Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Jak diskutovat?

Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Redakce nemůže ovlivnit jejich obsah. Vyhrazuje si však právo je odstraňovat. Jejich délka může být maximálně 2000 znaků, delší budou zkráceny. Nepřijatelné jsou zejména urážky, vulgarismy, rasismus a neplacená reklama.


  • Příspěvků: 15
  • Poslední: 27.1.2015 23:09
  • Řadit dle: vláken
  • času vložení
Svoboda je morálka

Soudruhu Přibáni, naše svoboda je omezena etickými imperativy. Chápu ovšem, že jako levičák ve svém postmoderním nadšení eliminujete metafyziku a jako liberál jste pokrytecky netolerantní k pozici založené dle lidí vašeho ražení na údajně falešném předpokladu, že člověk je schopen seznat dobro. Vaše filozofie je jen o nekonečné toleranci všech názorů a preferencí a uctívání nevázaného rozvoje individualismu. Váš relativismus má kořeny v myšlence, že úplně každý má přirozené právo následovat své štěstí. Ve své podstatě je toto myšlení semeništěm opravdové netolerance a zla mezi lidmi, ale to asi slyšet nechcete.

Prof Halík nastolil téma

Bohužel stále košatící diskuse se točí v bludném kruhu. Nikdo z Halíkových oponentů, zarputile do krve hájících právo redaktorů Ch.H. plivat kálet na a urážet kohokoliv, jako falešně pochopenou svobodu, si totiž není schopen položit tu nejzákladnější otázku: Co je cílem lidské svobody a svobodné společnosti? A zde je to jádro věci! Je cílem poskytnout platformu pro ničím neomezené a ničím nekorigované útoky jednoho na druhého, nejprve verbální a mediální se stejně tvrdými bezskrupulózními odezvami stejnými a tvrdšími prostředky, ne které bude opět odezva na odezvu, ještě tvrdší a pádnější ... až se navzájem pozabíjíme? V logice redaktorů Charlie Hebdo a jejich ozbrojených a podobně nařvaných oponentů a v logice postupného prohlašování jedněch a druhých tou či onou nesmiřitelnou skupinou za hrdiny je tato cesta, kdy poslední zbylý zabuší do prsou a vyrazí ryk gorilího samce... Nebo spíše svoboda v konzervativním pojetí, kdy každý, vědom si svého práva a svých svobod, je si, aniž by

Re: Prof Halík nastolil téma

Raději se nechám urážet Charlie Hebdo, nežli omezovat Halíkem.

Vždyt´ i Kristus se nechal urážet římskými vojáky, aby nám vydobyl skutečnou svobodu ducha.

A neposouvejte prosím na stejnou rovinu kreslíře a vrahy.

Mirek Pinkas

Re: Prof Halík nastolil téma

Pane Pinkasi, nic jste nepochopil, nebo se tak tváříte. Nechtěl bych žít ve vašem myšlenkovém světě. Stavíte Halíka do kontrastu s Kristem? No to jste opravdu a zcela mimo. Pokud jde o ty kreslíře, já nemám pochyb, že to byli mravně ubozí zlovolní a zlomyslní darebáci, pro mně třeba čmáranicemi, kterými sprostě útočili na mé přesvědčení. Já se svým konzervativním přístupem to mám s nimi vyřízeno uvědoměním si jejich mravní ubohosti, která musí deptat především je samé a pak odstupem od jejich bolševického přesvědčení. Někdo jiný to má tak, že jim potřeboval ukázat svou převahu užitím jiných, ale obdobně darebáckých prostředků. A vy si klidně řešte kteří darebáci byli z obou skupin ti větší a se kterými darebáky se ztotožníte. A UŽIJTE SI TO! Já jako skaut vím velmi dobře, že se můžeme společně setkávat byť různého přesvědčení, křesťané, židé, muslimové, ateisti, budhisti... , můžeme spolu žít, přátelit se , spolupracovat, aniž bychom se pro své přesvědčení vzájemně uráželi, napada

"Žádná kultura nebo náboženství nemá

právo na ochranu před zesměšňováním" cituji autora. A také ideologie, doplňuji. A to jsem dosti fundamenta-

listický křesťan. Vyhýbám se bulváru i Zelenému Raulovi a jsem pro soudní ochranu v případě urážek rasy,

národa, zdravotního stavu, vzhledu a soukromého života. Západní hodnotou je svobodná volba náboženství,

světonázoru či kultury a jejich nositel tedy musí být připraven strpět jejich kritiku či karikování. Že to někdo dělá

za hranou vší slušnosti, znevěrohodňuje především jeho samého.

