Kdo bude vyšetřovat korupci?

Problematiku korupce se do svých úkolů snaží zahrnout Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a vedení policie mu chce zřejmě vyhovět.

foto: © ČESKÁ POZICE, ilustrační fotoČeská pozice

V nejvyšších patrech policie se údajně chystá reforma útvarů s celorepublikovou působností a hovoří se o přesunu některých kompetencí z Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Hovoří se o vyšetřování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti.

Nad touto informací je třeba se zamyslet a určitě i zhodnotit, co to přinese, a zda bude ku prospěchu. Zaměřím se pouze na vyšetřování korupce.

Nadměrná zátěž

Dosud se vede – tedy má vést – na odboru korupce ÚOKFK a některé kauzy na expoziturách tohoto útvaru. Ač se práce za uplynulé dva roky určitě zlepšila, je třeba objektivně zhodnotit, ač sebechvála z útvaru zní jinak, že výslednost v korupčních kauzách není stále nijak závratná. O důvodech, proč to nešlo nebo dosud nejde, bylo řečeno a napsáno mnoho.

Podle věcného a funkčního vymezení příslušnosti, která je nově daná v části druhé Pokynu policejního prezidenta č. 103 ze dne 28. května 2013, o plnění některých úkolů policejních orgánu Policie ČR v trestním řízení, má ÚOKFK jako jediný vyšetřovat trestnou činnost všech ústavních činitelů, včetně soudů a státních zástupců, ministrů, jejich náměstků a ředitelů úřadů, stejně tak i krajských hejtmanů a jejich náměstků.

I toto široké personální vymezení však není dodržováno a ÚOKFK vyšetřuje i trestné činy, které převzal ředitel útvaru nebo mu byly přikázány rozhodnutím nadřízeného nebo státním zástupcem, což útvar nadměrně zatěžuje.

Zhruba 40 policistů na odhalování a vyšetřování korupce v Česku nestačíPředchozí vedení protikorupční policie o reformách pouze hovořilo, současné vedení je začalo i provádět. Z odboru korupce odešli dva ze tří vedoucích pracovníků, včetně vedoucího odboru, což lze považovat za dobrou zprávu. Odbor se však dlouhodobě potýká se značnou personální fluktuací, přičemž bohužel zůstávají převážně jen ti méně schopní. Personální obsazení odboru je však dlouhodobě nedostatečné. Zhruba 40 policistů na odhalování a vyšetřování korupce v Česku nestačí.

Ano, lze k nim přičíst ještě jednotlivce na expoziturách, ale i tak toto číslo nepřesáhne šest desítek. Toto číslo ještě musíme rozdělit na dvě poloviny, kdy jednu tvoří vyšetřovatelé a druhou operativci. V současné době nelze u korupčních trestných činů hovořit o tom – a vedení útvaru to opakovaně veřejně i přiznalo –, že by útvar tuto trestnou činnost sám vyhledával. S vypětím všech sil sotva stíhá provádět prověřování a vyšetřování. Zabývá se tedy pouze trestnou činností, kterou mu někdo oznámí.

Není důležité kdo, ale jak

Státní zastupitelství dlouhodobě volá po vytvoření svého protikorupčního speciálu a žádá také o vytvoření svého protějšku i u Policie ČR. O nedobrých vztazích mezi nejvyšším státním zastupitelstvím, zejména v Praze, a ÚOKFK toho již také bylo napsáno mnoho. Zřejmě i důsledkem toho se na vyšetřování korupce nyní více zaměřuje ÚOOZ, a jak je vidět z některých mediálně známých kauz, toto nové spojení funguje. To může být i důvodem, že se ÚOOZ snaží tuto problematiku zahrnout do svých úkolů a vedení policie jim chce zřejmě vyhovět.

I z kriminalistického hlediska je šetření, prověřování i vyšetřování blíže obecné kriminalitě, tedy té, kterou vyšetřují na ÚOOZ. Pokud tedy nejsme zastánci vytvoření dalšího celorepublikového útvaru, což by znamenalo vynaložit nemalé finanční prostředky, bude nutné jednoznačně říci, kdo má korupci v Česku vyšetřovat. Rozhodnutí je na vedení policie, ale určitě vím, že pro občana České republiky není důležité, kdo vyšetřuje, ale kdy s tím začne a jak si povede.

Počet příspěvků: 3, poslední 18.12.2013 07:11 Zobrazuji posledních 3 příspěvků.