Jihoafrická republika: Černoši perzekvují a zabíjejí bělochy

Země na jihu Afriky je opět rasistická, dnes ale naopak. Rozplývá se sen o demokracii a „duhovém národě“ po skončení apartheidu v roce 1992.

Důkazem spoluúčasti jihoafrické vlády na vraždách bílých farmářů – Búrů – se stalo oficiální falšování informací o útocích a propuštění vrahů, které schválil prezident země Jacob Zuma. foto: © REUTERS, ČESKÁ POZICE, Petr UrbanČeská pozice

Důkazem spoluúčasti jihoafrické vlády na vraždách bílých farmářů – Búrů – se stalo oficiální falšování informací o útocích a propuštění vrahů, které schválil prezident země Jacob Zuma.

Jihoafrická republika (JAR) je opět rasistická. Jenomže dnes je tomu naopak: černoši perzekvují, ekonomicky znevýhodňují a zabíjejí bělochy. Rozplývá se sen o demokratickém „duhovém národě“, na který si v roce 1992 po skončení apartheidu potřásli rukou Nelson Mandela s Frederikem de Klerkem. Rok na to za to dostali Nobelovu cenu míru a několik dalších let společně vládly v koalici Mandelův Africký národní kongres a de Klerkova Národní strana. Když Mandela v roce 1999 odcházel do důchodu, svět se těšil, že svým následníkům předává stát spolehlivě demokratický a etnicky smířený.

Pak najednou v roce 2002 mezinárodní organizace Genocide Watch zaznamenala přes 1600 vražd ve více než devíti tisících útocích spáchaných během předchozích deseti let. Oběťmi útoků byli bílí farmáři, národností Afrikánci, též zvaní Búrové, podle holandského slova znamenajícího zemědělec. Ti farmaří v JAR už od poloviny 17. století a jsou to potomci holandských kalvinistů se silnou příměsí francouzských huguenotů, s trochou krve německé a kapičkami dalších evropských přistěhovalců.

Búrové vytvořili svébytný národ odtržený od původních zemí, označili se za „bílý africký kmen“ mluvící odnoží holandštiny zvanou afrikánština a v době britské kolonizace na přelomu 19. a 20. století už svoji novou vlast bránili jako sveřepí domorodci. Prohráli a stali se britskou kolonií. Za ta tři století však vybudovali v JAR jedno z nejúspěšnějších a nejpestřejších zemědělství světa. Z celkového počtu 1,5 milionu jich ve farmářství zůstalo okolo 40 tisíc.

Osm stupňů genocidy

Zpočátku se útoky a vraždy na ně vykládaly jako běžná zločinnost bez rasové motivace. Při natolik vysokém procentu útoků však na ni přinejmenším u některých vražd začala mít organizace Genocide Watch podezření, a proto se rozhodla sledovat JAR na svém genocidním žebříčku o osm stupních:

  • Klasifikace – rozlišování skupin na „my a oni“, označovaných jako rasově, etnicky, nábožensky nebo kulturně odlišných.
  • Symbolizace – přidělování symbolů, jmen a podobných znaků, které získávají pejorativní aspekt.
  • Dehumanizace – degradace vyčleněné skupiny na „nelidskou“ úroveň, která „ospravedlňuje“ perzekuci.
  • Organizace – skupinová, ozbrojená, často ve spolupráci s armádou a policií, zatím ještě bez oficiální podpory státu a politiků.
  • Polarizace – sílení extremismu, rozeštvávání, napadání vyčleněné skupiny a zastrašování umírněných nebo protestujících členů vlastní skupiny, výchova k nenávisti.
  • Příprava – identifikace budoucích obětí, jejich fyzické vyčlenění ze společnosti, ekonomické znevýhodnění, počátek zabíjení.
  • Vyvražďování – hromadné, skupinové, organizované, s podporou státu a jeho ozbrojených složek.
  • Popírání – zatajování, zahlazování stop po masakrech, perzekuce osob o masakrech informujících nebo proti nim protestujících, svalování viny na oběti.
Marxistický demagog Julius Malema

V roce 2011 se na této stupnici Jihoafrická republika vyšplhala na šestý stupeň. Dostal ji tam počet zabitých farmářů dosahující téměř čtyř tisíc, blížící se desetiprocentnímu vyvraždění specifické etnicky a profesně identifikované skupiny. Důkazem spoluúčasti vlády se stalo oficiální falšování informací o útocích a propuštění vrahů, které schválil sám jihoafrický prezident Jacob Zuma. A definitivní důkaz, že útoky a vraždy jsou rasově motivované, poskytl předseda mládežnické organizace vládní strany Africký národní kongres Julius Malema, který k nim vyzýval.

Přinejmenším u některých vražd začala mít organizace Genocide Watch podezření na rasovou motivaci

Ve 30 letech je záhadně a okázale zbohatlý Malema jedním z nejvlivnějších politiků. Marxistický demagog a obdivovatel sousední zimbabwské politiky vyvlastňování bělošských farem dokáže svým jízlivým humorem a stylem komika s lesklou vyholenou hlavou, až téměř karikaturně podobný Mussolinimu, rozesmát a roztleskat tisícové mládežnické davy k víře, že stařešinové Afrického národního kongresu se s bělochy příliš mazlili. A roztančit mládež populární rytmickou revoluční písní Dubula dubula znamenající Střílejme, střílejme. Její text zní:

Ti zbabělci se bojí
Střílejme, střílejme
Ajeah
Střílejme, střílejme
Ti zbabělci se bojí
Střílejme, střílejme
Awu joh
Střílejme Búra
Střílejme, střílejme
Střílejme Búra
Střílejme, střílejme
Střílejme Búra
Střílejme, střílejme... (a tak dál, do nekonečna)

Dle Malemy se doba mění a vyvlastnění bělošských farem by bylo spravedlivou kompenzací za staletí kolonialismu a apartheidu, stejně jako navrácení ukradené půdy jejím pravým vlastníkům.

Verze prezidenta Zumy

Malema, původně nadšený stoupenec prezidenta Zumy a řídící u mládeže kampaň za jeho zvolení, se později proti němu obrátil, protože nebyl dostatečně revoluční. A pohrozil mu, že ho nejen příště nebude volit, ale jednoho dne i jako zrádce zabije. Za to – ale také asi na oko za zpěv rasistické písně označený soudem za rozdmychávání rasové nenávisti – koncem loňského roku vedení Afrického národního kongresu Malemu zbavilo funkce.

Organizace Genocide Watch snížila genocidní klasifikaci Jihoafrické republiky na pátý stupeň. Jen co to udělala, zazpíval do toho letos v lednu na oslavách 100. výročí Afrického národního kongresu sám prezident Zuma k roztančení davů tuto verzi revoluční písně Dubula dubula:

Zastřelíme je kulometem
Budou prchat
Kdo jsi Búr
Toho udeříme
A budeš prchat
Vláda tě zastřelí kulometem
Dubula dubula...