Mr. Přibáni, jste mistr slova (jinak jsem už charliovský seriál nechtěl komentovat). Škoda, že se zatím nechcete

více angažovat v české veřejné scéně.

Re: "Žádná kultura nebo náboženství nemá

To je ten osten falešné logiky! Stejně lze i říci, že žádná kultura a žádné náboženství nemá žádné právo zesměšňovat ty ostatní kultury a náboženství! A nepleťme si kritiku a zesměšňování! To jsou naprosto rozdílné věci, které nemají spolu zhola nic společného! A plést sí s kritikou zlovolné a zlomyslné urážení je při nejmenším hloupé.

???

Halík nestojí za slovo a autor jakbysmet................

hm...

Žádná svoboda není absolutní. Každá kultura omezuje svobody podle svých kulturně-sociálních zvyklostí. Například neřeknu sousedce, že za poslední roky zestárla. Nebo: Svoboda neznamená, že svobodně můžu připravit jiného člověka o život nebo ho nezákonně připravit o majetek. S tím bych souhlasil.

Mám ale za to, že svobody bychom měli omezovat pouze podle svých vlastních kulturních zvyklostí a podle našeho civilizačního etického kodexu. A rozhodně bychom neměli znásilňovat naše etické hodnoty podle zvyklostí jiné kultury (např. muslimské) - to je sebevražedné chování. Karikatura k naší kultuře patří! A připomínám, že karikatura je z principu nadsázka  - nemůžete tedy po karikaturistech chtít, aby byli politicky korektní, jak chce Halík a spol. - to je logicky nesmyslný požadavek.

Re: hm...

A o to, pane Kosejku, právě jde! Je zvyklostí především naší euroatlantické kultury, založené na židovsko-křesťanském základě druhého neurážet pro jeho osobní přesvědčení, neostouzet, nešířit rasovou, sociální a náboženskou nenávist. To je přímo pilíř naší kultury. nechť kdokoliv karikuje konkrétní skutky a chování kohokoliv. Nic proti tomu. Ale vysmívat se někomu, že v něco věří, nebo, že nosí na hlavě šiltovku, nebo turban, že nejí vepřové... to může jenom někdo bez morálky a bez dostatku inteligence.

Re: hm...

Ne, o to nejde. Jde o to, že přehazujete příčiny a následky. Taková karikatura vždy má reagovat na něco. A reaguje tak, že z toho udělá vtipnou nadsázku - to je princip karikatury (já např. mám docela velký nos - tak na karikatuře bych byl s obřím frňákem - a bylo by ode mne trapné, kdybych řval, že mě to uráží, páč až takhle obří nos nemám).

Pokud se někdo zaštiťuje Mohamedem při vraždění, tak má karikaturista přímo POVINNOST na toto reagovat karikaturou.

Re: hm...

Ano , pokud se někdo zaštituje při vražděním čímkoliv, je jistě zcela v pořádku karikovat toho dotyčného i to, že se zaštiťuje čímsi, co špatně pochopil. Pokud ale někdo načmárá "karikaturu", která karikuje JENOM Mohameda, Boha, Krista... Jistě uznáte, že to není karikatura toho, kdo páchá nepravost a jeho skutků, ale toho Mohameda, Boha, Krista... a že je to pak jednoznačně ÚTOK NA VŠECHNY, kteří toho Mohameda, Boha, Krista... vyznávají. A navíc, je li tím karikaturistou kdosi, kdo se vnitřně ztotožnil s bolševismem, tedy zlem a násilím, vůči kterému jsou všechna ostatní zla tohoto světa, snad s výjimkou nacismu, titěrnou hračičkou, je jakékoliv karikovánÍ čehokoliv NAPROSTO FALEŠNÉ! A to Jsou ty drobné detaily, které vám unikají a které vás mýlí. Pěkný den.

jooooooo Halík...........

