné.

Marine Le Penová (45)

Původní profesí právnička, působila jako advokátka při pařížské advokátní komoře (1992-1998) a vedoucí právního oddělení Národní fronty (1998-2004). Od roku 2003 byla místopředsedkyní, v lednu 2011 se pak stala šéfkou nacionalistické Národní fronty; v čele strany do té doby stál její otec Jean Marie Le Pen. Od roku 2004 je poslankyní Evropského parlamentu. V dubnu 2012 získala v prvním kole prezidentských voleb 17,9 procenta hlasů a skončila třetí za Françoisem Hollandem a Nicolasem Sarkozym.

Francie funguje jako vysavač

ČESKÁ POZICE: Souhlasíte s prohlášením ministra vnitra ve francouzské socialistické vládě Manuela Vallse, že velká část Romů se nedokáže začlenit do společnosti, která je přijímá?

LE PENOVÁ: Pan Valls má pravdu. Má pravdu, problém je pouze v tom, že někteří politici čas od času něco správně zkonstatují a zároveň nedokážou podniknout odpovídající kroky, jež by vedly k řešení. Neboť pan Valls plně souhlasí s tím, že máme zcela otevřené hranice a o tom, kdo pobývá na území jednotlivých členských států nebo kdo do nich může přijet, rozhoduje Evropská unie.

Přitom je v našem vlastním zájmu, abychom mohli sami rozhodovat o tom, koho ve své vlasti, ve svém domě přijmeme. A obráceně: máme právo zamezit některým lidem v tom, aby se zde usídlili! Takže pan Valls jednak říká, co jste uvedl, a jednak je pro naprostou otevřenost hranic; je zastáncem ještě benevolentnějších možností imigrace, a zároveň nechce, aby nám byly určovány kritéria toho, kdo může do naší země přijet. Takže pan ministr vnitra je schizofrenní.„Problémem Francie je to, že je nejatraktivnější zemí pro ilegální přistěhovalce“

ČESKÁ POZICE: Co když se desítky tisíc „kočovníků“, jak se ve Francii Romové označují (gens du voyage), vypraví příští rok prvního ledna z Rumunska a Bulharska do vaší země, aby se zde usadili?

LE PENOVÁ: To je velmi dobrá otázka. Proto se v roce 2017 stanu prezidentkou. Protože je třeba ukázat, že naše hranice patří nám. Problémem Francie je to, že je nejatraktivnější zemí pro ilegální přistěhovalce. Mohou zde zadarmo bydlet, zadarmo využívat nejrůznějších služeb; dostávají sociální přídavky, sociální byty. Francie funguje v případě ilegálních imigrantů jako vysavač.

ČESKÁ POZICE: Není pro tyto lidi přinejmenším stejně lákavé Německo?

LE PENOVÁ: Ne, je to Francie. Srovnání na tomto poli máme pouze se Švédskem, které je rovněž zaplaveno imigranty. Je jen málo zemí, kde mají ilegální přistěhovalci taková práva jako ve Francii.

ČESKÁ POZICE: Co si myslíte o modelu, který se ustálil v zemích střední a východní Evropy, kde může každý cizinec pobývat, jen dokud má platnou pracovní smlouvu?

LE PENOVÁ: To je správné. Co se týká zahraničních zaměstnanců, měli by v zemi skutečně pobývat, jen dokud mají platnou pracovní smlouvu. Ve Francii nelze mluvit o přistěhovalcích hledajících práci, neboť u nás máme pět milionů nezaměstnaných! O podobném přistěhovalectví může být řeč pouze v zemích, kde je úplná zaměstnanost. Na místech, kde není dostatek pracovních sil na existujících pracovištích. To se však netýká ani Francie, ani Evropy, kde vládne masová nezaměstnanost.

ČESKÁ POZICE: Nepřipadá vám například zvláštní, když přijedete na nějaký řecký ostrov a vidíte, že personál v hotelu netvoří tamní lidé, ale že pocházejí z Albánie, Bulharska, Moldavska, Ruska nebo Ukrajiny? Protože za platy, které tito lidé dostávají, by místní nepracovali.

