Kapitola 15. Kdo zeměkouli infikoval, ať ji také vyléčí!

Jak pseudomystici z hnutí New Age a amatérští ekologisté včetně „zeleného“ hnutí zmrzačili myšlenku o planetě Gaia.

Musíme nechat Zemi chvíli odpočívat od farmaření a přemýšlet i o syntetických potravinách, které by částečně nahradily přírodní. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Musíme nechat Zemi chvíli odpočívat od farmaření a přemýšlet i o syntetických potravinách, které by částečně nahradily přírodní. | foto: © NasaČeská pozice
Musíme nechat Zemi chvíli odpočívat od farmaření a přemýšlet i o syntetických potravinách, které by částečně nahradily přírodní.

U Jamese Lovelocka, jeremiášovského či armagedonského proroka zkázy Země kvůli přemnoženému lidstvu, se chvíli zdržím. Mimo jiné proto, jak snadno lze vědecké poznatky a z nich vyplývající závěry překrucovat a chybně zprava i zleva vykládat. Profesionální ortodoxní ateistická věda vnímá sice Lovelocka shovívavě, ale trochu pohrdavě. Coby „cáklého“ romantika míchajícího vědu a mystiku.

Planetární lékař

Pseudomystici z hnutí New Age a amatérští ekologisté včetně „zeleného“ hnutí, jemuž byl v šedesátých letech kmotrem, vzali jeho základní ideje ohřívající se Země a škodlivé činnosti přemnoženého lidstva za svatou pravdu. Vyjmuli z nich to, čemu snadno rozuměli, a vymazali leccos jiného, nad čím by museli příliš přemýšlet nebo se naučit trochu vědy.

Lovelock poctivě nastudoval a propojil několik vědních oborů, aby se mohl stát „planetárním lékařem“, jak si říká. Do názvu planety Gaia zahrnuje veškerý život a všechny biologické, fyzické a chemické procesy, které na ní – od jádra až po stratosféru – probíhají. Ty jsou natolik propojené, že člověk nemůže nikdy vědět, jak narušení některé části procesů ovlivní celkový stav planety. Lidstvo je pro Zemi, obrazně řečeno, sítí mozkových buněk, která by měla přemýšlet nad jejím celkovým zdravím, aby mohla zůstat naživu.

Lovelock považuje „chátrající zdraví Země za naši nejdůležitější starost, neboť náš život na zdravé Zemi závisí“. Vědomí lidstva se však od Země odpojuje. Myslí jen na sebe a vnímá Zemi jen jako zdroj své prosperity, a proto se pro ni stává chorobou. „Vyrostli jsme do takového množství, že naše přítomnost stejně jako choroba viditelně zneschopňuje Zemi. Stejně jako u lidských chorob to může mít čtyři následky: zničení napadajícího organismu, chronickou infekci, zničení hostitele, nebo symbiózu – trvalý, vzájemně výhodný vztah pro hostitele i napadajícího,“ napsal Lovelock.

Poslání

Lovelock vychází z víry, že Gaia má sebezáchovné, a proto i seberegulační schopnosti, a člověkem se zničit nenechá. Pravděpodobně ho zničí dřív než on ji. To mu dává občas najevo tajfuny, tornády, uragány, zemětřeseními a tsunami. „Planetě, na které žijeme, se stačí otřást a pošle na smrt zlomek milionu lidí,“ píše Lovelock. A vyzývá, abychom začali pracovat na záchraně lidstva ochranou Země.

Hledání symbiózy lidstva a Země se stalo pro Lovelocka posláním

Hledání symbiózy lidstva a Země se stalo pro Lovelocka posláním. Při jeho naplňování se však vyhýbá zjednodušeným závěrům, dogmatům, politickému zneužívání ekologických poznatků a iracionálním řešením „v době, kdy emoce a city platí víc než pravda“.

Se zeleným hnutím a stranami se rozešel, když začaly ignorovat jeho výzvu k celosvětovému zavádění jaderné energie, v níž Lovelock spatřuje „jediný účinný lék, který dnes máme“. Abychom se vyhnuli „novému věku temna“ ještě v tomto století, „musíme porazit své obavy a přijmout jadernou energii jako jediný bezpečný a prokázaný zdroj energie, který má minimální globální následky“.

Náprava

To je však jen začátek. Vedle toho potřebujeme zastavit spotřebu fosilních paliv a destrukci přírody. Musíme nechat Zemi chvíli odpočívat od farmaření a přemýšlet i o syntetických potravinách, které by částečně nahradily přírodní.

Je třeba přestat pěstovat biopaliva, která Lovelock považuje za jeden z největších idiotismů, na něž zelené hnutí přišlo. A dále odstranit vzdušné vrtule hyzdící krajinu, protože jejich produkce energie je minimální a neefektivní. Počkat s instalací solárních panelů, až jejich vylepšená technologie umožní několikanásobně vyšší produkci energie než dnes. Zaměřit podnikání na technologické vynálezy, jež mají nízkou energetickou spotřebu, například na mobilní telefony, internet či světelné diody. A zbavit se posedlosti udržitelným hospodářským růstem za každou cenu, na němž „politici závisejí stejně jako narkoman na droze“.

Záchrana lidstva ochranou Země je Lovelockovou novou verzí Kiplingova „břemene bílého muže“. A kdo jiný než bílý muž by to také měl udělat. Kdo to zepsul, ať to napraví.

Počet příspěvků: 1, poslední 13.3.2011 12:21 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.