Kauza Key Investments: Banánové republiky si aspoň na nic nehrají

„Demokracie bez spravedlnosti není demokracií, ale vládou zákulisních hráčů, pletichářů a miliardářů,“ uvádí v reakci na článek Istvána Léko o zkrachovalé brokerské firmě jedna z obětí insolvenční mafie.

Key Investments. foto: Reprofoto

Key Investments.

Budu se opět věnovat kauze Key Investments, a to zejména kvůli příznivému čtenářskému ohlasu na svůj předchozí článek o této aféře. Z mnoha reakcí mě nejvíce zaujaly podněty zástupců justice a podnikatelů, kteří již léta svádějí heroický boj s insolvenční mafií. Ta bez jakéhokoliv trestu organizovaně vykrádá podniky, aniž by orgány činné v trestním řízení šly do boje s ní také organizovaně.

Popsal jsem zejména svou frustraci z justičního závěru rozsáhlé kauzy Key Investments, kde spravedlnost po třech letech vyšetřování dostane k soudu jen tři pěšáky, chceme-li, bílé koně. Rovněž jsem vyjmenoval široký okruh osob, které by mohly být v tomto případu odsouzeny, kdyby…

Směšné sankce

„Možná, že v seznamu chybí ještě jeden pan profesor ekonomie, dvě auditorské firmy, dva členové Bankovní rady ČNB, jeden pan prezident a jeden bankovní ústav. Tyto osoby zřejmě neměly přímý vliv, ale jako zametači kauzy jistě pomohly. Místo odnětí licence Key Investments jí dala ČNB jen směšné sankce, které společnost s utajovanými vlastníky na offshorech stejně nezaplatila. Důvod pro udělení sankcí byl v propojení brokera, tedy KI, s příjemcem peněz od klientů brokera!

Místo odnětí licence Key Investments jí dala ČNB jen směšné sankce, které společnost s utajovanými vlastníky na offshorech stejně nezaplatila

A navíc příjemci peněz byli od samého počátku v úpadkové situaci, takže proč ČNB již tehdy nezakročila trestním podáním, zvláště když viděla, že klienty Key Investments jsou obce, kde se dá očekávat i vyšší veřejný zájem? A jistý velmi známý finanční ústav vysloveně věděl, kam byly peníze ukradené od klientů alokovány, a také byl detailně obeznámen – z čestného prohlášení – o konečných vlastnících konglomerátu Key Investments,“ píše podnikatel.

Práce pro ministerstvo spravedlnosti

Nejvážnější problém však skrývá část článku, kde jmenuji osoby, které měly být obviněny, ale nejsou. „Uvádíte tři předsedy krajských soudů. To je taková bomba, že by resortní ministerstvo mělo už něco dělat! Máme osm krajských soudů. Velký problém měl soud v Brně (například případ OP Prostějov), ale ten s kauzou Key Investments nesouvisí.

Jmenoval jste tři další soudy, ale mohu upozornit i na soud pro Středočeský kraj se sídlem v Praze. Zde je ohavně manipulovaná jedna velká insolvenční kauza společnosti, která byla ústředím pro karuselové obchody. A opět: advokát dlužníka, ale i někteří věřitelé jsou členy ,vybrané společnosti‘ českých daňových únikářů a podvodníků, které dobře známe z médií.

Uvádíte tři předsedy krajských soudů. To je taková bomba, že by resortní ministerstvo mělo už něco dělat! Máme osm krajských soudů.

V tomto případě se také soudce snaží, jak může, aby se dlužníkovi neublížilo! Takže z osmi krajských soudů víme o pěti, kde dochází k penetraci insolvenční mafie. Je otázkou, jestli ty tři zbývající infikovány nejsou, nebo je jen neznáme, protože neřeší kauzu z našeho prostředí,“ uvádí jedna z obětí insolvenční mafie.

Svůj dopis dokončila takto: „Když si vezmeme, že orgány policie, státního zastupitelství a soudy jsou součástí institucionalizované spravedlnosti, kde to jsme? Expert na offshory říká: ,Zlaté banánové republiky, ty si alespoň na nic nehrají.‘ Demokracie bez spravedlnosti není demokracií, ale vládou zákulisních hráčů, pletichářů a miliardářů, kteří nejsou pod kontrolou.“