„Je potřeba zastavit veškeré sociální dávky a všechny výhody spojené se statusem uprchlíka a – to mi věřte – v tu ránu k nám jezdit nebudou“LE PENOVÁ: Imigraci vždy využívaly velké firmy, aby mohly snížit vlastní mzdové náklady. Ty také využívají přistěhovalce, protože vědí, že je vyjdou velmi levně. Což je skandální! A na kom jsou sociální a zdravotní náklady týkající se těchto přistěhovalců a/nebo jejich dětí? Na celonárodním společenství! Tomu říkám znárodnění nákladů a privatizace zisků. Zisky připadají firmám, protože cizí zaměstnanci pracují levně, ale sociální výdaje by měly být věcí všech.

Právo udílení statusu uprchlíka je dnes naprosto pokřivené. A stalo se jedním z důležitých prostředků další imigrace. Díky tomu může uprchlík zůstat v zemi až do té doby, dokud nejsou odmítnuty všechny jeho námitky a odvolání. A zatím plodí děti, zadarmo si bydlí, dostává se jim zdravotní péče. To je šílené! Ve Francii vydělávají stokrát víc nicneděláním, než kdyby doma pracovali. Kdo by byl takový blázen, aby se dobrovolně vracel domů?

Francii je potřeba jasně a okamžitě udělat pro přistěhovalce méně atraktivní. Ve Francii je pět milionů nezaměstnaných. Osm milionů Francouzů žije v bídě. Každý třetí Francouz se o sebe z materiálních důvodů nedokáže postarat. Půldruhého milionu lidí čeká na sociální bydlení. STOP! Je potřeba zastavit veškeré sociální dávky a všechny výhody spojené se statusem uprchlíka a – to mi věřte – v tu ránu k nám jezdit nebudou.

Musíme bouchat na bruselskou zeď

ČESKÁ POZICE: Čím si vysvětlujete, že jste se v poslední době stala tak populární? Celých 46 procent dotázaných vás považuje za největší vyzyvatelku prezidenta Françoise Hollanda. To všechno jistě není jen díky politice Národní fronty týkající se imigrace…

LE PENOVÁ: Francouzi vidí tu hrůzu, kterou nám přinesla Evropská unie. Politiku rozpočtových úsporných opatření. Zatímco jsme přišli o své sebeurčení a suverenitu. Není snad národní sebeurčení základem demokracie? Nemáme moc nad svým vlastním územím. Nemáme moc nad svým vlastním rozpočtem, nad svou měnovou politikou. Nemůžeme přijímat určité zákony. Protože bruselští technokraté stojí nad našimi zákonodárci! To je otroctví, pane! Politická třída nese za vypracování této politické konstrukce svůj díl viny. Vyslovit to si žádá jistou odvahu.

ČESKÁ POZICE: Italský socialistický premiér Enrico Letta prohlásil, že v květnových volbách do Evropského parlamentu musejí „tradiční“ strany dosáhnout alespoň 70 procent, aby nevznikl Evropský parlament podobající se noční můře. Myslíte, že se někteří evropští vedoucí představitelé mohou po těchto demokratických volbách těšit na celou řadu nočních můr?

Marine Le Penová: (smích) Myslím, že v celé Evropě budou sklízet úspěchy vlastenecké strany. Což změní podobu Evropy. Myslím, že Evropská unie rovná se Evropský Sovětský svaz…

ČESKÁ POZICE: Konzervativně smýšlející Václav Klaus vmetl v Bruselu během českého předsednictví EU v roce 2009 do očí něco velmi podobného…

LE PENOVÁ: A co je horší: Evropská unie se rozpadne. A národy se obrodí. Vlastenecky orientované evropské strany před sebou mají historický úkol: uchránit lid, uchránit národy před Evropským Sovětským svazem. Naprosto chápu, že ti, kteří stojí v čele této formace, mají strach. A my musíme bouchat na bruselskou zeď. Tak jako předtím na zeď berlínskou. Aby i ta první padla.„My neútočíme na přistěhovalce, ale na politiky, kteří jsou za jejich příliv zodpovědní“

ČESKÁ POZICE: Máte nějaké spojence mezi jinými stranami?  

LE PENOVÁ: Máme jednu evropskou politickou stranu: Evropská svobodná aliance. Doufáme, že z toho vznikne naše budoucí společná frakce v Evropském parlamentu spolu s dalšími stranami, které jsou si, co se týče hlavních východisek, podobné. Například s rakouskou FPÖ, belgickou stranou Vlámský zájem (Vlaams Belang) a dalšími. A doufáme, že do našeho společenství přilákáme také další. Tady se jedná o identifikaci na základě určitých hodnot.

