Kapitola 9. Oklamání bílého muže Židy

Obránci bílého muže včetně Petra Bakaláře a jeho díla Tabu v sociálních vědách se neptají, jak by jejich civilizace vypadala bez Židů.

Ježíš se stal mesiášem jen proto, že ještě neexistovali filmoví producenti, říkají někteří vytříbení obránci civilizace bílého muže. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Ježíš se stal mesiášem jen proto, že ještě neexistovali filmoví producenti, říkají někteří vytříbení obránci civilizace bílého muže. | foto: ČTKČeská pozice
Ježíš se stal mesiášem jen proto, že ještě neexistovali filmoví producenti, říkají někteří vytříbení obránci civilizace bílého muže.

Eugenické vědecké dílo Petra Bakaláře Tabu v sociálních vědách prošpacírovává všechny klasické antisemitské pamflety – od Protokolu siónských mudrců až po Mein Kampf. Marxe samozřejmě označí za typického Žida, třebaže byl už druhou generaci křesťan obrácený na ateismus a náruživý antisemita.

Další lahůdkový výběr

Pročítáme si další pasáže. Například: „Marxismus je ideálním prostředkem k prosazování židovských národních zájmů. Psychoanalýza je židovská politická zbraň a útok na nežidovskou kulturu a to, že prezidenty psychoanalytické asociace byli Nežidé Jung a Jones, je maskování židovské organizace Nežidy.

Židovský postoj k manželství je naprosto utilitární a pro lásku v něm není místo. Židé prosazují pornografii jako proces podkopávání křesťanské morálky.

Židovská mafie ve světě literatury kontroluje, které knihy mají úspěch a které nikoli. Židé používají jiné menšiny k tomu, aby oslabili homogenitu bílé společnosti. Západní společnosti byly podvedeny ideologiemi multikulturalismu a deetnizovaného individualismu, na nichž měli velký podíl židovští intelektuálové a političtí aktivisté.“

Ať ten či onen Žid dělá to či ono, není to jako všude jinde čin toho či onoho jednotlivce, nýbrž všechno dohromady „skupinová evoluční strategie“ na ovládnutí světa, která škodí všem ostatním.

Navždy škodná

Nejlepší perličkou je: „Nacionální socialismus se vyvinul v kontextu konfliktu zájmů mezi Židy a Nežidy a je užitečné analyzovat, do jaké míry byl jeho zrcadlovým odrazem.“ Rozumějme, Židé zavinili i nacismus. Ten je přece jen napodoboval, a proto dobře jim tak. Na jednom místě se vědec spěchá pochlubit, že „neschvaluje nutně všechny antisemitské zákroky“. Ale dodává: „Můžeme tvrdit, že antisemitismus je na základě teoretického rámce popsaného v této části pochopitelný.“ Takže už jen z teoretického rámce, nikoli vědeckých poznatků? A pak nás ujišťuje, že „pokud někdo skóruje vysoko na škále antisemitismu, může to spíše znamenat, že má lepší přístup k informacím“.

Mojžíš bral všechna přikázání od Pánaboha jen proto, že byla zadarmo

Jakmile nás všechny přesvědčil, že antisemitismus není duševní úchylka, nýbrž pochopitelný, oprávněný a logický důsledek vědeckého bádání a lepší informovanosti, nabízí nám řešení: „Uspokojivá odpověď na otázku, co mají Židé dělat, aby nepodněcovali antisemitismus, a zároveň si mohli ponechat své náboženství, kulturu, úměrně nesnížili své zastoupení v lukrativních profesích a zůstali etnicky odlišnou skupinou – pravděpodobně neexistuje.“

Tak. Tady to, židáci, máte. Ať se snažíte, jak se snažíte, zůstanete škodná. Takže co s vámi? Ale to už přece znáte. Hitler měl pravdu. Vždyť vás jen napodoboval. Ale ani to samozřejmě ještě není antisemitismus. Antisemitou je dle izraelské definice „ten, kdo nenávidí Židy víc, než je nutné“.

Jen ve vlastní prospěch

Na tom je vždy nejpozoruhodnější, že si takto vytříbení obránci civilizace bílého muže nepoloží otázku, jak by jejich civilizace vypadala bez židovského desatera, židovských vynálezů svobody od otroctví a lásky k bližnímu, Žida Mojžíše, Žida Izajáše, Žida Jeremiáše, Žida Ježíše a příspěvku židovských vědců, lékařů, ekonomů, vynálezců, spisovatelů, psychologů, muzikantů, filmařů a humoristů.

Ti to všechno samozřejmě také dělají ve vlastní prospěch. A říkají tomu podle jedné ďábelské talmudické poučky přetváření sobeckého pudu ve veřejný prospěch. Bílého člověka tím oklamali natolik důkladně, že podlehl neřesti vyrovnávání nabídky a poptávky, které se vulgárně říkává kapitalismus.

Mojžíš bral všechna přikázání od Pánaboha jen proto, že byla zadarmo. Moře před prchajícími otroky otevřel jen proto, že mu reportér slíbil reklamu ve svaté knize. Izajáš mrhal čas pouliční kritikou nemravností vladařů a zbohatlíků jen proto, že ještě neměl k dispozici židovskou světovou mediální kliku, která by ho udělala šéfredaktorem newyorských Timesů. Jeremiáš nad celým národem lámal hůl jen proto, že ještě neuměl psychoanalýzu, kterou by jej mohl s velkým výdělkem léčit. A Ježíš se stal mesiášem jen díky tomu, že ještě neexistovali filmoví producenti.

Počet příspěvků: 2, poslední 20.12.2011 09:15 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.