Pookupační politika Husákova vedení KSČ tvrdě postihovala odpůrce, zejména však reformní komunisty. Rozsáhlé personální čistky se týkaly i organizací, které umožňovaly vycestování do zahraničí a které byly pod tvrdou kontrolou StB. Vyhození byli nahrazováni lidmi, kteří byli ochotni sloužit brežněvovskému režimu v čele s Gustávem Husákem. Proto stojí za pozornost, že zaměstnancem Chemoprojektu, kde se bez vědomí StB nevyčůral ani vrátný, byl v letech 1972-1975 také údajný „bojovník proti komunismu“ Tomáš Halík. V téže době přednášel i v „proslulém“ podniku zahraničního obchodu Chemapol.

Opět dobrým kádrem .V roce 1975 Tomáš Halík povýšil a začal pracovat jako psycholog (doklady o jeho vzdělání v oboru psychologie však chybějí) na Institutu Ministerstva průmyslu ČSR, kde připravoval vedoucí kádry v oboru sociální psychologie. V roce 1979 publikoval s jistým Z. Kuchyňkou práci Člověk a konflikty, která byla využívána Vysokou školou SNB. Na ministerstvu pracoval bez sebemenšího ideologick

Re: jooooooo Halík...........

.....ideologického škraloupu až do roku 1984.Za normalizace stihl mnohé. Zastupoval vedoucího Brigády socialistické práce, byl důvěrníkem ROH, absolvoval podnikové školení pro nestraníky a dvouleté studium stranického vzdělávání. V NDR absolvoval kurs sociálně psychologického výcviku. Zahrál si i roli psychologa ve filmu normalizačního režiséra Jireše Katapult. Nic proti tomu, podobně žila naprostá většina lidí. Obvykle se však, narozdíl od Tomáše Halíka nedávají „pražskou mediální kavárnou“ oslavovat coby disidenti. Už třeba proto, že nikdy – právě tak jako on –nepodepsali jakýkoli protirežimní dokument, ani se neúčastnili žádného protikomunistického hnutí (Charta 77, HOS apod.). Prapodivný disident. Zcela konformní k režimu..............

Zase Halík, kdy to proboha skončí ?

Nechápu proč se novináři zabývají denně jednou úvahou Tomáše Halíka a čím dále více rozmazávají jeho ukvapené a hlavně populistické úvahy o něčem tak vážném, jako je poslední teroristická vlna násilí, která probudila celou Evropu. Dodnes totiž nevíme kdo vůbec Tomáš Halík je a zejména jeho minulost je obestřena řadou záhad. Jeho současná gloriola získaná udělením Tampletonovy ceny spojené s pohádkovým finančním ohodnocením jej vůbec neopravňuje k tomu stát se jakýmsi kazatelem doby. Od toho zde máme pravé církevní představitele, kterým Tomáš Halík rozhodně není. Do dnes vlastně nevíme zda je vůbec knězem, zda je, nebo není svobodným zednářem, zda spolupracovat s StB či ne, známe ale jistě jeho karieru v normalizačním období let 70. a 80. a to by nám mělo stačit k tomu, abychom prozřeli a seznámili se s pravdou, co je Tomáš Halík skutečně zač, nebezpečný manipulítor bez páteře a jakýchkoliv skrupulí. Nezadržitelně se blíží další volba prezidenta republiky, a jak známo to je hlavní cíl T

Pokrač.

Tomáše Halíka, abychom nakonec neudělali ještě větší chybu než s Milošem Zemanem. Myslím, že se to nestane, přece jen češi jsou ateisté, ale  síla propagandy a medií může způsobit leccos, zvláště když kandidátů je velmi málo, respektive žádní.