Proto například nemůžeme uzavřít spojenectví s maďarským Jobbikem. Protože se nám nelíbí, když nějaká strana útočí mimo politické rámce i na jedince. K tomu, abychom dokázali úspěšně bojovat za rozpad Evropského Sovětského svazu, musíme zůstat z pohledu hodnot, ke kterým se hlásíme, nenapadnutelní a bezúhonní. Není totiž třeba útočit na lidi, ale na ty, kteří jsou zodpovědní za takovéto situace, a to jsou politici. My neútočíme na přistěhovalce, ale na politiky, kteří jsou za jejich příliv zodpovědní.

Hájit francouzské zájmy

ČESKÁ POZICE: Co dnes znamená přívlastek „populistický“, když jej užívají média a politická elita?

LE PENOVÁ: Populista je každý, kdo napadá systém. Populisté jsou všichni, kdo s nimi nesouhlasí.

ČESKÁ POZICE: A extremistický… 

LE PENOVÁ: Výrazem „extremistický“ se snaží kriminalizovat napadené. Vlastence. Chtějí, aby se jich díky tomu, že jim dají tento pejorativní přívlastek, začali lidé bát.

ČESKÁ POZICE: Když vezme člověk do ruky noviny a na jedné straně se dočte, že jste extremistka, a o tři strany dál pak to, že extremističtí džihádisté provedli bombový útok na autobus v Bagdádu, má trochu zvláštní pocit, že záměrně používají tohoto společného jmenovatele... 

LE PENOVÁ: Ano. Je vidět, že zde existuje záměr o ztotožnění vrahů, vražedných politických stran a vlastenců. Národní frontu házejí do stejného pytle a potom jím pěkně zatřesou, aby měl z takto splácaného obsahu každý strach. To samé platí i v případě FPÖ, britské euroskeptické Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) i v dalších případech. A dělají to také s maďarským premiérem Viktorem Orbánem – když si člověk poslechne, co tady (ve Štrasburku, v Bruselu) o něm všechno zaznělo a o jakých rozhodnutích týkajících se jeho vlády v Evropském parlamentu pravidelně nechávají hlasovat. Kdy my hlasujeme samozřejmě vždycky proti.„Nemám problém s tím, že si Němci hájí své německé zájmy. Avšak konstatuji, že německé zájmy jsou opačné než zájmy francouzské.“

ČESKÁ POZICE: Proč v nejbohatších evropských zemích sílí radikální strany? Zde myslím v první řadě na Rakousko, Nizozemsko, Belgii nebo na skandinávské země.

LE PENOVÁ: Protože život nejsou pouze peníze. Životní styl, bezpečnost… Blahobyt nezávisí jenom na peněžence. Chceme žít v souladu se svým životním stylem, zvyky. A nikoliv tak, že ztratíme svou identitu, ale tak, že si ji uchováme. Rakušané, Francouzi, Maďaři. Chceme si uchovat vlastní identitu.

ČESKÁ POZICE: Kdybyste byla v roce 2017 zvolena francouzskou prezidentkou, jaký vztah byste zaujala vůči Německu Angely Merkelové? 

LE PENOVÁ: Usilovala bych o mnohem vyrovnanější vztahy, než tomu je dnes za prezidentství Françoise Hollanda nebo než tomu bylo za jeho předchůdce Nicolase Sarkozyho, kteří se před Merkelovou plazí po kolenou. Nemám problém s tím, že si Němci hájí své německé zájmy. Avšak konstatuji, že německé zájmy jsou opačné než zájmy francouzské.

Ve Francii bych pak vedla politiku, která by vyjadřovala francouzské zájmy. A jelikož si myslím, že Evropský Sovětský svaz se rozpadne, musí každý národ hájit vlastní zájmy. Přičemž konec EU by neznamenal konec obchodních či mezinárodních styků. Mezinárodní právo je právo mezi národy! Takže rozpadem ESU – Evropského Sovětského svazu – by se uplatňovalo právo a vztahy mezi svobodnými, nikoliv otrockými národy.

ČESKÁ POZICE: Jak je to vlastně v dnešní francouzštině správně? V mužském nebo ženském rodě? Madame le Président nebo Madame la Présidente?

LE PENOVÁ: O tom se ve Francii vedou spory, jako o všem.

Josef Novak http://www.czechfreepress.cz/ ... 8:30 27.12.2013
Kulihrach Naprostý souhlas. Naprostý souhlas. 9:55 17.11.2013

Počet příspěvků: 25, poslední 30.12.2013 05:52 Zobrazuji posledních 25 příspěvků.