Výpis zvoleného vlákna.
Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
V. Novák 7.1.2021 16:41

Věřím panu autorovi, že neumí zpracovat vyhořelé palivo - ale ruský TVEL je zpracovat umí a z odseparovaného "extrémně toxického plutonia" umí vyrobit MOX, tedy nové palivo do reaktorů. Protože Pu239 vzniká z U238, jehož je v MOX nějakých 90%, i po recyklaci vznikne v reaktoru opět další palivo. TVEL má enormní zájem na odběru "vyhořelého" paliva, protože pro něj to není odpad, ale surovina.

Jaderná elektrárna neprodukuje více odpadního tepla než jakákoli jiná tepelná elektrárna odpovídajícího výkonu. Zda více zasahuje do krajiny jeden Temelín nebo několik tisíc větrných elektráren se sloupy zvíci tří petřínských rozhleden na sobě, by se dalo diskutovat.

Centralizované a mohutné zdroje se nestaví pro psinu králíkům ani e zločinné megalománie, ale protože velký zdroj mívá větší účinnost než několik malých.

Pořizovací cena jedné jaderné elektrárny a několika (desítek) tisíc větrných elektráren je srovnatelná - mně vychází dokonce větší u větrníků. A doba životnosti JE je pořád delší než d

V. Novák 7.1.2021 16:41

A doba životnosti JE je pořád delší než doba životnosti VěE nebo FVE.

Ztráty přenosem jsou výrazně nižší než ztráty z nutné akumulace elektřiny z náhodně a neřiditelně vyrábějících zdrojů - nejlepší účinnost v průmyslovém měřítku mají přečerpávací elektrárny a jedna z nejmodernějších a největších na světě - české Dlouhé Stráně - ztrácí v cyklu 25% a je schopná dodávat třetinu výkonu Temelína po dobu 6 hodin. Při naplněné horní nádrži.

M. Smrž 7.1.2021 19:04

Uvažujete pane nad nevyhnutelnými ztrátami při přepracování jaderného paliva? Víte o radiační kontaminaci v okolí LaHague či Sellafieldu? To je škoda, že ne. MOX? Kdyby bylo všechno spotřebované palivo bylo reprocesováno na Pu, tak by se dalo získat 60 Mg Pu ročně, což ušetřilo okolo 6000 Mg přírodního uranu, tedy asi 10% soudobé roční spotřeby.

Když Vám vychází CAPEX větrné elektřiny vyšší než u jádra, jak to, že je výsledná cena větrné elektřiny 3-4 krát nižší, než u jádra (LCOE Lazard 2020). Dovedete to vysvětlit? Na délce provozu nezáleží, protože ta je obsažena v LCOE.

Naopak OPEX jádra je podle uvedené banky na hranici CAPEX, což je příčinou uzavírání JE (vyjma vojenských na výrobu tritia) v USA.

J. Václavík 7.1.2021 20:01

No, pane jo. Tolik hlouposti a tolik odporných slovíček na tak málo řádcích...

Jinak, když tak tady prší směsi písmenek, tak také cosi nadhodím: co říkáte BN-800? Ale to vlastně již není zajímavé, tak raději: co říkáte BREST?

Ostatně americký jaderný průmysl tady moc nepřipomínejte, někteří by se mohli zakuckat smíchem. Tam především již před lety zapomněli, jak obohacovat uran! A když tedy zkusili odstředivky (předtím měli difuzní kolony), zjistili, že jim to nefunguje. Tak protáhli ksicht a od té doby rozpouštějí vojenský štěpný materiál a raději nepřemýšlejí, co bude potom. Má to jednu velkou výhodu: Těm grázlům ubývá jaderných zbraní (co udělali s raketami Polaris, to jeden zírá).

V. Novák 8.1.2021 18:54

S jakými nevyhnutelnými ztrátami mám počítat?

Všechno spotřebované palivo nemůže být reprocesob ́váno na Pu, protože Pu vzniká v reaktoru z U238 a vznikne ho tam pár procent - ovšem Pu239 je přece ten obrovský strašák s poločasem rozpadu přes 24000 let, kterým Zelení Khmérové straší.

Cena větrné - obecně OZE - elektřiny není cena, protože není stanovena trhem, ale je naoktrojována jak výkupní dávka, tak dotace a hlavně povinný odběr bez ohledu na potřebu. Elektřina z náhodně vyrábějícího neřiditelného zdroje by na trhu měla cenu zápornou - protože se musí vyrovnávat jinými, a obvykle dost drahými zdroji.

