Jan Schneider: Proč šéfredaktor Respektu Erik Tabery lže o ČT?

Skutečnosti prokazují neoprávněnost hodnocení v editorialu šéfredaktora Respektu Erika Taberyho senátní akce, jež se týkala fungování České televize, coby „festivalu lži a nenávisti“. Ba naopak, evokují situaci 40 let starou, kdy režim reagoval na pokus o kritický dialog stejně inteligentně jako Tabery.

Petr Dvořák usiluje o obhájení postu v čele České televize. foto: Dan MaternaMAFRA

Petr Dvořák usiluje o obhájení postu v čele České televize.

V editorialu posledního čísla Respektu se šéfredaktor Erik Tabery rozepisuje o okolnostech volby staronového ředitele České televize (ČTv). Připouští sice, že „nepochybně existuje řada důvodů, proč by to měl být někdo jiný“, kdo by „vtisknul televizi veřejnoprávnější podobu“, ale muselo by to prý být „za normálních okolností“.

V současnosti podle Taberyho „není vhodná chvíle na změnu, protože by ji (ČTv) to mohlo oslabit“. Těmi nenormálními okolnostmi podle Taberyho je, že „seriózní média jsou zejména v poslední době cílem útoků různých vlivových a nátlakových skupin. Jednoznačně nejostřelovanější je právě Česká televize, protože je také nejvlivnější“.

Zahozená šance

Pěkný argument, jen co je pravda. Čím bude ČTv horší, tím více bude kritizována – a tím větší podporu podle Taberyho zasluhuje její ředitel! Následně Tabery ulétl úplně. Napsal, že „v Senátu například před několika dny proběhl festival lži a nenávisti vůči této instituci, který zorganizoval spolek za znovuzvolení Miloše Zemana prezidentem“.

Představitelé veřejnoprávního média bojkotovali šanci seznámit se – pěkně na férovku, tváří v tvář – s reflexí své činnosti. A současně zahodili šanci – pěkně na férovku, tváří v tvář – na onu reflexi reagovat.

Nevím, co dělala v Senátu redaktorka Respektu, nebo jak poreferovala v redakci, nebo co z toho chtěl slyšet šéfredaktor – to ať si vyříkají v redakci. Podstatné ale je, že Tabery lže. Onu akci pořádal senátor, jeden ústavních činitelů této republiky, a osobním dopisem na ni pozval ředitele ČTv.

Ten odpověděl až v okamžiku, kdy se mu podařilo spunktovat vzdoroakci, kdy do ČTv pozval jiné senátory na tentýž termín, čehož pak využil jako záminku k odmítnutí nejen účasti své, ale zcela nesmyslně i kohokoliv jiného z vedení ČTv.

Představitelé veřejnoprávního média tak bojkotovali šanci seznámit se – pěkně na férovku, tváří v tvář – s reflexí své činnosti. A současně zahodili šanci – pěkně na férovku, tváří v tvář – na onu reflexi reagovat. Vedení ČTv tedy ubohým způsobem zabilo možnost přímé, nezprostředkované diskuse.

Nejen kritika

Co na senátní akci zaznělo tak „lživého a nenávistného“? Například rozbor hospodaření ČTv, o němž se radši většina o akci referujících médií ani nezmínila (asi proto, že by mohl přivábit zvýšenou pozornost). O hospodaření ČTv je jistě možné diskutovat, ale není možné o něm nediskutovat, jak se kvůli neúčasti ČTv stalo v Senátu.

Kromě kritiky vztahu ČTv k novým médiím, jejího nevyváženého regionálního a politického vyznění a nedostatečného pokrytí světových událostí zaznělo i inspirativní srovnání ČTv s Euronews a RT a expozé k problematice koncesionářských poplatků

Onu neúčast reprezentantů ČTv – když jim byl dopředu znám program této akce – lze naopak, k jejich tíži, vysvětlit právě tímto bodem programu. S důvodným podezřením, že se na tak tenký led v diskusi z dobrých důvodů nechtěli pouštět. Ani další příspěvky nevyzněly pouze negativně.

Kromě kritiky vztahu ČTv k novým médiím, jejího nevyváženého regionálního a politického vyznění a nedostatečného pokrytí světových událostí zaznělo i inspirativní srovnání ČTv s Euronews a RT a expozé k problematice koncesionářských poplatků. Podle Taberyho zřejmě samá lživá a nenávistná témata.

