Ceska Pozice

Když se „rozšiřují“ pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu...

Sněmovna bude v úterý projednávat návrhy na změnu Ústavy ČR a zákona o NKÚ. Jde skutečně o posílení role kontrolního úřadu?

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

KOMENTÁŘ Zdeňka Ondráčka / Již mnoho měsíců slyšíme, že je potřeba rozšířit současné pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), a to zejména v možnosti kontrol krajů a obcí. Poslanecká sněmovna bude na svém následném zasedání v úterý 21. ledna v této souvislosti v prvním čtení projednávat poslanecké návrhy z dílny TOP 09, ANO 2011 a KDU-ČSL na změnu Ústavy ČR a zákona o NKÚ.

Naše Ústava se NKÚ věnuje v hlavě páté, která však obsahuje pouze jeden článek – číslo 97. Ten vymezuje NKÚ jako nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. S ostatním odkazuje na zákon číslo 166/1993 Sb., o NKÚ.

Poslanci z výše uvedených stran a hnutí se rozhodli toto změnit a navrhují, aby NKÚ jako nezávislý orgán kontroloval:

To podstatné u obcí kontrolovat nesmí

Na první pohled dobré, ale je to opravdu tak dobré? Při opakovaném přečtení návrhu zjistíme, že Ústava nám poskytne výčet, KOHO bude NKÚ kontrolovat, a to ještě s určitými dovětky odkazujícími na zákony.NKÚ má činnosti kontrolovat pouze z hlediska souladu se zákony, ale již nesmí prověřit, zda je tento majetek využíván účelně a hospodárně

Co se týče konkrétně krajů a obcí, tak z návrhu změny zákona o NKÚ, který je z dílny stejných poslanců, je zřejmé, že při kontrole územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí má NKÚ kontrolovat činnosti pouze z hlediska souladu se zákony, jak je výslovně uvedeno, ale již neprověřuje, zda je tento majetek využíván účelně a hospodárně. Takže suma sumárum nekontroluje nic, protože to podstatné – zda je majetek využíván účelně a hospodárně – bude mít výslovně zakázáno kontrolovat.

Celá tato novela mi přijde jako z pohádky o vlku, co se nažral, ale koza zůstala celá (prezident NKÚ Miroslav Kala označil v nedělních Otázkách Václava Moravce tento návrh za „zmetek“ – pozn. red.). Ústava vymezuje kontroly samosprávných celků, ale zákon to omezuje jen na kontrolu dodržování zákonů. Je to snad něčí záměr? Zřejmě ano, protože obce ani kraje nemají žádný zájem, aby jejich hospodaření podléhalo kontrole NKÚ. Doposud jsou totiž zcela mimo reálnou kontrolu a na tomto stavu nic měnit nehodlají. Je třeba si také uvědomit, že obce a kraje zůstávají pro některé politické strany posledním zdrojem jejich financování.

Podstata vymezení činnosti by přeci měla být v tom, CO bude NKÚ kontrolovat. A pokud dojdeme k závěru, že by to mělo být hospodaření s veřejnými prostředky a s prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů a také majetek právnických osob s majetkovou účastí státu nebo samosprávného celku, tak můžeme konstatovat, že NKÚ ani nebude vědět, co kontrolovat dříve. Ale je toto opravdu tím skutečným zájmem? Zájmem společnosti určitě ano, ale i zájmem politických stran? O tom již pochybuji.

zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.