Je Česko stále atraktivní pro zahraniční investory?

Je Česko stále atraktivní pro zahraniční investory?

Na otázku v nadpisu lze jednoznačně odpovědět: ano, je. Ihned je ale třeba doplnit: zatím.

Německá obchodní a průmyslová komora se sídlem v Berlíně již po řadu let provádí pravidelnou každoroční anketu a analýzu atraktivity států střední a východní Evropy (se stěžejním zaměřením na bývalé komunistické země) pro další investování v těchto zemích. Obsahem analýzy je řada dotazů na německé firmy, které buď již investovaly ve zmíněných zemích, a mají tedy vlastní zkušenosti, nebo na firmy, jež o investicích uvažují. Osloveno je několik tisíc takovýchto firem.

Již pátý rok po sobě získala Česká republika první místo z pohledu atraktivity investování a 80 procent u nás již přítomných firem uvedlo, že by při novém rozhodování naši zemi opět zvolily za lokalitu pro další investice. Jako hlavní pozitivní argument podniky uváděly kritéria, jako je územní blízkost Česka a Německa, dlouholetá efektivní spolupráce v různých oblastech společenského a hospodářského života, dobrá infrastruktura (dopravní i komunikační), průmyslová tradice země a zejména vysoké kvalifikační předpoklady našich lidí (odbornost, vzdělání, jazyková vybavenost).

Na základě toho by se mohlo zdát, že je vše v pořádku a že Česká republika jde správným směrem. Ano, jde, ale v mnohých oblastech další vývoj trvá neúměrně a zbytečně dlouho. Stále ještě existuje řada témat, která zatím zůstala netknuta a u nichž by současná vláda mohla a měla využít svoji poměrně velkou sílu v parlamentu.

Nebudu dále rozvíjet otázku zavedení eura, kde vláda zaujala jasně zamítavou pozici. I když za zmínku přece jen stojí, že jedna z největších českých firem, Škoda Auto (respektive její matka VW), se již u druhé investice v nedávné době - kvůli euru - rozhodla pro umístění aktivit na Slovensko, přestože Česko bylo původně jasným favoritem. Mimochodem, Slovensko se ve výše uvedené anketě z roku 2009 posunulo ze středního pole na druhé místo hned za Česko. Jako důvod pro zvýšení atraktivity zaznívalo právě zavedení eura.

Rovněž otázku odtrženosti vzdělávacího systému od potřeb praxe a z něj vyplývající stále větší nedostatek kvalifikovaných lidí - zejména v technických oborech - nebudu znovu rozebírat. Pouze připomenu, že právě tato oblast byla v minulosti uváděna jako jedna ze základních komparativních výhod naší země při rozhodování o umístění investic.

Novým a velkým problémem je způsob, jakým se vláda „vypořádala“ s nedávným případem ve Státním fondu životního prostředí (SFŽP). Kabinet tím vyslal negativní signál především ekonomické veřejnosti i zahraničním investorům. Vláda, jež má jako jeden z hlavních bodů programu boj proti korupci, nemůže postupovat způsobem, který jsme měli možnost sledovat v prosinci.

Zahraniční investoři se jen stěží orientují v systému rádobyporadců a rádobylobbistů, s nímž se v Česku setkávají Je všeobecně známo, že státní správa jako taková nenakládá příliš efektivně se svěřenými prostředky a že v jejích mechanismech je řada míst, kde lze tyto prostředky použít jinak, než je jejich prvotní určení. To ostatně potvrzuje vláda samotná a snaží se najít možnosti, jak zefektivnit státní správu a jak uspořit. Jestliže se přitom najde člověk, který má v sobě má tolik odvahy a upozorní na nekalé praktiky -respektive pokusy o ně - některých zástupců státní správy a předloží dokonce několik jasných důkazů, pak je nemožné a nepřípustné udělat z tohoto člověka zloducha a snažit se ho zdiskreditovat.

Naopak, je třeba jeho chování, které může ohrozit jeho samotného i jeho rodinu, vyzdvihnout a motivovat tím další lidi k tomu, aby nebyli nevšímaví. Jedině způsobem, při němž nastane součinnost „shora“ (vláda) a „zdola“ (firmy a lidé), bude možné skutečně potlačit korupci, respektive výrazně omezit její možnosti.

Zahraniční investoři se totiž jen stěží orientují v systému rádobyporadců a rádobylobbistů, s nímž se v České republice setkávají a který má v momentální podobě bohužel pouze jeden hlavní cíl, a sice vytvoření vhodných kanálů pro přesměrování prostředků za jiným účelem. Způsob řešení problémů typu SFŽP, kdy je tak závažná věc deklarována pouze jako mediální kauza, kdy jsou poctiví lidé označováni jako lumpové a kdy se slogan „padni komu padni“ stává otřepanou, prázdnou frází, určitě nepřispěje k pozitivnímu hodnocení naší republiky.