Musím ale zmínit i svůj příspěvek, s jehož obsahem se buď Tabery neseznámil, což mu ovšem nezabránilo o této senátní akci fabulovat, nebo je jeho lež tuplovaně nestydatá.

Když jsem se úvodem své řeči v Senátu přesvědčil, že není přítomen nikdo z ČTv, oznámil jsem, že se pokusím ji i hájit. Byl to však pouze příhodně vyjevený úmysl, který jsem pojal v předtuše následných mediálních desinformací již při psaní svého příspěvku.

Vyvážené moderování

Nechtěl jsem, aby senátní rozprava vyzněla tak zoufale jednostranně, jak vyznívají jiné propagandistické akce v současnosti, protože tento neblahý trend zamořuje i ČTv a já jsem to hodlal kritizovat. Můj příspěvek měl ostatně název „Absence kvalifikované diskuse v ČTv“ a mnoha čtenářům se jistě hned vybaví konkrétní příklady.

Tři případy z nedávné minulosti ukazují, že v ČTv jsou lidé, kteří umějí diskusi nejen dobře dramaturgicky připravit (především výběrem diskutujících), ale následně i vyváženě a důsledně moderovat

Uvedl jsem ale i tři případy z nedávné minulosti, které prokázaly, že v ČTv jsou lidé, kteří umějí diskusi nejen dobře dramaturgicky připravit (především výběrem diskutujících), ale následně i vyváženě a důsledně moderovat. To ale neplatí o nedělním poledním debatním programu veřejnoprávní ČTv, který je ke všemu ještě nazván po jej ovládajícím moderátorovi (taková personifikace je myslitelná pouze u komerčního média – pokud to ovšem nemá cosi naznačit).

Tato hegemonie kvalitě pořadu rozhodně neprospívá, protože vylučuje jakoukoliv konkurenci a brání vzestupu a růstu dalších moderátorů. Nemyslím si však, dodal jsem, že by Václav Moravec v pořadu neměl být – měl by se však střídat se dvěma či třemi dalšími moderátory.

Pokračovat v trendu

Kritizoval jsem, že se ČTv neohradila vůči neobolševickému návrhu jednoho serveru, aby konkrétní člověk nebyl do ní zván, aby byl dán na „černou listinu“. Kdo za to může, že vzniká dojem, že by existenci „černé listiny“ s čistým svědomím ani dementovat nemohla? Proti těmto normalizačním tendencím jsem závěrem navrhl určitá řešení.

Česká televize by měla pokračovat v trendu zvýrazňování práce a osobností společensky významných profesí (učitelů, sociálních pracovníků apod.), a to na úkor „celebrit“ – ty ať si oslavují komerční televize, své k svému

Například diskuse vést méně do šířky, o to více však do hloubky. K tomu zavést noční diskusní pořady, které by nebyly limitovány časem, a umožnily by opravdu důkladně probrat aktuální problémy. O dramaturgických otázkách nerozhodovat většinou hlasů, ale demokraticky hájit práva názorových menšin. A zvát méně politiků, protože ti „pěstují kult žvástu, tedy bezobsažného plkání, jež odvádí pozornost od podstatných témat“.

(To jsou slova z Taberyho „konstruktivní kritiky“ ČTv, uvedená ovšem neadresně, pěkně po bolševicku: „pěstuje se kult žvástu“, podobně jako se psalo o padesátých letech, „staly se chyby“, což zaplevelilo i obecnou řeč, a jak je vidět, také lecjakou mysl: „chodník se neuklízí“. Ne, chodník se opravdu sám neuklízí, chyby se samy nestávají, a žvást se sám nepěstuje. Vždycky je za tím někdo, ale říci to, k tomu je třeba mít koule.)

O mých návrzích většinou média vůbec nereferovala. Ani o tom, že jsem pochválil ČTv za pořad, přibližující práci a osobnosti lékařů. S tím, že by měla v tomto trendu pokračovat a zvýrazňovat práci a osobnosti dalších společensky významných profesí (učitelů, sociálních pracovníků apod.), a to na úkor „celebrit“ – ty ať si oslavují komerční televize, své k svému.

Uvedené skutečnosti prokazují naprostou neoprávněnost Taberyho hodnocení této senátní akce coby „festivalu lži a nenávisti“. Ba naopak, evokují situaci 40 let starou, kdy režim reagoval na pokus o kritický dialog stejně inteligentně jako Tabery.

Počet příspěvků: 14, poslední 4.5.2017 02:10 Zobrazuji posledních 14 příspěvků.