Jaderná elektrárna Dukovany je byznys. Nikoli, zda někoho nemáme rádi

Představitelé státu, poslanci i senátoři by měli zvážit odborné argumenty ohledně výstavby bloku jaderné elektrárny Dukovany a zamyslet se, jsou-li jejich antipatie a zájmy také v zájmu naší vlasti.

Jaderná elektrárna Dukovany. foto: wikimedia.org

Jaderná elektrárna Dukovany.

Aktualizovaná státní energetická koncepce (ASEK) vyžaduje politickou shodu. Neschválil ji však ani Parlament, ani Senát zákonem, ačkoli by měly, aby dodala dlouhodobou stabilitu podnikatelskému prostředí. Vybrání projektu a naplňování ASEK je navýsost odborná a hospodářská povinnost specialistů. Snad se shodneme, že každý by měl dělat to, čemu rozumí, co je v portfoliu jeho povinností, a za co ponese odpovědnost.

Někteří členové zákonodárné moci si však vynucují právo mluvit do toho, kdo smí, či nesmí být přizván do soutěže o další nezbytný elektroenergetický zdroj, aniž by rozuměli problémům projektu a výstavby i následného provozu jaderné elektrárny Dukovany. Má-li se nový blok stavět (podle ASEK jich bude několik), očekával bych, že čeští poslanci a senátoři budou především usilovat, aby co nejvíce práce (a peněz ve mzdách a daních) zůstalo doma.

Ztráta suverenity

Slyšíme však emotivní politická prohlášení postrádající logiku, přičemž těm nejhloupějším dávají média největší prostor zřejmě proto, že silná slova a agresivita jsou v módě. Někteří naši politici hovoří o nebezpečí z východu. Čím bychom však ztratili suverenitu, kdybychom postavili část elektrárny Dukovany podle kvalitního ruského projektu, a nakoupili jen to, co se nevyplatí u nás vyrobit? Považuji petrohradský projekt jaderného ostrova za nejlepší a s nejlepšími bezpečnostními prvky na světě.

Necítím se ohrožen Čínou ani Ruskem, ale hloupostí některých vlivných spoluobčanů – jejich silnými slovy, jimž chybí rozvážnost. Srovnávání spoluúčasti Rosatomu se zvacím dopisem zrádců z roku 1968 je snad jen momentálním úletem poslance Jana Bartoška (KDU-ČSL), jinak by byl z dlouhodobého hlediska pro jeho stranu nebezpečný. Proč ta militantní normalizační rétorika? Proč čeští představitelé vytvářejí nepřítele tam, kde není?

Někteří naši politici hovoří o nebezpečí z východu. Čím bychom však ztratili suverenitu, kdybychom postavili část elektrárny Dukovany podle kvalitního ruského projektu, a nakoupili jen to, co se nevyplatí u nás vyrobit?

S kolegy z oboru se tážeme, co je špatného na tom, že „Rusy tlačí do tendru na Dukovany i čeští průmyslníci. Chtějí se na tom přiživit a mají vliv i na Zemana?“ Komu jinému mají tuto práci přát než vlastním lidem? Požadavek co největší účasti na výstavbě je totiž jejich povinností. Díky, že se ozývají, i když jsou málo slyšet. Dlouho se snažím šířit osvětu, jak zabezpečit co největší účast českého průmyslu, a kudy k ní vede cesta, a ve svém článku jsem mimo jiné popsal kritéria výběru, která by se měla vzít v úvahu.

Za prvé, jaderná bezpečnost projektu; za druhé, objem práce pro český a slovenský průmysl nejen po dobu výstavby, ale i na údržbu, služby a náhradní díly po celou životnost bloku 60, možná 80 let. Tento požadavek obsahuje i energetickou bezpečnost, protože budeme soběstační, a bude minimalizovaná závislost na zahraničních dodavatelích. S tím souvisí know-how = předání znalostí i dokumentace k výrobě komponent, které souvisejí s budoucí nezávislostí.

Za třetí, pořizovací cena je důležitá, ale nemůže být jediným kritériem při výběru. Je třeba vzít v úvahu klady a zápory za celou dobu provozu, nejen při výstavbě. Kromě technicko-ekonomických kritérií je nutné zvážit komplikace, jež může přinést geografická vzdálenost projektanta či dodavatele některých komponent. To je však geopolitický problém, nikoli, zda někoho máme, či nemáme zrovna teď rádi. A především je to byznys.

Nutnost spojenectví

Můj názor na vhodný projekt je založený na detailním technickém posouzení možností potenciálních uchazečů o výstavbu bloku jaderné elektrárny Dukovany. Řešení ale nelze investorovi vnucovat, protože ponese odpovědnost a bude muset posoudit informace o schopnosti a spolehlivosti uchazečů na analogických stavbách. Po podpisu kontraktu by bylo pozdě.

Po podpisu kontraktu musí jít o spojenectví investora, projektanta a dodavatele ohledně společného cíle, tedy dokončení díla. Pokud se takové spojenectví nepodaří vytvořit, bude stavba strádat a investor zaplatí nejen penězi, ale i zpožděním výstavby.

Při soutěži lze očekávat snahy nabízejících ovlivňovat veřejnost či představitele státu – někteří budou používat politický tlak, jiní výmysly i úplatky. Jde jim o obrovské (naše) peníze. Velká stavba není nikdy jednoduchá. Po podpisu kontraktu musí jít o spojenectví investora, projektanta a dodavatele ohledně společného cíle, tedy dokončení díla. I toto kritérium je pro výběr dodavatele důležité. Pokud se takové spojenectví nepodaří vytvořit, bude stavba strádat a investor zaplatí nejen penězi, ale i zpožděním výstavby.

Proto by měli představitelé státu, úředníci, poslanci i senátoři zvážit odborné argumenty a zamyslet se, zda jsou jejich sympatie, antipatie a zájmy také v zájmu naší vlasti. Podle mne často nikoli. Neuvědomují si, že je platí čeští občané a jen dočasně zaujímají pozice, jež jim svěřili.

Následky špatného výběrového řízení budou dlouhodobé a naší energetice se vymstí jak výběrem pokročilosti projektu, tak cenou. Kritizující politici po volbách v politice nemusejí být a určitě v ní nebudou po celou životnost bloku jaderné elektrárny Dukovany 60 až 80 let. Naše děti a vnuci však ano.

M. Dusin Fake news. 16:09 11.4.2021
M. Dusin Fake news. 16:10 11.4.2021

Počet příspěvků: 25, poslední 16.4.2021 01:02 Zobrazuji posledních 25 příspěvků.