USA ztratily schopnost obohacovat uran a ztratily i schopnost stavět JE. Westinghouse dostavuje Vogtle, protože investor do ní už nalil příliš mnoho peněz. V Summer měl takové problémy, že investor stornoval zakázku a snaží se dodané a zaplacené někomu vnutit. Nejspíš to vezmou Poláci, jak jsou na něem hvězdy-a-pruhy, tak Poláci po to jdou jak slepice po flusu. To bude nejspíš ten důvod

V. Novák 8.1.2021 18:54

To bude nejspíš ten důvod, proč uzavírají JE - jsou staré a nedokáží je udržet.

M. Smrž 9.1.2021 13:53

Množství plutonia je závislé na době setrvání jaderného paliva v reaktoru, resp. na výkonu vztaženém na hmotnost paliva. Většinou se uvádí 8,9 g Pu na 1 kg použitého paliva. To ovšem nejsou žádné ztráty.

Když jsem se ptal na to, za uvažujete ztráty, neměl jsem samozřejmě na mysli nevelké množství teoreticky dostupného Pu, ale skutečné ztráty při reprocesingu. Ty vznikají při každém kroku celého procesu, tedy při každém rozpouštění nasekaných palivových článků ve vroucí kyselině dusičné (ne vše se rozpustí), při každé filtraci, při každém strážení či ionexové separaci. Tyto ztráty nejsou dány technologickou nedokonalostí nebo operačními chybami ale jsou dány druhou větou termodynamickou, a proto jsou nevyhnutelné. Jejich důsledkem roste množství a objem nejrůznějších odpadů. A to je v případě Pu zcela nepřijatelné.

J. Zima 10.1.2021 10:42

Smrž opět perlí. Aby vypadal jako odborník tak mává druhou větou termodynamickou i když zjevně nemá ani ponětí o jejím významu. Při recyklaci jaderného paliva má ta věta asi takový význam jako při omývání přirození vlažnou vodou.

V. Novák 13.1.2021 12:06

Můžete mi sdělit, o jakých ztrátách píšete?

Pokud o ztrátách energie, resp. o nutném užití energie při reprocessingu, pak vás mou uklidnit. Na reprocessing spotřebujete mnohem méně energie, než kolik se dá získat z výsledného paliva. Už proto, že nepotřebujete žádnou energii na těžbu a zpracování uranové rudy, v případě MOX ani na obohacování - a přesto je palivo, které toto vše potřebuje, energeticky velmi výhodné.

Pokud o ztrátách hmoty, pak by mě zajímalo 1) proč by k nim mělo docházet, dokonce nutně a 2) co s tím má společného 2. věta termodynamická...

M. Smrž 13.1.2021 17:41

Reprocesing využitého paliva tvoří další entropii (neuspořádanost, vyšší pravděpodobnost), která se přesune do biosféry, podle druhé věty termodynamické. Reprocesing spotřebovává chemikálie a energii a zařízení na reprocesing. Jestli se to energeticky vyplatí považuji za sporné. Jsou na to oba názory. Nutno připočítat mnohem vyšší radioaktivitu materiálu, závislou na stupni vyhoření (čím více Pu, tím více transuranů) a potřebu práce s manipulátory a vysoké bezpečnostní standardy. Těžko říct, jak jsou tyto obsaženy v celkové ceně a energetickém výnosu. Nutno rovněž připočítat vojenské důvody a ty se pravidelně nezapočítávají (protože jsou vojenským tajemstvím).

Proč ztráty? Při každém kroku chemického přepracování jsou nutné ztráty. Nikdy se nepodaří získat z roztoku celé množství požadované látky, ať použijete libovolnou separační technologii. Vždy ve zbytcích zůstanou určitá množství látky podle distribuce mezi obě fáze. To je nevyhnutelné a přidává to další entropii do okolí. V přípa

V. Novák 14.1.2021 9:28

Aha - až dosud jsem se mylně domníval, že o věci něco víte a pokoušel jsem se s vámi diskutovat.

Nemá cenu polemizovat s hromadou slov, jež zjevně nechápete a jež jste více-méně náhodně seskupil do něčeho, co imituje výpověď.

J. Paleček 14.1.2021 14:48

Pane Smrži, zkuste exergii, třeba vám to vyjde lépe než s tím druhým termodynamickým zákonem.