Ceska Pozice

Kauza David Rath: Dlouhé šetření, nebo maření spravedlnosti?

Někteří státní zástupci se mohou dopouštět „omylů“, přičemž lidské životy za těmito „omyly“ jsou nepodstatné. Nerespektování zákonů státními zástupci je považováno za jejich právní názor.

David Rath hovoří s novináři. foto: Reprofoto

David Rath hovoří s novináři.

Institut Aleny Vitáskové – Ochrana a podpora základních lidských práv a svobod (IAV) se zabývá případy, kdy stát porušuje zákony, především lidská práva občanů (včetně vězňů). Na základě těchto poznatků vznikl Manifest IAV občanů poškozených státem. Jedním z případů, jimž se věnuje, je kontrola státního zastupitelství výkonu trestu bývalého politika a středočeského hejtmana a dnes vězně Davida Ratha v roce 2019 pravomocně odsouzeného za korupci při zadávání veřejných zakázek – například odebrání zdravotní matrace.

V této souvislosti se obáváme, že může docházet k šikaně a porušování lidských práv orgány, které mají dbát na dodržování zákonů a spravedlnosti. Upozornili jsme veřejnost na možné nezákonné praktiky státního zastupitelství a slíbili, že se případem budeme zabývat a o výsledku informovat.

Výměna dopisů

Požádali jsme ministryni spravedlnosti Marii Benešovou podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím dopisem 4. února 2020 o následující informace:

Ministerstvo spravedlnosti odpovědělo v řádném termínu dopisem 14. února 2020, v němž se mimo jiné uvádí:

„Ministerstvo spravedlnosti ČR si vyžádalo ve věci výkonu trestu odsouzeného Davida Ratha spisový materiál jak Vrchního státního zastupitelství, tak Vězeňské služby ČR, přičemž se daná věc stále šetří, a proto nelze v tuto chvíli zaujímat jakákoliv stanoviska a odpovědět tak na vaše dotazy, zda a kdo se případně dopustil jednání v rozporu s právními předpisy. Za zdejší úřad lze závěrem dodat, že žádné trestní oznámení v dané věci podáno nebylo, a ani nebylo zahájeno kárné řízení.“

Doposud jsme nebyli uspokojivě informováni o možném porušení zákonů, proto jsme podali na ministerstvo spravedlnosti 30. března další dotaz. Obáváme se totiž, že může v dané věci být mařena spravedlnost a možná trestná činnost státních zástupců nebude potrestána. Uvádíme část požadavků na ministerstvo spravedlnosti:

Porušování zákonů některými státními zástupci dlouhodobě sledujeme, stejně jako jejich neřešení, a to v projektu „celorepublikového monitoringu“, který je součástí Manifestu Institutu Aleny Vitáskové. O dalším vývoji budeme veřejnost informovat.

zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.